Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.11.2014 - 02.11.2014

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
01.11.2014 - 02.11.2014
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
-CNC*

Rozpis:

 
Rozpis jezdeckých závodů
ROZLUČKOVÁ VŠESTRANNOST B01F1
1. Základní ustanovení:
 
1.1.         Pořadatel:                            Dostihový spolek, a.s.
1.2.         Datum konání:                   1.11. – 2.11.2014
1.3.         Místo konání:                     dostihové závodiště Pardubice
1.4.         Kolbiště:                               pískové 70×70 m – drezurní
                                                               travnaté 88 x 64 m - parkurové
1.5.         Opracoviště:                        písčito-hlinité 20×60m
                                                               travnaté 50×40 m

1.5.         Ředitel závodů:   Ing.Michael Skalický, Ph.D., MBA
                Hlavní rozhodčí:                Dr. Ing. Jaroslav Staněk
Sbor rozhodčích:                Ing. Jan Paleček, Ing.Markéta Kvapilová, V.Müllerová,Ing. O. Vondrouš,
                                           J.Tvarůžek, O.Sojka
              Rozhodčí na opracovišti:   Mgr. Marcela Betlachová                                  
Tajemník závodů:             Sylva Novotná
Technický delegát:            František Slavík
Autor tratí:                          Petr Veselovský
             Výpočetní středisko:            Ing. Vladimír Zvěřina
                Hlasatel:                                             Jiří Soukup
 
 
2. Technické údaje:
 
2.1.         Předpisy:Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.        Soutěže:

2.2.1. Soutěž všestrannosti st. CNC* - bez omezení
Drezurní zkouška: FEI *A
Terénní zkouška: D – 2600-3120m, 520m/min, 25-30 skoků, výška do 110 cm
Skoková zkouška: max. 600m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 115cm
2.2.2. Soutěž všestrannosti st. „L“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 6/2014
Terénní zkouška: D – 2200-3000m, 500m/min, max. 25 skoků, výška do 105 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm

2.2.3. Soutěž všestrannosti „ZL“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm


2.2.4. Soutěž všestrannosti „Z“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.5. Soutěž všestrannosti „ZK“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 450m/min, 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 80cm
2.2.6. Soutěž všestrannosti „Z - hobby“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.7. Soutěž všestrannosti „ZK - hobby“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 450m/min, 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 80cm
 
2.3.         Časový rozvrh: pátek 31.10. 2014
Prezentace:                          14:00 – 18:00 hod - kancelář závodů-dostihová vážnice
              Technická porada:              19:00 hodin ve vestibulu tribuny D
Časový rozvrh: sobota 1.11. 2013
zahájení soutěží:               8:00 hod drezurní zkouška na pískovém kolbišti, následně parkur
                prohlídka tratí:    10:00 – individuálně
Časový rozvrh: neděle 2.11. 2013
zahájení soutěží:               8:00 hod - pořadí určí hl.rozhodčí
dekorování: dopoledních soutěží v polední přestávce,odpoledních soutěží po ukončení poslední soutěže
Dekorování proběhne v dekorovacím paddocku bez koní v korektním jezdeckém úboru.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
 
 
3. Ceny a peněžitá plnění
 
3.1.Startovné:      soutěž č.1 – 700 Kč,
                             soutěž č.2,3 – 600,- Kč
                             ostatní soutěže - 500,- Kč
      Ustájení:        za pobyt koně 1000,- Kč
 
      Ceny:             Soutěž č. 5,7           - věcné ceny v  hodnotě 3000 Kč (700-650-600-550-500)
              Soutěž č. 4,6            - věcné ceny v hodnotě 3500 Kč (900-800-700-600-500)
                            Soutěž č. 3                - věcné ceny v hodnotě 4000 Kč (1000-900-800-700-600)
                            Soutěž č. 2                   - finanční ceny 5000 Kč (1500-1100-1000-800-600)
                            Soutěž č. 1                    - finanční ceny 6000 Kč (2000-1500-1000-800-700)+ věcné ceny
 
4. Všeobecné údaje:
 
4.1.              Jmenovité přihlášky (písemně): Kateřina Mandysová, Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice
Tel: 777 750 922 , e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
V přihlášce uvádějte svá kontaktní tel.čísla a požadavek na ustájení - nutné!!!.
 
4.2.        Uzávěrka přihlášek:      27. 10. 2014   24:00 hod.
4.3.         Konečné přihlášky:            při prezentaci
4.4.         Prezentace:                          v kanceláři závodů od 12-18,00 hod
4.5.         Námitky a stížnosti:          v souladu s PJS
4.6.         Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.
4.7.        Zápisné se zvýší o 100% v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky
              Pořadatel si vymezuje omezený počet přihlášek.
 
 
5. Veterinární předpisy:
 
5.1.      Veterinární předpisy: vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná    
            veterinární potvrzení podle směrnic SVS a OVS platných v roce 2013.
 
6. Poskytované služby:
 
6.1.         Lékařská služba:                              MUDr. Tomáš Brož
6.2.         Veterinární služba:             MVDr. Petr Přikryl
6.3.              Podkovářská služba:         Zdeněk Koten
6.4.              Ustájení – areál stájí, podrobnosti uvádějte v přihlášce
6.5.              Stravování – v prostorách závodiště
 
 
7. Ostatní ustanovení:
 
7.1.         Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní, jezdců a diváků.
7.2.              Informace na www.pardubice-racecourse.cz
7.3.              Vjezd s koňmi pouze zadní branou. Přední branou nebude umožněn.
7.4.              Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti.
7.5.              Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel.
7.6.              Zákaz volného pobíhání psů – pouze na vodítku.
7.7.              V případě zrušení závodů, nezaviněného pořadatelem, bude vráceno pouze 50% startovného.
 
 
 
V Pardubicích dne 1.9.2014                                                 
                                                                                             

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
 
 
Schváleno dne 9.října 2014
Novotný Václav st.
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski