Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.07.2014

Pořadatel:
MF183 (O.S.Apolenka)
Datum konání:
26.07.2014
Místo konání:
!!! ZRUŠENO !!! Pardubice - Spojil

Discipliny:

Skoky:
ZM - S*

Rozpis:

Rozpis:
JEZDECKÉ ZÁVODY
Základní údaje:
Číslo závodů:
Pořadatel: O. S. Apolenka
Datum: 26.7.2014
Místo: Spojil – areál bývalého ZD
Kolbiště: travnaté
Opracoviště: písčité
Funkcionáři: ředitel závodů –  Štěpánková Jolana
                      autor parkuru – Oldřich Sojka
                      hlavní rozhodčí – Hupka Jaroslav
                      sbor rozhodčích – Diana Houdová, Ing. Markéta Kvapilová, Jmgr. Betlachová Marcela
                      zpracování výsledků –
                      hlasatel – Jiří Soukup
                      správce opracoviště – vždy jeden z členů sboru rozhodčích   
                      zdravotní služba – Zezuláková Daniela                                    
                        
Technické údaje:
Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2014 a ustanovení tohoto rozpisu.
Veškeré soutěže jsou přístupné pro jezdce a koně s licencí

Soutěže:
Soutěž č. 1: Stupňovaná obtížnost do 90cm bez žolíka.                                                                    
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.                                                    1.-3. místo věcné ceny v hodnotě 1500,-Kč                                                                     Startovné - 250Kč
Soutěž č. 2: Skoková soutěž stupně „Z“
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 250Kč

Věcné ceny v hodnotě 1.500Kč
Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně ZL
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 300Kč

Ceny vyplacené v korunách v hodnotě 2.300Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 800 – 500 – 400 – 400 – 300

Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně L*
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 300Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 3 000Kč pro 1.- 5. Místo
Rozdělení cen: 1.000 – 700 – 600 – 400 – 300
Soutěž č. 5: Skoková soutěž stupně S*
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 3.000Kč pro 1.-3. Místo
Rozdělení cen: 1.500 – 1000 – 500


Předběžný časový harmonogram závodů:
8:30 – 9:00 hod. – prezentace č. 1, 2
do 11:00 hod – prezentace č. 3 - 6
10:00 hod. – start č. 1 – návazně další
Telefonická prezentace na č. tel. 775614618

Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail
diana.apolenka @seznam.cz
Tel.: 775614618

Uzávěrka přihlášek dne 24.7.2014 do 21,00 hod

Veškeré náklady hradí přihlašovatel. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců a koní
Veterinární předpis:
Dle platných směrnic o přesunu sportovních koní 2014
Poskytované služby:
Lékařská služba - zajištěna
Veterinární služba -zajištěna

Ostatní ustanovení:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce.
Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.

Námitky dle PJS.
Dekorování: Floty dle PJS
Schváleno dne:  24.6.2014                      Václav Novotný

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski