Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.06.2015 - 07.06.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
04.06.2015 - 07.06.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
Z-T**

Rozpis:

Velká cena Litomyšle
 Český skokový pohár
      Rozpis jezdeckých závodů 604 F1 CSN, MF0016+MF0150, závody kategorie A
1) Základní údaje               
1.1. Pořadatel                            - Stáj Manon Litomyšl a JK Hřebčín Suchá
1.2. Datum konání                      - 4. – 7.června 2015
1.3. Místo konání                       - jezdecký areál Hřebčín Suchá,Suchá 1, Litomyšl
1.4. Kolbiště                              - písčité s geotextilií -  65 m x 75 m
1.5. Opracoviště                        - písčité s geotextilií - 30 m x 65 m a hala 23 m x 63 m
 
1.6. Funkcionáři závodů
Ředitel                                                  - Jiří Skřivan
Sekretář                                                - Dana Brůnová
Hospodář                                              - Miroslava Skřivanová
Hlavní rozhodčí                                   - Jaroslav Hupka
Rozhodčí                                               - Magdalena Peterková, Sylva Fendrychová,
                                                                  Miroslava Skřivanová, Dana Kuřitková ,Zdeněk Jílek
Autor parkurů                                     - Robert Smékal
Asistent stavitele                                 - Roman Falta
Hlasatel                                                 - Aleš Suchánek, Magdalena Peterková
Zpracování výsledků                           - Jiří Bůžek                                                          
Dozor na opracovišti                          - Oldřich Sojka
 
Soutěže:
 
č.1 :    10.00 hodin        Skoková soutěž na limitovaný čas                                                              100 cm
č.2 :                                    Skoková soutěž s následným rozeskakováním                                    110 cm
č.3:                                    Skoková soutěž s násl. rozeskakováním na čas – Malá túra            115 cm
č.4:                                    Kvalifikační kolo Amateur Tour 2015                                        100 cm
    
č.5:     8.00 hodin          Skoková soutěž na čas bez rozeskakování – Malá túra                     115 cm
č.6:                                     Skoková soutěž s násl. rozeskakováním na čas – Střední túra       130 cm
č.7:                                    Kvalif. kolo Czech Junior Cup - soutěž s hendikepem /styl/            115/120 cm
č.8 :                                    Kvalifikační kolo Amateur Tour 2015                                                        100 cm
 
č.9:     8.00 hodin          Finále Malé túry s násl. rozeskakováním na čas                                                  120 cm
č.10:                                   Kvalif. kolo Czech Junior Cup – soutěž s hendikepem                    115/120 cm
č.11:                                   Skoková soutěž – dvoufázové skákání – Střední túra                       125/130 cm
č.12:                                  Skoková soutěž s následným rozeskakováním                                    140 cm
č.13:                                  Kvalifikační kolo Amateur Tour 2015                                                         110 cm
 
č.14:   8.00 hodin          Finále Střední túry na čas bez rozeskakování                                       130 cm
č.15:                                   Finále  Amateur Tour 2015                                                                            110 cm
č.16:                                   Finálové kolo Czech Junior Cup – soutěž s hendikepem                 120/125 cm
č.17:   14.30 hodin        Velká cena Litomyšle 2015                                                           145 cm
 
 
2) Technické údaje
2.1. Předpisy:          Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
2.2. Soutěže:
 
Čtvrtek 4.června 2015
Soutěž č.1 :              Skoková soutěž st. „Z“ - 100 cm – na limitovaný čas    
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 298.2.1.4
                                 Startovné: 300,- Kč
                                 Ceny: 2.500,- Kč (600,- 400,- 5 x 300,-)   
 
 Soutěž č.2:              Skoková soutěž st. „ZL“ - 110 cm                     
                                 Rozh. dle tab. A na čas,čl. 298.2.4., parkur s návazným rozeskakováním
                                 Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny: 4.000,- Kč (900,- 800,- 700,- 4 x 400,-)   
                               
Soutěž č.3:               Skoková soutěž st.„L *“ - 115 cm - Malá túra
                                 Rozh. dle tab. A na čas, čl. 298.2.4., parkur s návazným rozeskakováním
                                 Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny: 5. 000,- Kč (1200,- 800,- 600,- 6 x 400,-) 
 
Soutěž č.4:               Skoková soutěž st. „Z“ - 100 cm – na limitovaný čas 
                                 Kvalifikační kolo  Amateur Tour 2015    
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 298.2.1.4
                                 Startovné: 300,- Kč
                                 Ceny: 2.500,- Kč (600,- 400,- 5 x 300,-)   
                                  
Pátek 5.června 2015                                  
Soutěž č.5:              Skoková soutěž st. „ L*“ - 115 cm - Malá túra   
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 238.2.1., na čas, bez rozeskakování
                                 Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny: 7. 500,- Kč (1800,- 1300,- 800,- 9 x 400,-) 
 
Soutěž č.6:               Skoková soutěž st. „S **“ - 130 cm - Střední túra
                                Rozh. dle tab. A na čas, čl. 298.2.4., parkur s návazným rozeskakováním
                                Startovné: 500,- Kč
                                Ceny: 15.000,-Kč (3.500,- 2.500,- 1.500,- 1.000,- 900,- 600-, 10 x 500,-)
 
Soutěž č.7:              Skoková soutěž s hendikepem
                                 Kvalifikační kolo Czech Junior Cup 2014 – 12-15 let „ L*“  - 115 cm
                                 Kvalifikační kolo Czech Junior Cup 2014 – 16-18 let „ L**“ - 120 cm 
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 298.1.1. a  čl. 298.2.5. - na styl jezdce
                                 Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny5.000,- Kč (1200,- 800-, 600,- 6 x 400,-)
                                
 
 
Soutěž č.8:               Skoková soutěž st. „Z“ - 100 cm 
                                 Kvalifikační kolo  Amateur Tour 2015
                                 Rozh. dle tab. A na čas, čl. 298.2.4., parkur s návazným rozeskakováním
                                 Startovné: 300,- Kč
                                 Ceny:  2.500,- Kč (600,- 400,- 5 x 300,-)                 
 
Sobota 6.června 2015
Soutěž č.9:              Skoková soutěž st. „ L**“ - 120 cm
                                 Finálové kolo Malé túry pro koně, kteří dokončili soutěž č. 3 a 5
                                 Rozh. dle tab. A na čas, čl. 298.2.4., parkur s návazným rozeskakováním
                                 Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny: 10.000,- Kč  (3000,- 2000,- 1000,- 10 x 400,-)
 
Soutěž č.10:             Skoková soutěž s hendikepems následným rozeskakováním na čas
                                 Kvalifikační kolo Czech Junior Cup 2014 – 12-15 let „L*“    - 115 cm
                                 Kvalifikační kolo Czech Junior Cup 2014 – 16-18 let „ S*“ - 125 cm
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 298.2.4 a čl. 298.2.5.
                                 Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny: 5.000,- Kč (1200,- 800-, 600,- 6 x 400,-) 
     
Soutěž č.11:             Skoková soutěž ve dvoufázovém skákání 125/135 cm - Střední túra
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 274.5.3.
                                Startovné: 500,- Kč
                                 Ceny: 15.000,-Kč (3.500,- 2.500,- 1.500,- 1.000,- 900,- 600-, 10 x 500,-)
 
Soutěž č.12:             Skoková soutěž st. „ST **“ - 140 cm       
                                Rozh. dle tab. A na čas, čl. 298.2.4., parkur s návazným rozeskakováním
                                 Startovné: 800,- Kč
                                 Ceny: 30.000,- Kč (8000,- 6000,- 4000,- 3000,- 1000,- 10 x 800,-)
 
Soutěž č.13:             Skoková soutěž st.  „ZL“ - 110 cm 
                                 Kvalifikační kolo  Amateur Tour 2015 
                                         Rozh. dle tab. A na čas, čl. 298.2.4.,parkur s návazným rozeskakováním
                                            Startovné: 400,- Kč
                                 Ceny4.000,- Kč (900,- 800,- 700,- 4 x 400,-)     
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neděle 7.června 2015
Soutěž č.14:             Skoková soutěž st. „S **“ - 130 cm  
                                 Finálové kolo Střední túry, kteří dokončili jednu ze soutěží 6,11 nebo 12
                                 Rozh. dle PJS čl.238.2.1., na čas, bez rozeskakování
                                 Startovné: 500,- Kč
                                 Ceny: 15.000,-Kč (3.500,- 2.500,- 1.500,- 1.000,- 900,- 600-, 10 x 500,-)
 
Soutěž č.15:             Skoková soutěž st. „ZL“ - 110 cm
                                 Finálové kolo  AMATEUR TOUR 2015
                                 Startuje 25 nejlepších dvojic z kvalifikačních soutěží 4, 8 a 13       
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas
                                 Startovné: 1.000,- Kč
                                 Ceny : Peněžní poukázky v hodnotě 10.000,- Kč    
                                
Soutěž č.16:            Skoková soutěž s hendikepem
                                 Finálové kolo CZECH JUNIOR CUP 2014 – 12-15 let „ L**“ - 120 cm
                                 Finálové kolo CZECH JUNIOR CUP 2014 – 16-18 let „S**“ - 130 cm
                                 Startuje 50 nejlepších dvojic z kvalifikačních soutěží 7 a 10
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 238.2.2. a čl. 298.2.5. jedno rozeskakování na čas
                                 Startovné: 500,- Kč
                                 Ceny10.000,- Kč (2500,- 2000-, 1500,-1000,- 6 x 500,-)
 
Soutěž č.17:             Velká Cena Litomyšle  2015
                                 Skoková soutěž st. „T*“ - 145 cm jednokolová soutěž s finále
                                 Soutěž je zařazena do seriálu ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2015
                                 Rozh. dle tab. A, čl. 276.2.N
                                 Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.
                                 Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí ve finále tak, aby jezdci startující na dvou koních měli dostatek času na přípravu druhého koně.
                                 Startovné: 1.000,- Kč
                                 Ceny: 70 000,- Kč (19.000,- 15.000,- 10.000,- 8.000,- 6.000,- 4.000,- 3.500,- 2.000,- 1.500,- 1.000,-)
 
 2.3. Předběžný časový program:
středa  3.června 2015          19.00 hod - 20.00 hod. prezentace telefonicky (603 792 958 Jiří Bůžek)
čtvrtek 4.června 2015           8.00 hod. – 9.00 hod. prezentace telefonicky
Kancelář závodů: otevřena denně od 7.00 hod
čtvrtek 4.června 2015               10.00 hod               soutěže č. 1, 2, 3, 4
pátek   5.června 2015                  8.00 hod.              soutěže č. 5, 6, 7, 8
sobota 6.června 2015                 8.00 hod.              soutěže č. 9, 10,11,12,13
neděle 7.června 2015 :               8:00 hod.             soutěže č. 14, 15, 16
                                                                                    14:30 hod.      soutěž   č.17
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
 
 
3) Všeobecné údaje
3.1.    Přihlášky (včetně č. licencí) pouze prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz nebo poslat v případě zahraničních účastníků e-mailem: manon@wo.cz.
3.2.    Uzávěrka přihlášek: 31.května 2015
           Objednávka boxů:25.května 2015
          Uzávěrka konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení poslední soutěže v daný den.
3.3.    Prezentace: kancelář jezdeckého areálu dle časového programu.
3.4.    Technická porada: nekoná se
3.5.    Ubytování možno objednat: Hotel Zlatá Hvězda – 461 615 338
                                                              Hotel Dalibor – 461 615 921         
3.6.    Ustájení: zajistí pořadatel v turnajových boxech Cartrans.pl na základě závazné objednávky.
          Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit.
          Poplatek za ustájení činí 2.600,- Kč vč.DPH a je splatný při prezentaci.
          Poplatek zahrnuje objemové krmivo a stelivo (seno, sláma) na celou dobu ustájení tj. ČT-NE
3.7.    Připojení el. energie jednorázově 600,-Kč, poplatky jsou splatné ihned při prezentaci
3.8.    Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: hradí vysílající složka
3.9.    Pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmy nebo škody, které by mohly postihnout  
         účastníky závodů nebo koně
4) Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS OVS v roce 2015. Před vyložením koní je nutné odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny.        
5) Poskytované služby
5.1. Lékařská služba                         - bude zajištěna
5.2. Veterinární služba                    - MVDr. Iva Benešová, za úhradu
5.3. Podkovářská služba                   - Karel Píša, za úhradu
 
 
 
6) Ostatní ustanovení
 
6.1.      Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.2.      Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
6.3.      Dekorování floty dle PJS dle rozhodnutí sboru rozhodčích.
 
 
7) Schválení rozpisu
 
Rozpis schválen OV VČO ČJF dne: 30.4.2015 Jaroslav Hupka
                                                                                                
                                                  

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski