Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 16.05.2015

Pořadatel:
MF052 (SJK ŠS Chrudim - Vestec)
Datum konání:
16.05.2015
Místo konání:
Vestec

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

R O Z P I S
 
XXXVII. ročníku jezdeckých závodů
O Pohár města Chrudimi
číslo závodů: 516 F1 - kategorie B
 
Základní údaje:
     Datum konání:                   16.května 2015
     Pořadatel:                          MF 052 SJK při Školním statku Chrudim
     Kolbiště:                            pískové 75 x 45m – ve Vestci - u stájí
     Opracoviště:                      travnaté + pískové
     Ředitel závodů:                 Ing. Stanislav Valášek
     Hlavní rozhodčí:                Jaroslav Hupka
     Rozhodčí:                          Diana Houdová, František Slavík, Oldřich Sojka
     Autor parkurů:                   Luděk Horký
     Správce parkurů:                Josef Mošner
     Hlasatel:                             Jiří Soukup
     Zpracovatel výsledků:        Jindřich Urban
 
     Technické údaje:
     Předpisy:                            PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
     Uzávěrka přihlášek:        13.května 2015
     Adresa pro přihlášky:     e-mail: jbelohlav@seznam.cz   tel. 777750936
 
     Prezentace:                       Kancelář závodů:       závodiště – věž rozhodčích od 7,00 hod.
                                                16.5. 7,30 – 8,30 hod pro soutěže „ZM“, „Z“ a „ZL“
                                                         do – 12,00 hod pro soutěže „L“ a „S“
    
     Soutěže:
    
 
     č.1. skok ZM                      otevřená pro koně 4 – 5 leté, startující prvním rokem,jezdci
                                                 bez omezení    
                                                 rozhodování: PJS čl. 298.2.1. – limitovaný čas
 
     č.2. skok Z                        pro všechny koně a jezdce, , rozhodování: tab.A čl.238.1.2.
                                                s následným rozeskakováním dle čl.245.3.
 
    č.3. skok ZL                     pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.2.2.
                                               s 1 rozeskakováním na čas 
 
     č.4. skok L*                     pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl. 238.2.2.
                                               s 1 rozeskakováním na čas
 
     č.5. skok S*                      XXXVII. Ročník Poháru města Chrudimi                                                                                        
                                                pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl. 238.2.2.
                                               s 1 rozeskakováním na čas
 
     Startovné:                         splatné při prezentaci
                                               soutěž č.1+2 – 200,- Kč      soutěž č.3 - 250,- Kč
                                               soutěž č.    4 - 350,- Kč      soutěž č.5 - 400,- Kč
    
      
     Ceny:                                 stužky dle PJS
                                               Soutěž č.1 - 1-3 místo věcné ceny
                                               Soutěž č.2 – 1-3 místo věcné ceny,
                                                             
                                               Soutěž č. 3    - 3 000,- Kč (1.000,- 700,- 600,- 400,- 300,- )
                                               Soutěž č. 4    - 5 000,- Kč (1.500,- 1.100,- 800,- 400,- 400,- )
                                               Soutěž č. 5   - 8 000,- Kč ( 2.500,- 2.000,- 1.500,- 1.200,- 800,-)
                                                                                                   
     Lékařská služba                 MUDr. Jiřina Chocová
     Veterinární služba.             zajištěna, proti úhradě MVDr. Pavel Cykrit
     Doklady:                            platná licence jezdce a koně, platné veterinární potvrzení
                                               pro přesun koní – odevzdat před složením koní !!!
    
     Časový program:
 
     Prezentace:                        do 8,30 hod.       pro soutěže č. 1, 2, 3
                                               do 12,00 hod      pro soutěže č.  4 + 5
 
     Časy startů:                        9,30 hod             skok ZM
                                               v návaznosti      skok Z + ZL
                                              
 
                                               13,30 hod          skok L*
                                               v návaznosti      skok S*
 
     Různé:                               veškeré náklady spojené s účastí na závodech nese vysílající složka
                                               Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
    
 
 
V Chrudimi 2.4.2015
 
 
                                                          
                                              
Jiří Soukup – předseda SJK                                           Ing. Stanislav Valášek – ředitel závodů
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Za OV ČJF schválil dne: 9. 4. 2015                                                 pan Jaroslav Hupka v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski