Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 10.05.2015

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
10.05.2015
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S + pony

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů                                                                                                  č.z. : 510F1
 
 
Pořadatel: JK Kunčice MF 071
 
Datum konání: 10.5.2015
 
Místo konání:      Kunčice
Ředitel závodů:   Šildbergerová Kateřina
Hlavní rozhodčí: ing.Vondrouš Otakar
Členové sboru:   Haškovcová Jaroslava
                              Tvarůžek Jan
                              Kejklíčková Jana
Dozor na pracovišti určí hlavní rozhodčí
Veterinární služba: MUDr. Okrouhlík Vítek
Zdravotní služba:    MVDr.Novák Michal                     
Zpracování výsledků: ing. Zvěřina Vladimír
 
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2015 a dle tohoto rozpisu
                                                                
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní 
                                       opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2015.
                  
Soutěž č.1:Hobby soutěž drezůra.st.“Z“-úloha Z1/2014
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
                  Úloha je čtená, hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.2: Drezura st.,,Z“ Pony ,,P5“2014
                  Soutěž je přístupná pro pony
                  Úloha je čtená -hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.3:Drezůra st.“Z“-úloha DU-A /2015
                 Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
   Úloha je čtená- hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.4:Drezůra st.“L“-úloha DD/2015
                  Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
                  Úloha je čtená- hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.5:Drezůra st. ,,L “-úloha DJ/2015
                  Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
                  Úloha je čtená-hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
.
Soutěž č.6:Drezůra st.“S“-úloha JU/2009
                  Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
                 Úloha se jede z paměti.- hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
Drezurní obdelník: písčitý povrch ,
Opracoviště: travnatý povrch
                                                                                                                                                                                                                                                      Startovné: soutěž č.1          250,-Kč
                              č.2          250,-Kč
                              č.3          250,-Kč
                              č.4          300,-Kč
                              č.5          300,-Kč
                              č.6          300,-Kč
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15, tel.725 841 104
                                      glaserovaveronika@seznam.cz,
                                                                                             
Uzávěrka přihlášek:jmenovitých do 7.5.2015 ve 20.00h.
                                   Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
                                  V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!
8.5.2015 bude na web.str.CJF-Vco /novinky,aktuality/, umístěn předběžný časový rozpis startu soutěží
 
Prezentace: V kanceláři závodů do 8,00h,popřípadě na tel. 725 841 104 v den konání závodů
 
                    
Předběžný program: v 9.00h začátek drezurní soutěže č.1,ostatní následně.
 
Při velkém počtu startujících  bude začátek soutěže č.1 v 8.00h. Ostatní pak následně
 
Každý účastník si zajistí svého čtenáře.
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků,
                         Veterinární služba proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
                        
 Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Rozdělování čestných flotů dle ustanovení všeobecných pravidel
            čl.126, 127, věcné ceny za umístění 1-3.místo.
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
                    
 
 
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
 
 
V Kunčicích 12. 4. 2015                                                                za JK Kunčice Volf Josef
                                                                                                                  
 
Rozpis schválen dne: 15. 4. 2015                                                        Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski