Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.06.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
09.06.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
KMK

Rozpis:

   Rozpis jezdeckých závodů 610F1    
 
              KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ
 
1. Základní údaje:
1.1.        Pořadatel:                                          JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.        Datum konání:                                   9. června 2015
1.3.        Místo konání:                                   Jízdárna Suchá
1.4.1.     Kolbiště:                                             70 x 75 m písčité geotextilie
1.4.2.     Opracoviště:                                     30 x 60 m písčité geotextilie
1.5.        Hlavní rozhodčí:                               Jaroslav Hupka
                Sbor rozhodčích:                             Zdeněk Jílek, Vladimír Zvěřina
Komisař KMK:                                  Jan Chýle
                Autor parkuru:                                 Roman Falta
                Hlasatel:                                             Zdeněk Jílek
               Zpracování výsledků:                     Vladimír Zvěřina
               Dozor na pracovišti:                     Miroslava Skřivanová
           
2. Technické údaje:
2.1.Předpisy : PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
Zásady pro soutěže KMK v roce 2015
2.2. Soutěže:
 1. Parkur st. „Z“     - KMK pro 4leté klisny                         
 2. Parkur st. „Z“     - KMK pro 4leté hřebce a valachy                 
 3. Parkur st. „ZL“    - KMK pro 5leté klisny                                       
 4. Parkur st. „L*“    - KMK pro 5leté hřebce a valachy
 5. Parkur st. „L**“ - KMK pro 6leté klisny
 6. Parkur st. „L**“ - KMK pro 6leté hřebce a valachy                 
    
Rozhodování všech soutěží PJS čl. 298.1.3.
Zahajovací trénink podle PJS čl. N9.5 a 202-6 v délce 90 sekund před každou soutěží
 
Časový rozvrh:
Středa 10.června 2015, prezentace8.00 - 9.00 hod., Vladimír Zvěřina mobil 777 907 039.
V 10.00 hod. zahajovací trénink pro KMK 4 letých klisen, následně ostatní soutěže.
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky do 1. června 2015 na  e-mail: manon@wo.cz
        Rozpisy závodů a výsledky najdete na www.stajmanon.cz, jezdci.cz, jezdectvi.cz
3.2. Startovné: 400,- Kč za přihlášeného koně
3.3. Stížnosti a námitky v souladu s PJS
3.4. Ustájení: Na základě objednávky do 1.června 2015, mobilní boxy, cena 500,-Kč / započatý den, včetně steliva
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
 
4. Veterinární předpisy:
4.1. Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
 
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel
5.2. Veterinární službu zajišťuje pořadatel MVDr.Iva Benešová
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny nebudou udíleny
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
Rozpis závodů byl schválen OV CJF dne:   30. 4. 2015 Jaroslav Hupka                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jiří Skřivan - ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski