Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.04.2015

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
19.04.2015
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Drezura:
Z-ST+pony

Rozpis:

DREZURY - KOLESA 419 F1
19.dubna 2015
1.Základní údaje:
Pořadatel       : JS Kolesa o.s. MF 153
                         Stáj Vasury MF 135
Datum konání:19.dubna 2015
Místo konání : Stáj Vasury Kolesa
Kolbiště         : písčité 20x60 m
Opracoviště   : písčité,travnaté
Funkcionáři   : ředitel : Sůrová Jaroslava
                        Hlavní rozhodčí : Loudová Pavla
                        Členové sboru   : Kosařová Jana, Kejklíčková Jana
                      Haškovcová Jaroslava, Rychtaříková Daniela
Lékařská služba: Pospíšilová Barbora    
                            
2.Technické údaje:                  
Předpisy - platná pravidla jezdeckého sportu, soutěže č.4 -7 se jezdí zpaměti
Soutěž     č.1. Drezůra stupně „Z“- úloha „Z1“/2014- HOBBY
     -soutěž přístupná všem koním a jezdcům, hodnocení dle čl.432/N34, hodnoceno z jednoho místa 
       -úloha je čtená,každý si zajistí svého čtenáře 
                č.2.DrezůraPonyP42014
     -soutěž přístupná pro pony
        -hodnocení dle čl.432/N34,hodnoceno z jednoho místa
        -umístění dle čl.434 , úloha je čtená,každý si zajistí svého čtenáře             
          č.3. Drezůra stupně „Z1“/2014
A/ -soutěžpřístupnáprokoněstartující1.a 2.rokem, a děti na pony
 B/ -soutěž přístupná všem koním a jezdcům
          -hodnocení dle čl.432/N34 ,hodnoceno z jednoho místa,
          -umístění dle čl.434, úloha je čtená,každý si zajistí svého čtenáře
           č.4. Drezůra stupně „L“ - úloha DD/2015
     -soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     -hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
 
     č.5.Drezůra stupně „L“ – úloha DJ/2015
-soutěž přístupná všem koním a jezdcům
-hodnocení dle čl.423-3 rozhodčí,umístění dle čl.434
 
                č.6.Drezůrastupně„S“ -  úlohaJU/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
 
                Č.7.Drezůrastupně„S“ -  úlohaJD/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
      
     
Časový rozvrh:     Neděle – 19.4.2015 – 08.30 hod. soutěž č.1
Pozor              
Prezentace po telefonu v pátek 17.4.2015 od 15.00-20.00 hod. Telefon 602 55 45 99
V sobotu 18.4.2015 bude předběžná startovní listina na www.elektrovasury.cz, nebo na www.vco-cjf.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
3.Ceny a peněžitá plnění
- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS čl.129:3
Soutěž č.1. - věcné ceny od sponzorů
Soutěž č. 2. –věcné ceny od sponzorů
Soutěž č. 3. – věcné ceny od sponzorů
Soutěž č. 4. - 3.000 Kč /900,-750,-600,-400,-350,-
Soutěž č. 5. - 3.000 Kč /900,- 750,- 600,- 400,- 350,-/
Soutěž č. 6. - 4.000 Kč /1.200,- 1.000,- 800,- 550,- 450,-/
Soutěž č. 7. - 4.000 Kč/ 1.200,- 1.000,- 800,- 550,- 450,-/
Startovné - pro soutěže č. 1., 2., 3.,´= 250,- Kč
                    Pro soutěže č. 4.,5.,= 350,- Kč
                    pro soutěže č. 6., 7., = 450,- Kč   
4.Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky na adresu : Sůrová Pavlína, 53501 Kolesa 48
                                                    nebo na e-mail : vasury@tiscali.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 15.04.2015
Ustájení a ubytování dle závazné přihlášky. Box 300 Kč.
Informace na WWW.ELEKTROVASURY.CZ, Sůrová P. tel.602554599
5.Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady platné pro rok 2015
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci ,které by postihly účastníky závodů nebo jejich koní.Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složky.
Zákaz volného pobíhání psů !!!
V Kolesech 09.03.2015                                              Schválil dne          …11,3,2015……….…
 JS.Kolesa o.s. Sůrová Jaroslava                                                            Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski