Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.05.2015

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
08.05.2015
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

Rozpis skokových závodů                                                                                                  č.z. : 508F2
 
 
Pořadatel: JK Kunčice MF 071
 
Datum konání: 8.5.2015
 
Místo konání:       Kunčice
Ředitel závodů:   ing.Divíšek Otakatr
Hlavní rozhodčí: ing.Zvěřina Vladimír
Členové sboru:     Káva Jiří   
                               Ing. Radek Zavadil  
                               Josef Volf
Dozor na pracovišti určí hlavní rozhodčí
Veterinární služba: MUDr. Vokrouhlík Vítek
Zdravotní služba:    MVDr. Novák Michal                       
Stavitel parkuru:     Veselý Jan                           
Zpracování výsledků: Zvěřinová Zuzana
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2015 a dle tohoto rozpisu
                                                               
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými
náležitostmi pro rok 2015
Soutěže Hobby:

Hobby 1 - dvoufázové skákání 70/80cm,  startovné 100,-Kč, věcné ceny do 3 místa
Hobby 2 - dvoufázové skákání 90/100 cm, starovné 150,-Kč, věcné ceny do 3 místa
                  
Soutěž č.1: Parkur st. ,,Z“
                    Umístění čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                    koně bez omezení
Soutěž č.2: Parkur st. ,,ZL“Cena města Nechanice
                    Umístění čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                    koně bez omezení
 
Soutěž č.3: Parkur st.,,L*“Cena Janákova sboru Selské jízdy Nechanice
                    Umístění čl.238.2.2. s jedním rozeskakováním
                    koně bez omezení
 
Kolbiště :pískové ,40/70 m
Opracoviště: travnatý povrch
                                                                                                                                                                                                                                                      Startovné: soutěž č.1          250,-Kč
                              č.2          250,-Kč
                              č.3          300,-Kč
                            
 
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15
                                     glaserovaveronika@seznam.cz,
                                     informace na tel.   607220961 p.Volf Josef                                                    
Uzávěrka přihlášek: jmenovitých do 5.5.2015 ve 20.00h.
                                   Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
                                   V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!
Od 6.5. 2015 bude na web.str.CJF-Vco /novinky,aktuality/, umístěny předběžné starty soutěží.
 
                    
Předběžný program:hobby soutěžě - prezentace do 8,00, začátek 9,00hod
                                 národní soutěže - prezentace do 12,00 začátek v 13.00h začátek  č.1,ostatní            následně.
 
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Veterinární služba proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
 Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Rozdělování čestných flotů dle ustanovení všeobecných pravidel čl.126,
            Věcné ceny za umístění 1-3.místo v soutěži č..1,2
 Soutěž č.3.pěněžité ceny při počtu startujících do 20: 5000kč (1800kč, 1300kč, 900kč, 600kč, 400kč)
                                                                         Nad 20: 6000kč (2000kč, 1500kč, 1100kč, 800kč, 600kč)         
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
                    
 
 
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
 
 
V Kunčicích 12.4.2015                                                                  za JK Kunčice Volf Josef
                                                                                             
 
Rozpis schválen dne:15. 4. 2015                                                         Jaroslav Hupka

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski