Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.05.2015

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
30.05.2015
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

       ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ   č. 530F1
  
           
 
POŘADATEL:               JK Zálesí z. s. – MF 091
DATUM KONÁNÍ:         Sobota 30. 5. 2015
MÍSTO KONÁNÍ:           Zálesí u Dvora Králové nad Labem
KOLBIŠTĚ:                   Písčité 50 x 80 m
OPRACOVIŠTĚ:            Travnaté cca 60 x 80 m z toho 20x40 písčité
 
FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
ŘEDITEL ZÁVODŮ:            Ilona Sedláčková
ROZHODČÍ HLAVNÍ:          Dana Balážová
SBOR ROZHODČÍCH:          Novotný Václav ml, Ing. Vladimír Zvěřina
STAVITEL PARKURU:        Luděk Horký 
HLASATEL:                        Václav Novotný ml.
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Ing. Vladimír Zvěřina
DOZOR OPRACOVIŠTĚ:       Jiří Káva
VETERINÁRNÍ SLUŽBA:     MVDr. Michal Novák
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA:          MUDr. Jiří Štefáček 
 
PŘEDPISY:                Platná PJS + tento rozpis a pokyny pořadatele.
 
SOUTĚŽE:
 
 01. Hobby soutěž – Parkur do 70 cm na limitovaný čas
Rozhodování čl. 298.2.1
Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny.
02. Hobby soutěž – Parkur do 90 cm na limitovaný čas
Rozhodování čl. 298.2.1
Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
      1. Parkur st. Z, O cenu Jezdeckých potřeb Pro Hippo, s jednímrozeskakováním,
            rozhodování st. A čl. 238.2.2
            Startovné 250,- Kč.
            Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 3000,- Kč.
 2. Parkur st. ZL, O cenu JK Zálesí (ceny do soutěže věnují manželé Sedláčkovi)
       bez rozeskakování na čas. Rozhodování  st. A čl. 238. 2. 1.
       Startovné 250,- Kč.
            Floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 4000,- Kč.
       3. Stupňovaná obtížnost do 115 cm, O cenu NTG AGRI
      rozhodování čl. 269, se žolíkem.
      Startovné 300,- Kč.
      Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 5000,- Kč.                          
4. Parkur st. L**, O cenu pivovaru Tambor, s jedním rozeskakováním, rozhodování 
      st. A čl. 238 2. 2. Startovné 300,- Kč.
Floty dle všeobecných pravidel, 1. – 5. místo věcné ceny vyplacené v penězích,
 v hodnotě 4 000 Kč - (1300 – 1100 – 800 – 500 – 300,-Kč). Dle štědrosti sponzorů ještě další věcné ceny.
 
 
ČASOVÝ ROZVRH
Prezentace:            Hobby soutěže č. 01, 02 – do 8.00 hod.
                               Soutěže č. 1, 2                – do 10.00 hod.
                               Soutěže č. 3, 4                -- do 13.00 hod.         
Začátek soutěže Hobby č. 01 -  9.00 hod., následně ostatní (02, 1, 2, 3, 4)                              
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:                             
 
.
Přihlášky zasílat na adresu: Email: Ilonasedlackova@seznam.cz
                                              Telefon: 603 999 274 – Sedláčková Ilona
Předběžné počty přihlášených do jednotlivých soutěží a orientační časový program, budou průběžně aktualizovány na www.jkzalesi.tym.cz.   
                                                                                      
Uzávěrka přihlášek: - čtvrtek 28. 5. 2015 do 20. 00 hod.  
 
 
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: Dle platných směrnic o přesunu sport. koní.
 
SLUŽBY:
Podkovář za úhradu - Miroslav Janeček.
Ostatní služby pořadatel nezajišťuje.
 
OSTATNÍ:
Pořadatel nezodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
Pořadatel žádá majitele psů, aby je měli v celém areálu pouze na vodítku!  
Vyhrazuje si právo na změny v programu a omezení počtu startujících dle došlých přihlášek.
Za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba.
Náklady spojené s účastí hradí přihlašovatel.
Nezapomeňte na povinná čísla na koně i pro hobby soutěže, bezpečnostní vesta pro děti
 do 16 let.
 
 
V Zálesí :   12. 4. 2015                                                    za JK Zálesí z. s. Ilona Sedláčková
                        
Schválil: 14. 4. 2015 Jaroslav Hupka
                                            

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski