Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 20.09.2014

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
20.09.2014
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

 Jezdecký klub Sobotka
ROZPIS
Jezdecké závody Sobotka, 20.9. 2014, č. 920F2 kategorie B

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 1.1     pořadatel                                  Jezdecký klub Sobotka MF 072
 1.2     datum konání                           20.9. 2014
 1.3     místo konáni                            kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                                   pískové            80 x 40 m      (dosud opracoviště)
 1.5     opracoviště                              travnato-písčité           110 x 70 m     (dosud kolbiště)         
 1.6     funkcionáři závodů      
            ředitel závodů                                    Alena Brixová
tajemník závodů                     Alena Brixí
hlavní rozhodčí                                  Danuše Balážová
sbor rozhodčích                                  ing. Ivo Brixí, ing. Lenka Gotthardová
rozhodčí na pracovišti                Tereza Ječná, Alena Brixí
autor parkuru                          Rudolf Michl
            výpočetní středisko                 Kateřina Brixí                                    
 
2 TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.
3 SOUTĚŽE

Soutěž č. 1
Hobby skákání do 70 cm
PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 200 Kč
15 minut před začátkem soutěže prohlídka a společné opracování na kolbišti.
Věcné ceny na 1 – 3. místě
 
Soutěž č. 2
Hobby skákání do 80 cm
PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 200 Kč
15 minut před začátkem soutěže prohlídka a společné opracování na kolbišti.
Věcné ceny na 1 – 3. místě
 
! Oblečení v hobby soutěžích konajících se v rámci oficiálních závodů je také oficiální (bílé rajtky, sako) !
 
 
OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE :
 
Soutěž č. 3
Štafetové skákání s volitelným střídáním, PJS článek 268.5
Výška překážek 95 - 105cm
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč za dvojici.
Věcné ceny na 1 – 3. místě
 
Soutěž č. 4  
Volba překážek, PJS článek 270
Výška překážek 95 - 110cm , žolík 120 cm
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 250 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč 2.000,- na 1.– 5. místě ( 600,-/500,-/400,-/300,-/ 250,-)
                                          
Soutěž č. 5  
Stupňovaná obtížnost do 120 cm, PJS článek 269, poslední skok alternativní
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 250 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v  3.000,- na 1 -5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/250,-)
 
 
          
 
4 ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 20. září 2014
Prezentace: v pátek 19. září  2014 do 20.00 hodin,
telefonicky na tel.        604 103 493, 603 895 369
 
!!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí, že startovat nebudou. 
                                               Předem děkujeme.
 
          Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.

           Začátek soutěži: sobota v 9.00 hodin soutěž č. 1, následně 2, 3 , 4 , 5
 
Časový rozvrh bude upřesněn v pátek 20.9. 2014 večer na internetových stránkách JK Sobotka.  http:// www.jk-sobotka.estranky.cz a předběžné start. listiny na www.jezdci.cz

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu : Brixí Alena, Osek 74, 507 43 Sobotka
                                                meil : 
alena.brixi@seznam.cz             telefon 604 103 493

Do přihlášek uveďte čísla všech licencí a telefonický kontakt na vedoucího ekipy.
Uzávěrka přihlášek je 18.9. 2014, případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících vlastním výběrem z došlých přihlášek.
 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.
            5.2       Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
            5.3       Ustájení neposkytujeme.
            5.4       Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodů     nebo koně.
            5.5      Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
            5.6      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
            5.7      Ve všech soutěžích floty dle PJS

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
            6.1       Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené všemi náležitostmi pro rok 2014

7          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1       Lékařská služba MUDr. Monika Červinková
7.2       Veterinární služba na telefonu
7.3       Podkovářská služba proti úhradě 

            Schváleno Oblastním výborem ČJF                          Za JK Sobotka Alena Brixí
 
 
 

 Rozpis schválil:    Václav Novotný st.                    Dne 5.8. 2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski