Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.05.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
30.05.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Drezura:
Z-L + pony

Rozpis:

             
Rozpis DREZURNÍCH JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
                       č. 530F2
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                    Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:              30. KVĚTNA 2015
1.3.      Místo konání:               Jezdecký areál Jízdárna Suchá
1.4.      Kolbiště:                      Drezurní obdélník písčitý s geotextílií
1.5.        Opracoviště:                23 x 50 m písčité s geotextilií, při nepřízni počasí hala, 32 x 63 m
1.6.         Funkcionáři závodů:     Ředitel závodů: Jiří Skřivan
                                               Sekretariát: Dana Brůnová
                                               Hlavní rozhodčí: Jan Tvarůžek
                                               Rozhodčí: Jaroslava Haškovcová, Ing. Ortakar Vondrouš
                                               Komisař na opracovišti: MVDr. Luboš Řípa
                                               Hlasatel: Magdalena Peterková
                                               Výpočetní středisko: Magdalena Peterková
Technické údaje:
 
2.1. Předpisy:   Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezurní úlohy pro rok 2015 a tento rozpis.
 
2.2. S O U T Ě Ž E
2.2.1.     Soutěž v drezuře pony, úloha P5 / 2014
Soutěž je přístupná jezdcům na pony
Hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
2.2.2.     Soutěž v drezuře stupně Z, úloha DÚ-A / 2015
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
Hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou
2.2.3.     Soutěž v drezuře stupně Z, úloha DÚ-B / 2015
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
Hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
2.2.4.     Soutěž v drezuře stupně L, úloha DD / 2015
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
Hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
2.2.5.     Soutěž v drezuře stupně L, úloha DJ / 2015
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
Hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
2.2.6.     Soutěž v drezuře stupně S, úloha JU / 2009
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
Hodnocení dle čl.432-N.40, 3 rozhodčí
 
2.3.   Soutěže:
Úlohy P5, DÚ-A a DÚ-B jsou čtené, každý závodník si zajistí svého čtenáře úlohy.
            Velikost obdélníku 20 x 40 m pro úlohu P5, ostatní drezurní úlohy 20 x 60 m.
             
 
 
 
2.4.   Předběžný časový program závodů:
30. května 2015 prezentace 07.00 - 08.00 hod. - prezentujte se formou SMS na tel. číslo: 732 204 396                              
9.00 hod. soutěž č. 2.2.1. - 2.2.6.
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresumanon@wo.cz. Na přihlášku uveďte, i Vaše telefonní číslo
       Uzávěrka přihlášek:                                   25. května 2015
předběžné startovní listiny budou uvedeny den před závody na www.stajmanon.cz
3.2. Startovné soutěž č. 1, č. 2, č. 3                 250,- Kč
                      soutěž č. 4, č. 5, č. 6                 300,- Kč
3.3. Peněžitá plnění: v hotovosti na místě při prezentaci
3.4. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS
3.5. Ubytování: v penzionu, na základě objednávky, cena od 290,- Kč/noc
3.6. Ustájení: v turnajových boxech 300,- Kč/den, včetně sena a podestýlky - požadavek nutno uvést v přihlášce
3.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
Veterinární předpisy:
4.1. Dle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
 
Poskytované služby:
5.1. Zdravotní služba: Alena Kotyzová
5.1. Veterinární služba: MVDr. Pavla Könyová, za úhradu
5.2. Podkovářská služba: na telefonním spojení Karel Píša, za úhradu
5.3. Občerstvení: stravování po celý den v restauraci v areálu závodů
 
Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: floty dle PJS
   Soutěž č. 1: 1.- 3. místo věcné ceny v celkové hodnotě 700,- Kč
   Soutěž č. 2: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 400,-/300,-/250,- Kč
   Soutěž č. 3: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 400,-/300,-/250,- Kč
   Soutěž č. 4: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 500,-/400,-/300,- Kč
   Soutěž č. 5: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 500,-/400,-/300,- Kč
   Soutěž č. 6: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 500,-/400,-/300,- Kč
  
6.2. Dekorování a předávání cen proběhne ihned po ukončení soutěže
6.3. Přihlášky budou přijímány pouze e-mailem
6.4. Platí přísný zákaz volného pobíhání psů po areálu
6.5. Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní a diváků v průběhu závodů
 
Rozpis schválen OV VčO dne: 29. 4. 2015                               Jaroslav Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski