Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.06.2015

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
06.06.2015
Místo konání:
Lomnice nad Popelkou

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů Lomnice nad Popelkou 2015
Základní údaje:                               č. z. 606F1
Pořadatel:                                JK Mira Hnanice MF0036
Datum konání:                                    6. 6. 2015
Místo konání:                          Lomnice nad Popelkou – Tyršův park, travnatý povrch
Funkcionáři:                           Ředitel:                                   Pavel Brejník
                                               odborný dozor:                       Ing. Radka Sehnalová
                                               Hlasatel:                      Bartošová Lucie
                                               Hlavní rozhodčí:         Tvarůžek Jan
                                               Rozhodčí:                   Ing.Vondroš Otakar
                                                                                  Haškovcová Jaroslava
                                               Dozor na opracovišti    určí hlavní rozhodčí
Veterinární službu:         MVDr Samohýlová Věra
                                                               Lékařská služba:              MUDr Mohamed Al-Asbahi
                                                   Zpracovatel výsledkú: Fenclová Pavlina
                                                                                 
Technické údaje:
Předpisy: platná pravidla jezdeckého sportu a tento předpis
Soutěže:
       1) Drezurní úloha Z0/2014
             Pro koně a jezdce bez jezdecké licence,člen ČJF
             hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
              Zápisné: 300 Kč.
              Věcné ceny na 1.-3. místě
2)   Drezurní úloha Z1/2014 ,
Pro koně a jezdce bez jezdecké licence ,člen ČJF
hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-3. místě
3)    Drezurní úloha Z2/2014
Pro koně a jezdce s jezdeckou licencí, Přebor Českého ráje junioři
hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
Věcné ceny na 1.-5. místě
4)    Drezurní úloha Z3/2014
        Pro koně a jezdce s jezdeckou licencí,Přebor Českého ráje senioři
       hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-5. místě
 
VŠECHNY DREZURNÍ ÚLOHY JSOU ČTENÉ, KAŽDÝ STARTUJÍCÍ SI OPATŘÍ VLASTNÍHO ČTENÁŘE!
Časový rozvrh: 8-9 – prezentace na tel. 721756252
13.00 hod. začátek soutěže č. 1, ostatní v návaznosti, možné zdržení kvůli programu akce Den koně
 
Všeobecné údaje:
Každý účastník si zajistí svého čtenáře, všechny úlohy jsou čtené.
Ve všech soutěžích budou umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126, Umístění: čl. 434
 
 
 
Jmenovité přihlášky na email: satirka@seznam.cz,T :721756252     do 4.6.2015
Veterinární předpis: Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty a způsobené škody
Pořadatel nezajišťuje ustájení ani ubytování.
 
V Hnanicích 10.4.2015                      ing. Radka Sehnalová
 
Rozpis schválil dne:    30. 4. 2015 Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski