Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.09.2014

Pořadatel:
MF280 (Malá jezdecká společnost)
Datum konání:
06.09.2014
Místo konání:
Lohenice

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY V LOHENICÍCH U PŘELOUČE
Základní údaje:
Číslo závodů: 906F1 kategorie B
Pořadatel: Malá jezdecká společnost MF 0280
Datum: 6. 9. 2014
Místo: Lohenice u Přelouče
Kolbiště: travnaté 80 x 120
Opracoviště: travnaté 80 x 100
Funkcionáři: ředitel závodů – Václav Vančura
                      tajemník závodů – Jana Hutlová
                      autor parkuru – Oldřich Sojka
                      hlavní rozhodčí – Ing. Vladimír Zvěřina
                      sbor rozhodčích – Ilona Matoušková, Mgr.Martina Malinská, Ing. Květa Krupková
                      zpracování výsledků – Mgr. Tereza Zvěřinová
                      hlasatel – Kamila Bulušková
                      správce opracoviště – vždy jeden z členů sboru rozhodčích
Technické údaje:
Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2014 a ustanovení tohoto rozpisu.
Veškeré soutěže jsou přístupné pro jezdce a koně s licencí

Soutěže:
Soutěž č. 1: HOBBY Dvoufázové skákání 80/90
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
Hodnocení dle čl. 274 odstavec 5.2.
Startovné - 200Kč
Věcné ceny pro 1.- 3. místo
Soutěž č. 2: HOBBY Dvoufázové skákání 90/100
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
Hodnocení dle čl. 274 odstavec 5.2.
Startovné - 200Kč

Věcné ceny  pro 1.- 3. místo
 ______________________________________________________
Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně „Z“
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 250Kč

Věcné ceny v hodnotě 2.500Kč od firmy EQUILA pro 1.- 5. místo
Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně ZL
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 300Kč

Ceny vyplacené v korunách v hodnotě 3.000Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 1.000 – 700 – 600 – 400 – 300

Soutěž č. 5: Skoková soutěž stupně L*
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 4.000Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 1.400 – 1.000 – 700 – 500 – 400


Soutěž č. 6: Skoková soutěž stupně S*
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 3.000Kč pro 1.-3. Místo
Rozdělení cen: 1.500 – 1.000 – 500
V případě dostatečného počtu startujících v soutěži budou ceny odpovídajícím způsobem navýšeny


Předběžný časový harmonogram závodů:
8:00 – 8:30 hod. – prezentace č. 1, 2
do 10:00 hod – prezentace č. 3 - 6
9:00 hod. – start č. 1 – návazně další
Telefonická prezentace na č. tel. 776 783 966

Jmenovité přihlášky zasílejte nae-mailmala2711@seznam.cz
Tel.: 776 783 966 (p.Malá)

Uzávěrka přihlášek 4.9.2014 , 21,00 hod

Veškeré náklady hradí přihlašovatel. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců a koní
Veterinární předpis:
Dle platných směrnic o přesunu sportovních koní 2014
Poskytované služby:
Lékařská služba - zajištěna
Veterinární služba -zajištěna

Ostatní ustanovení:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce.
Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.

Námitky dle PJS.
Dekorování: Floty dle PJS
Schváleno dne: 20.7.2014                     Václav Novotný
Za pořadatele:                          Václav Vančura

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski