Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.05.2015

Pořadatel:
MF365 (JS Dolní Jelení)
Datum konání:
30.05.2015
Místo konání:
Dolní Jelení

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů
 
Květnové jezdecké závody
Č. závodů 530F4
 
1. Základní údaje:
1.1.        Pořadatel:                          JS Dolní Jelení MF365
1.2.        Datum konání:                  Sobota 30.5. 2015
1.3.        Místo konání:                    Jezdecký areál JS Dolní Jelení
1.4.1.     Kolbiště:                              Pískové s geotextilií   50 x 50 m
1.4.2.     Opracoviště:                     Pískový povrch 50 x 70 m
1.5.        Hlavní rozhodčí:               Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                           Ing. Markéta Kvapilová, Oldřich Sojka
Dozor na pracovišti:       Květa Krupková
            Stavitel parkurů: Michal Mundil
Hlasatel:                              Oldřich Sojka   
                       
    2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
 
2.2.1. Soutěž č. 1     Cena EGGERSMANN - pony handicap LP
                                  Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s rozeskakováním po dokončení základního parkuru všech zůčastněných
2.2.2. Soutěž č. 2     Cena ENERGYS - pony handicap SP                                                                                                               
                                   Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s rozeskakováním po dokončení základního parkuru všech zůčastněných        
2.2.3. Soutěž č. 3     Cena společnosti PREMIN -Hobby parkur stupňovaná obtížnost do 80 cm
                                   Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle PJS čl. 269, 8 překážek bez žolíka na čas
2.2.4. Soutěž č. 4    Cena HIPOSAFE - Stupňovaná obtížnost do 90 cm
                                  Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle PJS čl. 269, 8 překážek bez žolíka na čas
2.2.5. Soutěž č. 5    Cena CPK CHRPA  - Parkur stupně „Z“
                                  Rozhodování PJS čl. 238.2.2 návazné rozeskakování č. 298.2.4
2.2.6. Soutěž č. 6    Cena Města Horní Jelení - Parkur stupně „ZL“
                                  Rozhodování PJS čl. 238.2.2 návazné rozeskakování č. 298.2.4
2.2.7. Soutěž č. 7    Cena Pardubického kraje - Parkur stupně „L*“
                                  Rozhodování PJS čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas
                                
2.3. Časový rozvrh:
Sobota 30.května 2015 do 7.30 hod. ukončení prezentace,
možné i telefonicky Kateřina Schillerová 777 775 757
 
 Začátek soutěže č. 1 v 8.30 hod., následně další soutěže
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky: do 28.května 2015, e-mail: info@jezdeckastajdj.cz  
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3 Startovné: soutěž č.: 1,2,3 4: 250,-, č. 5,6: 300,-, č. 7: 350,-
3.3. Ceny:           soutěž č.: 1,2, 3 ,4: na 1.-6. místě věcné ceny
 soutěž č. 5 peněžité ceny na 1. 5. místě v celkové hodnotě 2200,- (700,500, 400, 300, 300)
 soutěž č. 6 peněžité ceny na 1.- 5. místě v celkové hodnotě 2700,- (900, 600, 500, 400, 300)
 soutěž č. 7 peněžité ceny na 1.- 5. místě v celkové hodnotě 3300,- (1000, 800, 600, 500, 400)
Dekorování dle VP. č.126
3.4. Ustájení s podestýlkou a senem: 300 Kč/box/ započatý den
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
 
 
 
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
 
 
)5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena MUDr. Antonín Crha
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Richard Minařík
5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č. 1,2,3,4 ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 30. 4. 2015 Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski