Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.10.2014

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
04.10.2014
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

          Rozpis podzimních jezdeckých závodů č. 1004 F1                                  
 
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                        Sobota 4. října 2014
1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.  Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.      Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                               Miroslava Skřivanová, Sylva Fendrychová
                                               Magdalena Vopařilová
            Stavitel parkurů:                     Roman Falta
Hlasatel:                                 Magdalena Vopařilová                             
   
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1        Parkur s postupnou obtížností do 90 cm
Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 250,- Kč.
                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné / Energys/
2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z “
                                   Rozhodování PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování
Startovné: 300,- Kč
                                               Ceny Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/
2.2.3. Soutěž č.3        Parkur s postupnou obtížností do 115 cm se žolíkem  
 Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 300,- Kč
                                               Ceny   3 200,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300, 250,250)                        
2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 350,-Kč
                                               Ceny   5 800,- Kč ( 1 800, 1 500, 1 200, 600, 350,350)                                 
2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S*“
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4 následné rozeskakování
                                   Startovné : 400,-Kč
                                               Ceny  7 000,- Kč ( 2 300, 1 800, 1 300,  800, 400,400)
 
                                      
 
            2.3. Ćasový rozvrh:
Sobota 4.října 2014 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky V.Zvěřina 777907039. Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky na e-mail: manon@wo.cz do 29.září 2014, výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz,www.jezdci.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení mobilní boxy v ceně 500 Kč.
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
 
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF                                                    - Václav Novotný                                                                                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski