Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 29.08.2014 - 31.08.2014

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF025 (Hradecký jezdecký klub)
Datum konání:
29.08.2014 - 31.08.2014
Místo konání:
Hradec Králové

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

ROZPIS soutěží
„IX. GRAND PRIX Hradec Králové“
1. Základní údaje
1.1. Pořadatel :
Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995
500 09 Hradec Králové  tel.: 603481109, 602655291
1.2. Číslo závodů :
829F1
1.3. Datum konání :
29. - 31. srpna 2014
1.4. Místo konání :
areál HJK – Hradec Králové, Malšovice
1.5. Kolbiště :
travnaté 90 x 90 m
1.6. Opracoviště :
pískové 30 x 70 m, travnaté 50 x 100 m
1.7. Funkcionáři :
 
- ředitel :
Ing. Vladimír Pejřil
- tajemník:
Iveta Pejřilová
- hlavní rozhodčí :
Václav Novotný jr.
- rozhodčí :
Dana Balážová, Václav Novotný sr., Ing. Vladimír Zvěřina
- technický delegát :
 
- stavitel parkurů :
Robert Smékal
- komisař :
Jiří Káva
moderátor :
 
- výpočetní technika :
Kateřina Jarošová
 
 
 
2. Technické údaje
2.1.  Předpisy :
Ustanovení platných PJS a tohoto rozpisu.
2.2.  Soutěže :
Pátek 29.8.2014
2.2.1. soutěž č.1
„Cena “ - soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 269/3 – na čas, bez rozeskakování.
zápisné :
300,-Kč
minimální dotace :
2.000,- Kč (1000/700/300)
2.2.2. soutěž č.2
„Cena “ - soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 269/3 – na čas, bez rozeskakování.
zápisné :
300,-Kč
minimální dotace :
2.500,-Kč (1000/700/500/300)
2.2.3. soutěž č.3
„Cena “ - soutěž se stupňovanou obtížností do 130 cm.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 269/3 – na čas, bez rozeskakování.
zápisné :
300,-Kč
minimální dotace :
3.000,-Kč (1000/800/500/400/300)
 
 
 
 
Sobota 30.8.2014
 
2.2.4. soutěž č.4
„Cena “ - dvoufázové skákání 100 – 110 cm.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
zápisné :
400,-Kč
minimální dotace :
2.000,-Kč (1000/600/400)
2.2.5. soutěž č.5
„Cena “ - dvoufázové skákání 110 – 120 cm.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
zápisné :
400,-Kč
minimální dotace :
3.000,-(1000/700/500/400/400)
2.2.6. soutěž č.6
„Cena“ - parkur stupně „L**“ a „Mistrovství Východočeské oblasti ČJF – sen. ŽENY“
 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 298.2.4 – soutěž s následným rozeskakováním, základní parkur NE na čas, rozeskakování na čas. Soutěžící se umístí podle trestných bodů a času v rozeskakování, ostatní podle t.b. a času v základním kole.
zápisné :
400,-Kč
minimální dotace :
7.000,-Kč (2300/2000/1500/700/500)
2.2.7. soutěž č.7
„Cena“ - parkur stupně „S*“ a „Mistrovství Východočeské oblasti ČJF – MLADÍ JEZDCI“
 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 298.2.4 – soutěž s následným rozeskakováním, základní parkur NE na čas, rozeskakování na čas. Soutěžící se umístí podle trestných bodů a času v rozeskakování, ostatní podle t.b. a času v základním kole.
zápisné :
500,-Kč
minimální dotace :
10.000,-Kč (3000/2500/2000/1500/1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neděle 31.8.2014
 
2.2.8. soutěž č.8
 
„Cena “ - dvoufázové skákání 110 – 120 cm.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
zápisné :
400,-Kč
minimální dotace :
3.000,-Kč (1000/700/500/400/400)
2.2.9. soutěž č.9
 
„Cena“ - parkur stupně „L*“.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 238.2.1 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času, bez rozeskakování .
zápisné :
400,-Kč
minimální dotace :
5.000,-Kč (1500/1200/1000/800/500)
2.2.10. soutěž č.10
 
„Cena“ - parkur stupně „S**“ a „Mistrovství Východočeské oblasti ČJF – sen. MUŽI“
 
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 238.2.2 - v případě rovnosti tr.bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas, ostatní se umístí dle tr.bodů a času v základním parkuru.
zápisné :
500,-Kč
minimální dotace :
10.000,-Kč (3000/2500/2000/1500/1000)
2.2.11. soutěž č.11
„GRAND PRIX Hradec Králové“ – parkur stupně „ST**“.
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži.
rozhodování:
Dle tab.“A“ PJS čl. 238.2.2 - v případě rovnosti tr.bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas, ostatní se umístí dle tr.bodů a času v základním parkuru.
zápisné :
500,-Kč
minimální dotace :
30.000,-Kč  (10000/8000/6000/4000/2000)
 
Vložená soutěž
„Cena Primátora města Hradec Králové“.
Soutěž o nejúspěšnějšího jezdce/jezdkyni IX.GP Hradec Králové.
Kategorie:
„DÍTĚ“ – soutěžící, kteří v roce 2014 dosáhnou věku max. 14 let
„JUNIOR“ – soutěžící, kteří v roce 2014 dosáhnou věku min. 15 a  
                       max. 18 let
„MLADÝ JEZDEC“ – soutěžící, kteří v roce 2014 dosáhnou věku
                                       min. 19 a max. 21 let
rozhodování:
Vyhodnotí zástupce města HK se sborem rozhodčích a ředitelem závodů, podle celkového projevu a dosažených výsledků ve všech třech dnech.
zápisné :
bez zápisného – povinná registrace do soutěže při prezentaci
minimální dotace :
2.500,-Kč pro nejúspěšnějšího v každé kategorii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Předběžný časový rozvrh :
Čtvrtek 28.8.2014
1700 – 1900 hod. - prezentace v kanceláři HJK (možno i telefonicky na tel. 603 481 109 nebo E-mail: hjk@hjk.cz).
 
Pátek   29.8.2014
0900 – 1030 hod. - prezentace na věži rozhodčích (možno i telefonicky na tel. 603 481 109 nebo E-mail: hjk@hjk.cz).
           1200 hod. -  soutěže č.1, následně soutěž č.2 a 3.
             1800 - 1900 hod. – prezentace do sobotních soutěží
 
Sobota 30.8.2014
od 0700 hod. - otevřena kancelář závodů na věži rozhodčích
      0800 hod. - soutěž č.4, násl. soutěž č.5, 6, 7
       1800 - 1900 hod. – prezentace do nedělních soutěží
 
Neděle 31.8. 2014
od 0700 hod. - otevřena kancelář závodů na věži rozhodčích
     0800 hod. - soutěž č.8, následně soutěž č.9 a 10,
                            vyhodnocení „Ceny Primátora“,     
                            následně soutěž č.11.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu.
 
 
 
3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky :
zasílejte na adresu HJK, přihlášku  je možno stáhnout z www.hjk.cz  a zaslat E-mailem : hjk@hjk.cz, uvádějte kontaktní telefon.
3.2. Uzávěrka nominačních přihlášek :
15. srpna 2014 do 1900 hod.
3.3. Uzávěrka definitivních přihlášek :
22. srpna 2014 do 2000 hod.
3.4. Dohlášky a změny po uzávěrce dle čl. 3.3. :
Veškeré dohlášky a změny (dohlášky do soutěží, změny ve startovních listinách apod.) budou zpoplatněny dle PJS.
3.5. Peněžitá plnění:
Zápisné je splatné nejpozději při prezentaci.
3.6.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.7. Ustájení :
Mobilní boxy od 27.8. do 1.9., cena ustájení 1.5 00,-Kč za box včetně steliva (sláma, za příplatek lisované piliny) a krmiva (seno).
Objednávku boxu je nutno uvést v nominační přihlášce.
 
Platba za objednané ustájení (1.500,-Kč) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději dne 22.8.2014.
Objednávky boxů bez provedené úhrady nebo po termínu 22.8.2014 nebudou akceptovány!
 
Storno zaplacené objednávky boxů je možné do 22.8.2014 do 20:00.
Po tomto termínu nebude poplatek za ustájení vracen.
 
Banka :          Česká spořitelna, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:     1080171399
Kód banky:    0800
Do zprávy pro příjemce uveďte číslo licence přihlašujícího subjektu a počet hrazených boxů – „MF9999 – 3x“, nebo jméno koně (v případě požadavku na jeden box).
 
3.8. Ubytování :
pořadatel nezajišťuje.
3.9. Pořadí přihlášek:
*) Přihlášky budou přijímány podle data doručení, v případě dosažení max. počtu startujících v soutěži budou upřednostněni jezdci s více koňmi resp. jezdci startující ve více soutěžích.
 
 
 
4. Veterinární předpisy :
Vedoucí transportu před vyložením koní předloží příslušná veterinární osvědčení, platná pro rok 2014, ve smyslu výnosu SVS.
5. Poskytované služby :
5.1. Lékař :
MUDr. Tomáš Hroch
5.2. Veterinář :
MVDr. Jiří Dokulil
5.3. Podkovář :
Michal Mašinda
5.4.
 
5.5. Stravování :
Celodenní stravování je zajištěno v areálu HJK.
 
6. Ostatní ustanovení
6.1. Ceny:
Ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle PJS.
Ve všech soutěžích obdrží soutěžící na 1. – 5. místě věcné ceny.
Vypsané finanční dotace budou rozděleny dle rozpisu dotací pro jednotlivé soutěže.
6.2.
Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři HJK (čtvrtek), v pátek, sobotu a neděli na tribuně .
6.3.
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
 
 
Ředitel závodů
Ing. Vladimír Pejřil
Schváleno OV ČJF: 7.7.2014     Novotný   Václav
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski