Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.05.2015

Pořadatel:
MF075 (JK při SZeŠ Lanškroun)
Datum konání:
08.05.2015
Místo konání:
Lanškroun - Dolní Třešnovec

Discipliny:

Skoky:
ZM-ZL

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů O Hliněný pohár – 35. ročník
 
1.        Základní údaje:
1.1.                 Název závodu:          Skokové závody O Hliněný pohár – kategorie C
1.2.                 Číslo závodů:            508F1
1.3.                 Pořadatel:                  MF075 - SJK při SZeŠ Lanškroun
Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
1.4.                 Datum konání:          8. 5. 2015
1.5.                 Místo konání:            areál SZeŠ Lanškroun v Dolním Třešňovci
1.6.1.     Kolbiště:                   škvárové
1.6.2.     Opracoviště:             škvárové
2.        Funkcionáři:   ředitel:                                         Ing. David Hruška
                            - sekretář:                                       MVDr. Iva Podhorná
                            - hlavní rozhodčí:                         Jaroslav Hupka
                            - rozhodčí:                                     Ing. Markéta Kvapilová, Jaroslav Fendrych
                            - stavitel parkuru:                           Michal Mundil
                            - technický delegát:                                   Ladislav Novotný
                            - hl. komisař na opracovišti:                      Sylva Fendrychová
                            - hlasatel:                                       Jaroslav Fendrych
                            - výpočetní technika:                     Jindřich Urban
3.        Technické údaje:
3.1.        Předpisy:    VP, PJS a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2.        Soutěže:
3.2.1.     Soutěž č. 1 – Hobby soutěž PJS 269. - Parkur do 60cm – stupňovaná obtížnost
– Pro jezdce, kteří jsou členy ČJF, nemusí být držiteli jezdecké licence. Koně bez omezení.
– Rozhodování podle PJS – čl. 269 bez žolíka
– Dekorování dle PJS, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
3.2.2.     Soutěž č. 2Hobby soutěž PJS 269. - Parkur do 80cm – stupňovaná obtížnost
– Pro jezdce, kteří jsou členy ČJF, nemusí být držiteli jezdecké licence. Koně bez omezení.
– Rozhodování podle PJS – čl. 269 bez žolíka
– Dekorování dle PJS, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
3.2.3.     Soutěž č. 3 – Zahajovací skákání - Parkur st. „ZM“ Cena společnosti Agrochem a. s.
                                 – Rozhodování podlePJS čl.238.2.2. - rozeskakování podle čl. 245.3
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 4000,- Kč (1300,-Kč, 1050,-Kč, 750,- Kč, 450,-Kč, 150,-Kč).
3.2.4.     Soutěž č. 4 Parkur st. „Z“  Cena společností STYLE PLUS s.r.o. Rudolf Jániš a společnosti František Kejklíček – soukromý zemědělec
– Pro všechny koně a jezdce.
                                 – Rozhodování podle PJS čl.238.2.2. - rozeskakování podle čl. 245.3
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 4000,- Kč (1300,-Kč, 1050,-Kč, 750,- Kč, 450,-Kč, 150,-Kč).
3.2.5.     Soutěž č. 5 Parkur st. „ZL“ – Cena firmy J.A.C. TRANS s.r.o. Dolní Třešňovec
– Pro jezdce, kteří v roce 2015 dovrší max. 19 let věku.
– Rozhodování podlePJS čl. 238.2.2. jedno rozeskakování
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 7000,- Kč (2300,-Kč, 1800,-Kč, 1400,- Kč, 900,-Kč, 600,-Kč).
3.2.6.     Soutěž č. 6 Parkur st. „ZL“ – 35. ročník O hliněný pohár – Cena kanceláře hejtmana Pardubického kraje
– Pro všechny koně a jezdce.
        Rozhodování podlePJS čl. 238.2.2. jedno rozeskakování
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 7 000,- Kč (2300,-Kč, 1800,-Kč, 1400,- Kč, 900,-Kč, 600,-Kč).
4.        Ceny a peněžité plnění:
4.1.                 Ceny: ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle VP čl. 126, v soutěži č.1 a 2 na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny vyplácené v penězích, popř. věcné ceny v odpovídající hodnotě. Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení soutěží proti podpisu.
4.2.            Startovné: bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezenci.
                               soutěže č. 1 a 2 - 100,- Kč za start,
                               soutěž č. 3 a 4 - 150,- Kč za start,
                               soutěže č. 5 a 6 - 300,- Kč za start,
                              
5.        Předběžný časový program:
5.1.            Veterinární přejímka: 8.00 – 9.00 hod.
5.2.            Prezentace: hobby soutěže a soutěž č. 1, 2 do 8.00 hod. - na věži rozhodčích.
              Prezentace: soutěže č.3 až 6 do 10.00 hod. - na věži rozhodčích.
5.3.                 Technická porada: se nekoná.
5.4.                 Sekretariát závodů: na věži rozhodčích od 7.00 hod. do ukončení závodů.
5.5.                 Zahájení hobby soutěže č. 1 v 9.00 hod, další následně.
              Zahájení soutěže č. 3 v 11.00 hod. ostatní následně.
6.        Všeobecné údaje:
6.1.                 Přihlášky u MVDr. Iva Podhorná, SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun, e-mail: sjk@szes-la.cz, nebo mob.: 603 862531, tel: 465 321 098 (kancelář školy).
6.2.            Uzávěrka přihlášek: do 6. 5. 2015
6.3.            Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
6.4.            Ubytování a ustájení: pořadatel nezajišťuje.
6.5.            Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající organizace (přihlašovatel).
7.        Veterinární předpisy:
7.1.                 Před vyložením koní je nutné předložit příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun dle platných veterinárních směrnic pro rok 2015.
7.2.            Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu.
8.        Poskytované služby:
8.1.            Lékařská služba: Bc. Chrobáková Lenka
8.2.            Veterinární služba: MVDr. Dominika Švehlová (za úhradu).
8.3.            Pořadatel nezajišťuje podkovářské služby.
9.        Stravování:
              Je zajištěno v areálu závodů.
10.    Kontaktní osoba:
              Kontaktní osoba po celou dobu závodů MVDr. Iva Podhorná, tel: 603 862531
11.    Ostatní ustanovení:
11.1.        Sázky nejsou povoleny.
11.2.             Upozornění: pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli účastníky závodů nebo jejich koně. Pořadatel neručí za ztráty předmětů a jejich poškození.
11.3.             Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu závodů.
 
 
11.6.1. Zpracovala: MVDr. Iva Podhorná.
           V Lanškrouně 17. 4. 2015
 
 
11.6.2. Schválil 18. 4. 2015: Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski