Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 23.08.2014 - 24.08.2014

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF216 (Občanské sdružení Donarova samota)
Datum konání:
23.08.2014 - 24.08.2014
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Vytrvalost:
MČR

Rozpis:

Článek                        1.         OBECNÉ INFORMACE
 
 
1.1         ZÁKLADNÍ ÚDAJE vytrvalostního závodu
 
 
 
 
Národní vytrvalostní závod Kolesa                                     
 
Oblastní mistrovství seniorů a juniorů – Východočeská oblast ČJF
 
 
 
 
Místo:
Kolesa u Kladrub nad Labem
 
 
Datum:
23. – 24. srpna 2014
 
101.6
1.2       ORGANIZAČNÍ VÝBOR
 
 
Název:
JK Donarova samota, MF0216
 
 
Adresa:
IČ:
Litoboř 6, Hořičky 552 05
708 52 405
 
Kontaktní osoba:
Šárka Prouzová          774 647 055, 776 172 900          jizdarna.litobor@seznam.cz
                                      
823               2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ
 
Ředitel závodu:
 
Šárka Prouzová
 
 
Sekretář závodu:         Věra Svobodová
Komisař závodu:         Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Autor tratě:                  Pavlína Sůrová
 
148
2.1       KOMISE ROZHODČÍCH
 
 
 
 
 
Hlavní rozhodčí
Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D.
 
 
822.1.1
822.1.2
Členové
Bc. Lada Hrabalová
Vladimíra Kyselá
 
 
 
 
 
156, 157
2.2         TECHNICKÝ DELEGÁT
823
Jméno
Milan Kyselý
822.2
Kontakt
777 121 541
 
 
158, 823
2.3       VETERINÁRNÍ KOMISE
1003
Předseda:
MVDr. Lucie Ottová
 
1007
Členové:
 
 
 
 
MVDr. Julie Kultová
MVDr. Petr Jahn
MVDr. Kateřina Wágnerová
 
 
 
 
2.4       VETERINÁŘ ZÁVODŮ
 
 
Jméno:      MVDr. Zuzana Žežulková
                
        
 
3.  OBECNÉ PODMÍNKY
 
Tyto závody jsou organizovány v souladu s:
§    Platnými Všeobecnými pravidly ČJF
§    Platnými Pravidly vytrvalostního ježdění ČJF
§    Platnými Veterinárními pravidly ČJF
§    Všemi podříz. opravami a úpravami pravidel a řádů, které jsou schváleny VV ČJF.
§    Rozhodovací procesy jsou popsány ve Statutu ČJF a ve Všeobecných pravidlech ČJF. V případě jakýchkoli pochybností o průběhu soutěže je rozhodující oficiální názor ČJF nebo jeho oficiálních představitelů.
 
                                               
                       4. SPECIFICKÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
 
                        4.1       SOUTĚŽ
 
821
A)
Družstva
Ne
& Jednotlivci
ano
808
B)
Časový limit
Soutěž
 
ZM
Z
L
S
ST
 
 
 
Uzávěra Vetgate              
 
10km/h pro všechny soutěže
 
               
 
 
806
C)
Způsob startu
ZM, Z, L, S, ST
                Hromadně
 
D)
Terén
 
Polní a lesní cesty s převážně pískovým podkladem. Zpevněné cesty. Přechod silnic.
 
801
E)
Převýšení
0 m
 
F)
Obtížnost terénu
 
1A
 
Povolená maximální rychlost 16 km/hod platí pro každé jednotlivé kolo soutěže ZM, Z a L. Tato rychlost je počítána bez času vstupu do veterinární kontroly.       
 
807, 823            4.2      ETAPY A VETERINÁRNÍ KONTROLY
 
 
830
Soutěž
Délka etapy
Počet tepů
Limit pro vstup
Povinná přestávka
Poznámka
 
 
ZM 21km
 
       21
 
    
    64
 
        30
 
-
 
 
 
Z 42km
21
21
64
64
20
30
 
40
-
 
 
 
L 63km
 
       21
21
21
 
64
64
64
 
20
20
30
 
40
40
-
 
 
Soutěž
Délka etapy
Počet tepů
Limit pro vstup
Povinná přestávka
Poznámka
 
S 84km
 
21
21
21
21
 
    
     64
     64
     64
     64
 
         20
         20
         20
         30
40
40
50
-
 
RE 15 minut před startem
ST 105km
 
21
21
21
21
21
 
     64
     64
     64
     64
     64
         20
         20
         20
         20
         30
40
40
40
50
-
 
 
RE 15 minut před startem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistrovství Východočeské oblasti
 
Soutěž stupně Z bude zároveň jako mistrovství juniorů a mladých jezdců oblasti.
Soutěž stupně L bude zároveň jako mistrovství seniorů oblasti.
 
Soutěže budou otevřeny při minimálním počtu tří soutěžících ze dvou subjektů.
 
                 
                        4.3       STANOVENÁ HMOTNOST
 
820
Soutěž
 
Hmotnost
 
ZM, Z, L
S
ST
 
Metoda vážení: osobní váha po rozpravě
Nestanovena
70 kg
75 kg
 
 
4.4       MÍSTO A ČAS STARTU
 
Soutěž
Místo
Datum
Čas
 
ZM
Dostihová dráha Kolesa
24. srpna 2014
10:00
 
Z
09:00
 
L
08:00
 
S
07:00
 
ST
06:00
 
136.1-2             4.5       REKLAMA
povolena
ano
nepovolena
 
           
 
 
5.        UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK
 
121                  5.1       POZNÁMKA:
                       
                        Soutěžící může startovat pouze se souhlasem organizace, jíž je členem.
 
            Počet ošetřovatelů ve smyslu článku 801.8 pravidel vytrvalosti není omezen. Jednoho koně mohou při vstupu do prostoru veterinární kontroly doprovázet max. tři osoby.
 
 
 
 
                                   5.2       UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:
 
121                   Definitivní přihlášky: 17. srpna 2014
                        ihláškypo termínu spoplatkem+ 200,-Kč
 
Přihlášky musí být zaslány na e-mail, popř. adresu:
 
                                  jizdarna.litobor@seznam.cz
 
                                 Šárka Prouzová
                                 Litoboř 6
                                 552 05 Hořičky
                                    Pozn.: do přihlášek uvádějte tel. kontakt
 
 
                       6. VÝLOHY & OPRÁVNĚNÍ
 
132                  Bližší informace týkající se dopravy, ubytování, ustájení  
133                  apod. a nákladů s tím spojených
 
 
6.1          SOUTĚŽÍCÍ / VEDOUCÍ DRUŽSTVA (pokud je určen):
 
STRAVOVÁNÍ
 
V místě zajištěno občerstvení po celou dobu soutěže – restaurace a stánek rychlého občerstvení.
 
UBYTOVÁNÍ
 
PenzionKolesa,přímovareálu
JaroslavaSůrová
Tel.:+420724969544
Tel.restaurace:466937188
Vareálujemožnopostavitvlastnístan zapoplatek100,-
 
826.5                6.2       TÝM: Viz soutěžící
 
6.2          KONĚ:    
 
Pořadatelposkytujeustájenív boxechnazákladězávazobjednávkynejpozdějido 17.8.2014.Cenaboxu 1000,-Kč.Boxje kdispozicipodobuzávodů.
 
Pořadatelposkytujemožnostustájenívevlastníohdceprotiúhradě300,-Kč.Ohrádekje omezenémnožství.Poobsazenívšechohrádekbudouk dispoziciboxy.
 
V ceně boxového ustájení je
 
V ceně paddocku (vlastních ohrádek) je
 
Požadavek na ustájení koní uvádějte v přihlášce.
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ZÁPISNÉ A STARTOVNÉ
 
Soutěž
Zápisné
Startovné
 
ZM
 
Z
 
-
 
-
 
500,-
 
600,-
 
L
 
S
 
ST
-
 
-
 
-
800,-
 
1000,-
 
1200,-
 
8. KLASIFIKACE
128                  8.1
 
Soutěž
Minimální věk koně
Licence
Bez licence
Otevřená
Děti
Junioři
Mladí jezdci
Senioři
ZM
 
Z
4
 
5
ano
 
ano
     ne
 
     ne
od 8 let*
 
od 8 let*
 
-
 
-
 
 
-
 
MO
 
-
 
MO
-
 
-
L
 
S
 
ST
5
 
6
 
7
ano
 
ano
 
ano
     ne
 
     ne
 
     ne
   od 12 let**
 
od 14 let
 
od 14 let
-
 
-
 
-
-
 
-
 
-
-
 
-
 
-
MO
 
-
 
-
 
Soutěž bude otevřena v případě přihlášení minimálně 3 jezdců.
Soutěž ZM je vypsaná pro koně s licencí startující ve vytrvalosti 1. rokem
Soutěží se mohou zúčastnit děti ve věku 8 – 14 let s platnou jezdeckou licencí nebo pony licencí, v tom případě se jezdec účastní soutěže na pony.
* Jezdci na pony ve věku 8 – 11 let s platnou jezdeckou pony licencí se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je členem ČJF o.s. Pokud je doprovázející osoba vlastníkem platné jezdecké licence, může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod musí být vždy na dohled jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno jako přestupek.
** Jezdci ve věku 12 – 14 let s platnou jezdeckou nebo pony licencí se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 15 let, která je členem ČJF o.s. Pokud je doprovázející osoba vlastníkem platné jezdecké licence, může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod musí být vždy na dohled jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno jako přestupek.
 
833                  8.2       CENY
833
 
Ceny musí být dány všem soutěžícím, kteří dokončili celou trať
 
130
Soutěž
Floty
Věcné
Peněžité
 
Medaile
 
 
ZM
ano
1. – 3. místo (poháry)
-
 
 
 
Z
ano
1. – 3. místo (poháry)
-
 
1. - 3. místo OM jun.
 
L
ano
1. – 3. místo (poháry)
-
 
1. - 3. Místo OM sen.
 
S
ano
1. – 3. místo (poháry)
Dle možnosti sponzorů
 
 
ST
ano
1. – 3. místo (poháry)
Dle možnosti sponzorů
 
9. VETERINÁRNÍ KONTROLA
 
1011
Soutěž
Datum
                          Čas
 
 
ZM, Z, L, S, ST
           23. srpna 2014
         bezprostředně po příjezdu
 
 
9.1 VSTUPNÍ VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA
 
830.2
 Soutěž
      Datum
Čas
 
 
 ZM, Z, L, S, ST
               23. srpna 2014
                     15:00 – 18:00
 
 
9.2 ZÁVĚREČNÁ PROHLÍDKA
 
830.5
             Soutěž
                  Datum
                           Čas
 
       ZM, Z, L, S, ST
             24. srpna 2014
           do 30 minut po projetí cílem
 
10. VYHODNOCENÍ
 
             Soutěž
                                            
     Datum
 
                           Čas
 
         ZM, Z, L, S, ST
 24. srpna 2014
                          18:00
                     
11. OSTATNÍ PODMÍNKY
 
11.1     PREZENTACE
 
             
         Soutěž
             Datum
                        Čas
                     
    ZM, Z, L, S, ST
 23. srpna 2014
                 14:00 – 17:00
 
 
 
11.2     TECHNICKÁ PORADA
 
             Soutěž
                 Datum
            Čas
 
        ZM, Z, L, S, ST
            23. srpna 2014
           19:00
 
11.3     NÁMITKY (Čl. 167)  
Námitky musí být předány v písemném tvaru a podepsány osobou podávající námitku. Musí být předány osobně předsedovi sboru rozhodčích, předsedovi odvolací komise nebo poslány generálnímu sekretáři a to spolu s podpůrnými důkazy a se jmény svědků a musí být zaplacený předepsaný poplatek (200,- Kč)
        
11.4     OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ     
Vyhodnocenibudou jezdci, kteříúspěšně dokončísouž. Cena kondice bude udělena v souži S,ST.
 
            11.5     VETERINÁRNÍ SLUŽBA, LÉKAŘSKÁ SLUŽBA, PODKOVÁŘ
Služba
Jméno nebo název
Kontakt
Veterinární
MVDr. Zuzana Žežulková
Tel.: 607 123 808 proti úhradě
Lékařská
Michaela Přívratská
Podkovářská
Ondřej Truneček 
Tel.: 737 401 890 proti úhradě
          11.6    ODPOVĚDNOST
Všichnimajiteléasoužícíjsouosobněodpodnizkodyzpůsobenétřetímosobám jimisamotnými,jejichzaměstnanci,jejichzástupcinebojejichkoňmi.Jedůrazně doporučenomítprotytopřípadyuzavřenuodpovědnostnípojistku,platnoukednikonání závodů.
 
 
11.7     ORGANIZACE ZÁVODŮ
Vezvláštníchpřípadech,vyplývajícíchz neekávanýchnebonepředpokládatelných podmínek,siorganizátorvyhrazujeprávopoprojednánísesborem rozhodčíchměnittentorozpis.Každátakováznabudebezprodlenísdělenavšem soužícíma oficiálnímpředstavitelůmzávodů.
Do areálu budou vjíždět pouze doprovodná vozidla označená. Ostatní vozidla a vleky budou na parkovišti.
Jezdci jsou povinni se dostavit ke kontrole výstroje 10 min. před startem, do prostoru startu k rozhodčímu.
Žádáme o uhrazení všech poplatků týkající se ubytování a používání areálu. Prosíme po loňské zkušenosti o slušné chování v areálu, ohrozilo by to další ročníky závodů. Děkujeme.
 
 
SCHVÁLENÍ ROZPISU:
 
Datum:        7.5.2014                                                                          Podpis:
Schválil: Ing. Kristýna Miřátská, Ph.D.
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski