Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.05.2015 - 31.05.2015

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
30.05.2015 - 31.05.2015
Místo konání:
Hradišťko

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

Skokové závody
„ Champions Tour 2015 “
 
30. - 31. květen   2015    Hradištko
 
 
ROZPIS JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ:   č.   530 F3
 
Základní údaje
 
Pořadatel:           
TJ   Equus Kinsky
Datum konání :  
30. – 31. květen 2015
Místo konání:    
Areál Jezdecké školy Equus Kinsky - Hradištko u Sadské
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex 
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
 
Funkcionáři závodů :
 
Ředitel závodů              
Petr Půlpán ml.
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
Hlavní rozhodčí
Ing. Marcela Šímová
Rozhodčí
Jiří Stříbrský, Ing. Jiří Gotvald, Ing. Michal Novotný
dozor na opracovišti určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
 
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
Stavitel parkurů
Ing. Jan Šíma
 
 
Ozvučení
Miroslav Huk
Hlasatel
Aleš Suchánek
Zdravotní služba
Dana Švejdová
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
 
 
 
 
SOUTĚŽE :      Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
 
Sobota 30. 5. 2015  
č. 1.
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2, návazné rozeskakování čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny pro 1. až 5. místo věnuje firma Equiton - obchod nejen pro vaše koně
 
 č. 2.
Skoková soutěž „ZL“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2., návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny pro 1. až 5. místo věnuje firma Equiton – obchod nejen pro vaše koně
 
č. 3.
Skoková soutěž 115/120 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 274.5.3 – dvoufázové skákání 
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 4.
Skoková soutěž S* 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
 
Neděle 31. 5. 2015  
 
 
č. 5.
Stupňovaná obtížnost do 120 cm                                                                    
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 6.
Skoková soutěž L**  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600)
 
 
č. 7.
Skoková soutěž S** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas  
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 7.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.300 - 2.000 - 1.300 – 900 – 500)
č. 8.
Skoková soutěž ST**  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.2., návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 450,- Kč 
Ceny: 10.000,-Kč pro 1. až 5. místo (3.300 - 2.500 – 2.000 – 1.500 – 700)
 
č. 9.
Skoková soutěž T* - s finále pro 8 nejlepších dvojic 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2 NÚ  
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 10.000,-Kč pro 1. až 8. místo (3.300 - 2.500 - 1.400 – 800 – 500 – 500 - 500 – 500)
 
 
Předběžný časový harmonogram závodů
Sobota 30. 5. 2015      8:00 hod. začátek soutěže č. 1, následují soutěže č. 2, 3 a 4
Neděle 31. 5. 2015      8:00 hod. začátek soutěže č. 5, následují soutěže č. 6 až 9
 
Prezence mailem je možná: 
-          v pátek 29.5. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze: 
-          v pátek    29.5. od   16.00 - do   22.00   hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
-          v sobotu 30.5. od   14.00 - do   19.00   hod. na neděli 776 057 706
 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
Všeobecné údaje :
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF: prihlasky.cjf.cz
ve výjimečných případech jmenovité přihlášky (včetně čísel licencí, telefonního kontaktu)
 zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz 
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:    středa  27. 5. 2015 ( do 24.00 hod. )
 
Jak na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
Podmínky účasti při závodech
Platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
 
Ustájení - objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ustájení v turnajových boxech:
Cena za box včetně slámy a sena za každý započatý den ustájení: 350,- Kč + 21 % DPH
 
Ubytování – objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + 15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší.
Elektrické připojení karavanu/kamionu - 200,- Kč/den.
 
Veterinární předpisy
Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015 ( viz. www.cjf.cz).
 
Poskytované služby
Zdravotní služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
 
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
 
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
 
 
Za pořadatele: Petr Půlpán                                                Rozpis schválil:    Jaroslav Hupka
     
                                                                                                                               
                                                                                       

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski