Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 23.05.2015

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
23.05.2015
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů v Jaroměři – Josefově 23. 5. 2015
1. Základní údaje:
1.1.   Název                       Drezurní závody, součástí jsou i vložené hobby soutěže
1.2.   Číslo závodu:          522F1
1.3.   Pořadatel:               Equicentrum Jaroměř, MF 289 a Sokol Josefov
1.4.   Datum:                    23. 5. 2015
1.5.   Místo konání:         Jaroměř – Josefov, Tyršova 274
1.6.    
1.6.1.      Kolbiště:         drezurní obdélník 20x60 m a  20 x 40m povrch písčitý
1.6.2.     Opracoviště:    písčité 30x70 m
2.      Funkcionáři závodů:
2.1.   Ředitel:                                  Miroslav Fassati
2.2.   Sekretář:                              Gabriela Fassati        
2.3.   Výpočetní středisko:              Kosařová Jana
2.4.   Hlavní rozhodčí:                     p. Jan Tvarůžek
2.5.   Členové sboru rozhodčích:   Markéta Kvapilová,  Jaroslava Haškovcová, MUDr. Lukáš Létal
2.6.   Dozor na opracovišti:             určí  hlavní rozhodčí
2.7.   Hlasatel:                                    Miroslav Fassati
3.      Technické údaje:
3.1.   PJS platná od platné od 1. 4. 2015 a ustanovení tohoto rozpisu
3.2.   Soutěže:
Soutěž č. 1    Hobby drezúra stupně „Z“ – Z1/2014                   úloha je čtená
          Obdélník 20x40 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
   Soutěž č. 2    Hobby drezúra stupně „Z“ – DU/A 2015                 úloha je čtená
             Obdélník 20x60 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
  Soutěž č. 3     Drezúrní úloha „Z“ – DU/A 2015                            úloha je čtená
soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí                                                                         hodnocení dle čl. 432-N.34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou
Soutěž č. 4     Drezúra stupně „L“ – L0/2013                                úloha je čtená
             soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí                                                                         hodnocení dle čl. 432-N.34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou
 Soutěž č. 5      Drezúra stupně „L“ – DD/2015                               úloha je čtená
            soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí                                                                         hodnocení dle čl. 432-N.40, 3 rozhodčí
Soutěž č. 6       Drezúra stupně „S“ – JU/2009                                zpaměti                     soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí                                                                         hodnocení dle čl. 432-N.40, 3 rozhodčí
 
 
Soutěž č. 7       Drezúra stupně „S“ –JD/2009                                 zpaměti
               Soutěž je přítupné  pro všechny koně a jezdce s licencí                                                                         hodnocení dle čl. 432- N.40, 3 rozhodčí
Ceny a peněžitá plnění:
Umístění: čl.434
3.3.   Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126
3.4.   Startovné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno ve výši
Soutěž hobby č. 1 - 2                         250 Kč
Soutěže           č. 3 – 7           300 Kč
3.5.   Věcné ceny na 1 -3 místě
4.5.   Sponzoři: Equicentrum jezdecké potřeby Jaroměř
4.      Předběžný časový harmonogram:
4.1.   Prezentace se koná pod tribunou pro soutěže č. 1, 2, od 7:30 – 8:00 hod, ostatní do 10:00 hod, možno i telefonicky na tel. 608 811 309
4.2.   Časový rozvrh soutěží: zahájení hobby soutěže v 9:00 hod a následně další soutěže
5.      Všeobecné údaje:
5.1.   Jmenovité přihlášky zasílejte::
5.1.1.     E-mailem na adresu: drezury@equicentrum.com
5.1.2.     Elektronicky na webových stránkách: www.equicentrum-jaromer.com 
5.1.3.     Telefonem pouze sms : 608 811 309
5.1.4.     Každá přihláška bude potvrzena.
Uzávěrka přihlášek  21. 5. 2015 do 19.hod, aktuální informace na webových stránkách www.equicentrum-jaromer.com     a      www.paradiso.7x.cz
V případě startů jezdce s více koňmi, uvádějte jména koní v pořadí, v jakém chcete startovat.
 
5.2.   Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.3.   Parkování vozidel na vyhrazeném místě
5.4.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel neručí za ztráty a újmy na majetku a zdraví účastníků
6.      Veterinární předpisy
6.1.   Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veter. směrnic pro rok 2015
6.2.   Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.
7.      Poskytované služby
7.1.   zdravotní služba dle VP ČJF 2015 zajištěná přítomným zdravotníkem
7.2.   veterinární službu zajišťuje MVDr. Michal Novák
7.3.   podkovářská služba za úplatu
8.      Stravování
Je zajištěno v jezdeckém areálu
10. Ostatní ustanovení
10.1.        Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci,
             které by postihli účastníky závodů nebo jejich koně.
16.2.          Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení přihlášek a na změnu časového 
       programu.
16.3.          Po celou dobu závodů bude otevřena prodejna jezdeckých potřeb.
16.4.          Pořadatel upozorňuje všechny účastníky, že po celou dobu závodů je do areálu
      zákaz vstupu se psy.
16.5.          Jezdecký areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech.
16.6.          Předběžné startovní listiny budou vyvěšeny v pátek 22. 5.2014 na webových
      stránkách pořadatele: www.equicentrum-jaromer.com
 
 
Akci finančně podporuje také - Město Jaroměř
 
Zpracoval: Miroslav Fassati                                        dne:
 
Schválil: Jaroslav Hupka                                          dne: 4. 5. 2015

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski