Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.03.2014

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
30.03.2014
Místo konání:
Hradišťko

Discipliny:

Skoky:
Z-ST*

Rozpis:

Skokové závody SK ARTEGO
 
30.3. 2014    Hradištko   
 
ROZPIS  JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH  ZÁVODŮ:
 
Základní údaje
 
 
Pořadatel:           
SK Artego
 
Datum konání :  
30.3.2014
 
Místo konání:    
Areál Jezdecké školy Equus Kinsky - Hradištko u Sadské
 
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex 
 
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
 
 
 
Funkcionáři závodů :
 
 
Ředitel závodů              
Aleš Suchánek
 
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
 
Hlavní rozhodčí
Martina Jánošíková
 
Rozhodčí
MVDr. Marcela Burešová, Ing.  Jiří Gotvald, Tereza Šrámková
 
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
 
Stavitel parkurů
Václav Drbal
 
 
 
 
Ozvučení
Ludvík Jandourek ml.
 
Hlasatel
Aleš Suchánek
 
Zdravotní služba
Dana Švejdová
 
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
 
 
 
 
 
 
 
SOUTĚŽE :
 
 
 
Neděle 30.3.2014   
 
 
č. 1.
Skoková soutěž „Z“    
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – následné rozeskakování 
Startovné: 350,- Kč.
Ceny: na prvních pěti místech věcné ceny 3000,- Kč, na dalších místech floty dle pravidel ČJ
 
 
 
 
č. 2.
Skoková soutěž „ZL“          
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 298.2.4. – následné rozeskakování
Startovné: 400,- Kč.
Ceny 4.000,- Kč pro 1. až 5. místo (1.200, 1.000, 800, 600, 400)
na dalších místech floty dle pravidel ČJF
 
č. 3.
Skoková soutěž L**   
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 400,- Kč
Ceny:  5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600) ,
 na dalších místech floty dle pravidel ČJF
 
č. 4.
Skoková soutěž S**  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1. – bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné:  400,- Kč
Ceny: 7.000,-Kč pro 1. až 7. místo (1.900 - 1.400 - 1.200 – 900 – 700 – 500 – 400),
na dalších místech floty dle pravidel ČJF
 
č. .
Skoková soutěž ST* Cena společnosti KAPITOL
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas 
Startovné:  450,- Kč
Ceny: 8.000,-Kč pro 1. až 7. místo (2100 - 1.600 - 1.400 – 1000 – 800 – 600 – 500),
na dalších místech floty dle pravidel ČJF
 
Předběžný časový harmonogram závodů
 
Neděle  30.3. 2014     8:00 hod. ukončení prezentace – prosíme o dodržení tohoto času
                                   8.30 hod. začátek soutěže č. 1, následují soutěže č.2,3,4,5,
 
Prezentace možná na telefonu: 776 057 706, 724 026 464,   i den dopředu  do 22 hod.  
 
Případné změny budou oznámeny  e-mailem, případně při prezentaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
Všeobecné údaje :
Jmenovité přihlášky (včetně čísel licencí) zasílejte na adresu :
 
js@equus-kinsky.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:  do 26.3.2014 včetně kontaktního telefonu
 
 
 
Jak se na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
Podmínky účasti při závodech
Platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
 
Ustájení - objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ustájení v turnajových boxech:
Cena za box včetně steliva za každý započatý den ustájení: 300,- Kč + DPH
Seno možno zakoupit za 50,-Kč/den
 
Ubytování – objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší
 
Veterinární předpisy
Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2013 ( viz. www.cjf.cz).
 
Poskytované služby
Zdravotní služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
Připojení kamionu/obytného vozu na el.energii 200,-Kč/den
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
 
Za pořadatele:  Aleš Suchánek                      Rozpis schválen dne:     25.2.2014                                                                                                                                                                      Michael Moudrý

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski