Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.04.2015

Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
26.04.2015
Místo konání:
Dolní Přím

Discipliny:

Drezura:
Z-L + pony

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů
č.z. 426F1
 
Pořadatel: JK Dolní Přím MF 168
Datum konání: 26.4.2015
Místo konání:   Dolní Přím – areál jezdeckého klubu
Ředitel závodů: Ivo Dušek
Hlavní rozhodčí: Jaromír Pour
Členové sboru rozhodčí: Ing. Květa Krupková
                                               Ing. Markéta Kvapilová
                                               MUDr. Lukáš Létal
 Dozor na pracovišti určí hlavní rozhodčí.                                                 
Zpracování výsledků:  Ing. Vladimír Zvěřina
Zdravotní služba: Eva Hrdličková
Veterinární služba: MVDr. Alena Kolovratníková
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s PJS pro rok 2015 a dle tohoto rozpisu
Dozor na opracovišti určí hlavní rozhodčí.
 
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015
Veterinární podmínky:dle platných podmínek pro rok 2015
                 
Soutěž č.1:  Hobby soutěž drezura.st.“Z“- úloha Z1/2014
Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
                
Soutěž č.2: PONY drezura stupně "Z" - drezurní úloha P4/2014
Soutěž je přístupná jezdcům na pony
hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.3: Drezura st.“Z“-úloha DU-A/2015
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.4: Drezura st.“L“-úloha L0/2013
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.5: Drezura st.“L“-úloha DD/2015
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
 
Drezurní obdélník: písčitý povrch
Opracoviště: písčitý povrch
 
Startovné: soutěž č.1, č.2, č.3 250,-Kč               
                                 č.4, č.5         300,-Kč
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: JK Dolní Přím, Dolní Přím 46, 503 16, Pavlina.Duskova@JKDolniPrim.cz                                                                                        
Uzávěrka přihlášek: do 23.4.2015 do 20.00h.
                                  V přihlášce uvádějte, prosím, telefonní číslo.
 
Prezentace: V kanceláři závodů nebo na telefon 724 51 32 54 do 8,30h
 
Předběžný program: v 9.30h začátek soutěže č.1, ostatní následně.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře, všechny úlohy jsou čtené.
 
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
 
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařská služba dle PJS pro rok 2015,veterinární dle PJS pro rok 2015
 
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
 
Ceny:  Floty dle PJS. Pohár na prvním místě. Na prvních šesti místech všech soutěží slevový poukaz na nákup v obchodě s jezdeckými potřebami Equos-dp.
 
Sponzoři:
Jezdecké potřeby Equos-DP Hradec Králové (http://www.jkdolniprim.cz/jezdecke-potreby/ )
pan Stanislav Stránský
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změnu časového programu.
Předběžné startovní listiny budou umístěny na www.jkdolniprim.cz
                    
Občerstvení zajištěno pořadatelem po celý den.
Ustájení  pořadatel nezajišťuje.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
V Dolním Přímu: 30. 3. 2015                                                              Schválil dne: 1. 4. 2015
                                                                                                                             Jaroslav Hupka
                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski