Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.04.2015

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
18.04.2015
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

Jezdecký klub Sobotka
 
ROZPIS
 
 
 Jarní jezdecké závody Sobotka, 18.4. 2014, č. 418F2
 
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 1.1     pořadatel                    Jezdecký klub Sobotka MF 072
 1.2     datum konání             sobota 18 .4. 2015
 1.3     místo konání             kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                      pískové  80 x 40 m (dříve opracoviště)
1.5             opracoviště               travnato-písčité 110 x 70 m (dříve kolbiště)
 
 
 
1.6funkcionáři závodů
                                       ředitel závodů             MUDr. Monika Červinková
 hlavní rozhodčí                     Dana Balážová
 sbor rozhodčích                   Václav Novotný ml., ing. Ivo Brixí
                                              Alena Brixí
 rozhodčí na opracovišti       Iva Fidlerová
 autor parkuru                                    Rudolf Michl
 tajemník závodů                    Alena Brixí
 výpočetní středisko              Kateřina Brixí
 
 


2 TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.
 
3 SOUTĚŽE
Soutěž č.1 Cena Happy Horse Hnanice
Parkur stupně ZZ, PJS čl.298.2.1 bez rozeskakování
Pro koně nebo jezdce startující max. druhým rokem. Startovné : 250 Kč
Společné opracování na kolbišti před začátkem soutěže.
           Věcné ceny na 1. -5. místě věnuje Happy Horse Hnanice
Soutěž č.2 Cena Marcely Šilhánkové - distribuce krmiva Spillers
Parkur stupně ZM, PJS čl.298.2.1 bez rozeskakování
Pro koně a jezdce bez omezení.. Startovné : 250 Kč
Společné opracování na kolbišti před začátkem soutěže.
Věcné ceny na 1. -5. místě věnuje Marcela Šilhánková
Soutěž č.3    
Parkur stupně Z, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas,
v případě většího množství startujících stupnice„A“ PJS čl.298.2.1,
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
Peněžité ceny 2.100 Kč na 1 - 5. místě (650,-/500,-/400,-/300,-/250,-)
Soutěž č. 4
Parkur stupně ZL, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny 3.100 Kč na 1 - 5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/300,-)
Soutěž č.5 
Parkur stupně L*, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny 4.100 Kč na 1 -5. místě (1300,-/1100,-/800,-/500,-/400,-)
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 18.duben 2015
Prezentace: V pátek 17.4. 2015 do 18.00 hodin,
 telefonicky na tel.    604 103 493, 603 895 369
 
 
            !!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí,
            že startovat  nebudou – urychlíte tak vyhotovení startovní listiny.
                        Předem děkujeme.
 
 
 Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.
 
            Začátek soutěži: sobota v 9.30 hodin soutěž č.1, následně 2, 3 ,4, 5
 
Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času první soutěže.
 
 
Časový rozvrh bude upřesněn v pátek 18.4.2014 večer na internetových stánkách JK Sobotka.
 
5.                  VŠEOBECNÉ ÚDAJE
 
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu:
                                   Brixí Alena
                                   Osek 74
                       507 43 Sobotka meil : 
alena.brixi@seznam.cz                      telefon . 604 103 493
 
 Uzávěrka přihlášek je 16.4. 2015, případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících!
 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.


5.2        Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.3        Ustájení neposkytujeme.
5.4                Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout    účastníky závodů nebo koně.
5.5               Parkování zajištěno v místě.
5.6       Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
5.7        Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
5.8        Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny uvedeny u jednotlivých soutěží

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1        Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené všemi náležitostmi pro rok 2015

7          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1        Lékařská služba – MUDr. Monika Červinková
7.2       Veterinární služba na telefon, podkovářská služba proti úhradě – Tomáš Kverek
 
 
            Schváleno Oblastním výborem ČJF                            
 Rozpis schválil:    Václav Novotný st.                                                Dne 11. 3. 2015


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski