Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.08.2014

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
26.08.2014
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
KMK

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů 501F1     

              KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel:   JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2. Datum konání:                 26. srpna 2014
1.3. Místo konání:   Jízdárna Suchá
1.4.1. Kolbiště:   70 x 75 m písčité geotextilie
1.4.2. Opracoviště:   24 x 60 m písčité geotextilie
1.5. Hlavní rozhodčí:  Jaroslav Hupka
 Sbor rozhodčích:  Zdeněk Jílek, Vladimír Zvěřina
Komisař KMK:   Roman Drahota
          Autor parkurů:   Roman Falta
           Hlasatel:   Zdeněk Jílek
               Zpracování výsledků:  Vladimír Zvěřina
           
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy : PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
Zásady pro soutěže KMK v roce 2014
2.2. Soutěže:
  1.  Parkur st. „ZL“     -  KMK pro 4leté klisny                 
  2.  Parkur st. „ZL“     -  KMK pro 4leté hřebce a valachy                 
  3.  Parkur st. „L*“    -   KMK pro 5leté klisny                    
  4.  Parkur st. „L**“    - KMK pro 5leté hřebce a valachy
  5.  Parkur st. „S**“ -    KMK pro 6leté klisny
  6.  Parkur st. „S**“ -    KMK pro 6leté hřebce a valachy                 
    
Rozhodování všech soutěží PJS čl. 298.1.3.
Zahajovací trénink podle PJS čl. N9.5 a 202-6 v délce 90 sekund před každou soutěží

Časový rozvrh:
Úterý 26.srpna 2014, prezentace 8.00 - 9.00 hod., Vladimír Zvěřina mobil 777 907 039.
V 10.00 hod. zahajovací trénink pro KMK 4 letých klisen, následně ostatní soutěže.

3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky do 22.srpna  2014 na  e-mail: manon@wo.cz
        Rozpisy závodů a výsledky najdete na www.stajmanon.cz, jezdci.cz, jezdectvi.cz
3.2.  Startovné: 400,- Kč za přihlášeného koně
3.3.  Stížnosti a námitky v souladu s PJS
3.4.  Ustájení: Na základě objednávky do 22.srpna  2014, mobilní boxy, cena 500,-Kč / započatý den, včetně steliva
3.5.  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace

4. Veterinární předpisy:
4.1. Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2014

5. Poskytované služby:
5.1.  Lékařskou službu zajišťuje pořadatel
5.2.  Veterinární službu zajišťuje pořadatel

6. Ostatní ustanovení:
6.1.  Ceny nebudou udíleny
6.2.  Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců


Rozpis závodů byl schválen OV CJF dne:  5.8.2014                                                                                         Václav Novotný      v.r.                                                                          Jiří Skřivan - ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski