Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 25.04.2015

Pořadatel:
MF090 (JK Hustířany)
Datum konání:
25.04.2015
Místo konání:
Hustířany

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

R O Z P I S
 
Jezdecké skokové závody Hustířany
                                                           Číslo závodů: 425F2
 
1.      ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
           1.1. Pořadatel:                  JK Hustířany MF 0090
           1.2. Datum konání:          25.4..2015
           1.3. Místo konání:            Jezdecký areál v Hustířanech
           1.4. Kolbiště:                    travnaté    60 x 70 m
           1.5. Opracoviště:              travnaté 90 x 80 m
           1.6. Funkcionáři závodů:
                                   Ředitel                             Ludmila Pilnáčková
                       Hlavní rozhodčí              Václav Novotný ml.
                                         Sbor rozhodčích              Václav Novotný st., Dana Balážová
                                   Stavitel parkuru               Luděk Horký
                                   Komisař na opracovišti   Josef Volf
                                   Sekretář závodů              Šárka Dyrcová
                                   Hlasatel                           ing. Radan Zavadil
 
2.      TECHNICKÉ ÚDAJE:
           2.1. Předpisy: VP, SP, Veter. předpisy platné pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu
 
        2.2.   hobby soutěž č. 01: parkur do 60 cm na limitovaný čas
                                                - pro koně a jezdce bez omezení
                                                - hodnocení dle stupnice A čl. 298.2.1
                                                - 1. -3. místo věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč
                                                - startovné 200,- Kč
              2.3. hobby soutěž č 02: parkur do 70 cm na limitovaný čas
                                                - pro koně a jezdce bez omezení
                                                - hodnocení dle stupnice A čl. 298.2.1
                                                - 1. -3. Místo věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč
                                                - startovné 200,- Kč
        2.4. SOUTĚŽE:
                Soutěž č. 1: Stupňovaná obtížnost do 90 cm
                                          - pro koně a jezdce bez omezení
                                                - hodnocení dle stupnice A čl. 269, rozhodují získané body a čas,      
                                                   bez rozeskakování, 8 skoků bez žolíka
                                                - 1. -5. místo věcné ceny v hodnotě 2.500,- Kč
                                                - startovné 200,-Kč
                       Soutěž č. 2: Parkur st.: „Z“
                                                 Cena firmy Kouzelné zahrady HK a přeprava koní
                                                - pro koně a jezdce bez omezení
                                                - hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
                                                - 1. -5. místo věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč
- startovné 300,- Kč
                      Soutěž č. 3: Parkur st.: „ZL“
                                                O pohár JK Hustířany
                                                 - pro koně a jezdce bez omezení
                                                 - hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
                                                 - 1. -3. místo poháry
 - 5.000 Kč ( 1.400,- 1.200,- 1.000,- 800,- 600,-)
- startovné 350,- Kč
 
 
                     Soutěž č. 4: Stupňovaná obtížnost do 115 cm
                                                O pohár obce Velichovky
                                                 - pro koně a jezdce bez omezení
 - hodnocení dle stupnice A čl. 269, rozhodují získané body a čas,
   bez rozeskakovaní, 8 skoků s žolíkem
 - 1. -3. místo poháry
 - 6.000,- Kč (1.800,- 1.500,- 1.200,- 900,- 600,-)
 - startovné 350,- Kč
                                 
           2.5.  PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM:
 Do 8,30 hod.- ukončení prezentace
 9,30 hod. – začátek soutěže č.01, následně soutěž č.02,1,2,3,4,
                                            
                    Časový rozvrh soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášek do soutěží.
                     Případné změny budou oznámeny při prezentaci.
   
 
3.      VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
 3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Ludmila Pilnáčková, Hustířany 45,
         552 11 Velichovky , tel.: 605 554 526 nebo on-line na portálu ČJF,
         e-mail: jkhustirany@seznam.cz
         3.2. Uzávěrka přihlášek 22.4.2015, u každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí koní,
                  jezdců a subjektů.
               3.3. Ve všech soutěžích floty dle PJS.
     
4.      VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
         4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení
               pro přesun koní opatřené všemi náležitostmi pro rok 2015.
 
5.      POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
         5.1. Lékařská služba: zajištěna
         5.2. Veterinární služba: MVDr. Lenka Němcová - za úhradu
 
     6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
         6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
         6.2. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací subjekt.
         6.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztrátu
                předmětů a jejich poškození.
 
Rozpis byl schválen dne: 18.3.2015      Novotný V.                                                                                                                          
 
 
V Hustířanech dne: 16.3.2015                                                                 Ludmila Pilnáčková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski