Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.06.2015 - 14.06.2015

Pořadatel:
MF140 (Národní hřebčín Kladruby n/L.s.p.)
Datum konání:
13.06.2015 - 14.06.2015
Místo konání:
Heřmanův Městec

Discipliny:

Spřežení:
CAN2*, 1,2,4,2P

Rozpis:

ROZPIS
 
 Národní hřebčín Kladruby n. L.,
výcvikové středisko Heřmanův Městec
 Závody spřežení - Memoriál Jiřího Škodného
613 F2
 
Pořadatel:                  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o
Organizátor:              Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o
Datum:                       13.-14.6.2015
 
Místo konání:             Heřmanův Městec - Bažantnice
 
Ředitel závodů:          Ing. Jiří Machek
Tajemník závodů:      Ing. Kateřina Neumannová
Hlavní rozhodčí:        Ila Hrdličková
Sbor rozhodčích:       Jana Bouzková, Jana Kosařová, Petr Lišťák, Heřman Hrdlička,
                                   Ing. Karel Regner
Technický delegát:     Petr Vozáb
Autor tratí:                František Slavík
Zpracování výsledků:            Jaroslav Kosař
Hlasatel:                     Ing. Lenka Gotthardová, Jiří Soukup
 
Předpisy:                    Závody budouřízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2015 a dle
                                   tohoto rozpisu.
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015.
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými
                                   náležitostmi.
 
SOUTĚŽE:                1. soutěž čtyřspřeží CAN 2*
                                   drezúrní zkouška FEI č. 11(Test 2*B), obdélník 100 x 40 m
                                   maraton: úsek A - libovolný chod      6.000 m, rychlost 12 km/hod.
                                                úsek B - libovolný chod       6.000 m, rychlost 14 km/hod.
                                                5 překážek
                                   parkur: 16 překážek s šířkou 158 + 30 cm, 2 kombinace, rychlost 240m/min
           
                                   2. soutěž dvojspřeží CAN 2*
                                   drezúrní zkouška FEI č. 11(Test 2*B), obdélník 100 x 40 m
                                   maraton: úsek A - libovolný chod      6.000 m, rychlost 12 km/hod.
                                                úsek B - libovolný chod       6.000 m, rychlost 14 km/hod.
                                                5 překážek
                                   parkur: 16 překážek s šířkou 148 + 20 cm, 2 kombinace, rychlost 250m/min
 
 
 
 
 
 
3. soutěž jednospřeží   CAN 2*
drezúrní zkouška FEI č. 9, obdélník 100 x 40 m
maraton: úsek A - libovolný chod      6.000 m, rychlost 12 km/hod
             úsek B - libovolný chod      6.000 m, rychlost 14 km/hod.
             5 překážek
parkur:            16 překážek s šířkou 138 + 20 cm, 2 kombinace, rychlost 250m/min
 
 
4. soutěž dvojspřeží pony CAN 2*
drezúrní zkouška FEI č. 6A, obdélník 100 x 40 m
maraton: úsek A - libovolný chod      6.000 m, rychlost 11 km/hod.
             úsek B - libovolný chod      6.000 m, rychlost 13 km/hod.
             5 překážek 
parkur:            16 překážek s šířkou 138 + 20 cm, 2 kombinace, rychlost 250m/min
 
5. soutěž jednospřeží CAN 1*
drezúrní zkouška FEI č. 7A, obdélník 100 x 40 m
parkur:            16 překážek s šířkou 138 + 20 cm, 2 kombinace, rychlost 250m/min
 
6. soutěž dvojspřeží CAN 1*
drezúrní zkouška FEI č. 6A, obdélník 100 x 40 m
parkur:            16 překážek s šířkou 138 + 20 cm, 2 kombinace, rychlost 250m/min
 
Drezúrní obdélník:     povrch travnatý, 40 m x 100 m
Opracoviště:              povrch travnatý
Terénní tratě:            lesní cesty, silnice
Přihlášky:                   na adresu K. Neumannová, Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21
Slatiňany, tel.: 469 681135, fax: 469 681265, e-mail: neumannova@nhkladruby.cz
Uzávěrka přihlášek: 5.6. 2015
Prezentace:                pátek 12.6. 16:00 – 18:00 hod.
Prohlídka maratonu: pátek 12.6. 18:30 hod.
Startovné:                  čtyřspřeží 800,- Kč, dvojspřeží 700,-, jednospřeží 500,- Kč, pony -400,- Kč
Ustájení:                     od 12.6. – 14.6. 2015, cena: 1.200,- Kč / box
Krmivo:                     pořadatel zajišťuje stelivo, seno na prodej- 500,- Kč za jeden balík
Stravování:                v areálu závodiště, nebo v restauracích v Heřmanově Městci
Úhrady:                      veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka
Odpovědnost:             pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.
Stížnosti a námitky:   v souladu s PJS.
Kancelář závodů:      v Bažantnici
Technická porada      13.6. na závodišti v 8.15
 
Ceny:                          při rozdělování čestných flotů a cen platí ustanovení Všeobecných pravidel
                                   čl. 126, 127 a 128.
                        Soutěž č. 1. - 12.000,- Kč (4.500,-Kč, 4.000,- Kč, 3.500,- Kč)
                        Soutěž č. 2 - 8.000,- Kč (3.500,-Kč, 2.500,-Kč, 2.000,-Kč)
                        Soutěž č. 3 - 6.000,- Kč (2.500,-Kč, 2.000,-Kč, 1.500,-Kč)
                        Soutěž č. 4 - 5.000,- Kč (2.000,-Kč, 1.700,-Kč, 1.300,-Kč)
                        Soutěž č. 5 – 1.-3. místo věcné ceny
                        Soutěž č. 6 – 1.-3. místo věcné ceny
 
Organizace závodů: Organizační výbor má právo za výjimečných okolností se souhlasem vedoucích družstev a sboru rozhodčích upřesnit rozpis. Všechny tyto případné změny musí být včas oznámeny všem drajvrům, jezdcům a oficiálním představitelům závodů.
 
Poskytované služby: Lékařská služba: MUDr. Kolář
                                   Veterinární služba: MVDr. Ivan Jeník (za úhradu)
                                   Podkovářská služba: Radek Nesvačil (za úhradu)
 
Předběžný program: 13.6.                technická porada - 8.15
                                                           začátek drezurních zkoušek - 10.00 (parkur následně) 
                                                           vyhodnocení soutěží 5 a 6 následně
                                                           vyhodnocení drezury a parkuru 20:00
                                   14.6.                maraton - 10:00
                                                           vyhodnocení soutěží - následně
 
Ve Slatiňanech dne 
Schválil 14. 5. 2015 za OV VčO Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski