Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 20.06.2015

Pořadatel:
MF192 (JS Pod Kunětickou horou)
Datum konání:
20.06.2015
Místo konání:
Brozany

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

            ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ POD KUNĚTICKOU HOROU 620 F1.
                                                                       Kategorie B.
 
 
Pořadatel:   Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou, o.s.
 
 
Datum:                      20.6.2015.        SOBOTA                 Začátek v 9,00.
Místo:                         Brozany.
Kolbiště:                     travnaté, 85 x 55 m.
Opracoviště:               písčité 30 x 60 m, travnaté 30 x 60 m.
Ředitel:                       Josef Němec.
Tajemník:                    Ing. Zdeněk Sláma.
Hlasatel:                     Jaroslav Houdek.
Stavitel parkurů:         Václav Žížka.
Hlavní rozhodčí:         Ing. Vladimír Zvěřina.
Rozhodčí:                   Ing. Květa Krupková, Martina Malínská, Bc. Veronika Müllerová.                                                 
Technické údaje:         VP,PJS Veterinární pravidla,
 
 
 
Č. 1-    skoková soutěž ZM 70/80, hobby soutěž.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3.
Startovné 200 Kč.
Za 1. – 3. místo věcné ceny, floty dle PJS č. 126.
 
Č.2 – skoková soutěž ZM 80/90, hobby soutěž.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3
Startovné 200 Kč.
Za 1. – 3. místo věcné ceny, floty dle PJS č. 126
 
Č 3 - Pony handicap LP.
            Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
            Startovné 200 Kč.
            Za 1. – 3. místo medaile, floty dle PJS č. 126
 
Č. 4 – Pony handicap SP.
            Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
            Startovné 200 Kč.
            Za 1. – 3. místo medaile, floty dle PJS č. 126         
 
Č. 5 – skoková soutěž Z.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování podle článku 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
            Startovné 250 Kč.
            Za 1. až 3. místo poháry, floty dle PJS č. 126
 
Č.6 –  skoková soutěž ZL.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování podle článku 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
            Startovné 300 Kč.
            Za 1. až 3. místo poháry, floty dle PJS č. 126
 
 
Č. 7 -   skoková soutěž L*. Memoriál Josefa Poláka.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování podle článku 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
            Startovné 350 Kč.
            Finanční dotace 4000 Kč (1200, 1000, 800, 600, 400).
            Za 1. místo pohár, floty dle PJS č. 126.
 
 
Časový rozvrh:           prezentace pro první soutěž do 8,30, pro ostatní soutěže
                                   alespoň 1 hodinu před začátkem soutěže, nejpozději však do 12 hodin.
                                   S přestávkou se počítá mezi 5. a 6. soutěží.
 
 
Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí ekipy platné veterinární potvrzení pro rok 2015
 
 
Všeobecné údaje.
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
Potvrdit start a získat informace o průběhu závodů můžete na telefonu 724255762.
 
Přihlášky zasílejte na adresu:                         Josef Němec
                                                                       Studánecká 1279
                                                                       530 03 Pardubice
                                                                       tel. 466 651 675
                                                                       724 255 762
                                                                       E-mail: j.nemecpce@seznam.cz
 
Uzávěrka přihlášek:                                    18.6.2015.
 
Veškeré náklady hradí vysílací složka.
Pořadatel neodpovídá za úrazy koní a jezdců.
Pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí.
 
Poskytované služby.
Lékařská služba:                                MUDr. Vladimír Cibrik.                               
Veterinární služba:                             MVDr. Jiří Rajman za úhradu
 
Schválil 28.4.2015                                                                 Jaroslav Hupka
 
                                                                      

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski