Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 07.09.2014

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
07.09.2014
Místo konání:
Dolní Přím

Discipliny:

Drezura:
Z-S + pony

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů
č.z. 907F1
 
Pořadatel: JK Dolní Přím MF 168
Datum konání: 7.9.2014
Místo konání:   Dolní Přím – areál jezdeckého klubu
Ředitel závodů: Ivo Dušek
Hlavní rozhodčí: Jaromír Pour
Členové sboru rozhodčí: Ing Květa Krupková
                                               Václav Bohdaský
                                               MUDr Lukáš Létal
                                                  
Zpracování výsledků:  Ing. Vladimír Zvěřina
Zdravotní služba: Eva Hrdličková
Veterinární služba: MVDr. Alena Kolovratníková
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s PJS pro rok 2014 a dle tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2014
Veterinární podmínky:dle platných podmínek pro rok 2014
                 
Soutěž č.1: Cena firmy DIBAQ
Hobby soutěž drezura.st.“Z“- úloha Z1/2014
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
hodnocení dle čl.432-N.1, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
                
Soutěž č.2: Oblastní mistrovství v drezuře PONY, drezura stupně "Z" - drezurní úloha P5/2014
- oddělení A - pro jezdce 8-12 let na pony S+A+B
- oddělení B - pro jezdce 13-16 let na pony A+B
 
Soutěž č.3: Cena MENFORSAN
Drezura st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
               hodnocení dle čl.432-N.1, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.4:      Cena Preminu
 Drezura st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 
Soutěž č.5: Drezura st.“L“-úloha DJ/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 
Drezurní obdélník: písčitý povrch
Opracoviště: písčitý povrch
 
Startovné: soutěž č.1          250,-Kč
                                  č.3          250,-Kč
                                  č.4          300,-Kč
     č.5         300,-Kč
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: JK Dolní Přím, Dolní Přím 46, 503 16, Pavlina.Duskova@JKDolniPrim.cz                                                                                        
Uzávěrka přihlášek: do 4.9.2014 do 20.00h.
                                  V přihlášce uvádějte, prosím, telefonní číslo.
 
Prezentace: V kanceláři závodů nebo na telefon 724 51 32 54 do 8,30h
 
Předběžný program: v 9.30h začátek soutěže č.1, ostatní následně.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře, všechny úlohy jsou čtené.
 
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
 
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařská služba dle PJS pro rok 2014,veterinární dle PJS pro rok 2014
 
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
 
Ceny:  Floty dle PJS. Pohár na prvním místě. Na prvních šesti místech všech soutěží slevový poukaz na nákup v obchodě s jezdeckými potřebami Equos-dp. Věcné ceny na prvních šesti místech v soutěžích číslo: 1, 3, 4.
 
Sponzoři:
Obec Dolní Přím ( www.dolni-prim.cz )
Jezdecké potřeby Equos-DP Hradec Králové (http://www.jkdolniprim.cz/jezdecke-potreby/ )
pan Stanislav Stránský
MENFORSAN (http://www.menforsan.cz/ )
PREMIN : ( http://www.premin.cz/) v den závodů bude možnost zakoupit produkty PREMIN přímo na místě s 10% slevou
Dibaq: (http://www.dibaq.cz/)
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změnu časového programu.
Předběžné startovní listiny budou umístěny na www.jkdolniprim.cz
                   
Občerstvení zajištěno pořadatelem po celý den.
Ustájení  pořadatel nezajišťuje.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
V Dolním Přímu 7.8.2014           
Schváleno 11.8.2014       Novotný V,

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski