Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 27.06.2015

Pořadatel:
MF330 (OS Baneta)
Datum konání:
27.06.2015
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

OSH BANETA
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ  
pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky
Č. z. 627F1
1.        Základní údaje:
1.1.     Název závodu:                         Skokové závody
1.2.     Pořadatel:                                MF0330 – OSH Baneta, Janov u Litomyšle
1.3.     Datum konání:                        27. 6. 2015
1.4.     Místo konání:                           jezdecký areál na dolním konci v JANOVĚ
1.5.1.  Kolbiště:                                  60x80 travnaté - pískové
1.5.2.  Opracoviště:                            písčitotravnaté
 
2.         Funkcionáři:            
Ředitel:                                   Miroslav Pucher
            Sekretář:                                 Petra Pucherová
Hlavní rozhodčí:                       Jaroslav Hupka
            Rozhodčí:                                Vladimír Zvěřina, Magdalena Vopařilová,
            Stavitel parkuru:                     Roman Falta
            Komisař na opracovišti:       Jaroslav Fendrych
            Zpracovatel výsledků:         Vladimír Zvěřina
           
 
3.         Technické údaje:
3.1.      Předpisy:     VP, SP, Veter. Předpisy platné pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu          
 
3.2.    Soutěže:
Soutěž č.1   
Hobby soutěž: Stupňovaná obtížnost do 90 cm
Pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle č. 269 stupnice A, rozhodují získané body a čas,
Bez rozeskakování, 8 skoků bez žolíka
Věcné ceny: 1.-3. místo
Startovné: 200,- Kč
 
 
Soutěž č.2   
Parkur stupně „Z“
Pro koně a jezdce bez omezení.
PJS článek 298.2.1. na limitovaný čas bez rozeskakování,
Peněžité ceny: 6000 (2000,- 1500,- 1100,- 800,- 600,-)
Startovné : 200 Kč,
 
Soutěž č.3
Parkur stupně „ZL“ 
Pro koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování PJS tab. A čl. 238.2.2. s 1 rozeskakováním na čas
Peněžité ceny   8 000  (2600,- 2000,- 1600,- 1100,- 700,-)
Startovné: 300 Kč,
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž č.4
Stupňovaná obtížnost do 120 cm
Pro koně a jezdce bez omezení  
Hodnocení dle stupnice A č. 269, rozhodují získané body a čas,
bez rozeskakování, 8 překážek s žolíkem
Peněžité ceny 10 500,- Kč (3500,- 2600,- 2100,- 1444,- 919,-)  
Startovné: 350 Kč,
V této soutěži bude zvolena AMAZONKA JANOV 2015, která získá pohár a věcnou cenu.
 
 
Soutěž č.5
Parkur stupně „S*“
Pro koně a jezdce bez omezení  
PJS článek 276.2 NU – jednokolová soutěž s finále pro prvních 10 dvojic na zvýšených překážkách
Peněžité ceny  35.000,- Kč (11 600,- 8500,- 7000,- 4500,- 2500,- 450,- 450,-)
Startovné: 400 Kč,
 
4.         PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU
4.1.      Prezentace se koná dne 27.6.2015 do 9:00  na věži rozhodčích nebo na tel.čísle    607 606 172 (Pucherová)
4.2.      Začátek soutěže č. 1 v 10:00 ,  ostatní v návaznosti
 
5.         VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1.      Jmenovité přihlášky zasílejte nejpozději do 25.6.2015 na adresu: OSH Baneta, Janov u Litomyšle 61, 569 55,  607 606 172 (Pucherová) nebo email: petrapu@seznam.cz,
5.2.      Konečné přihlášky při prezentaci
5.3.      Peněžité plnění viz soutěže
5.4.      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
6.         Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
 
7.         Poskytované služby:
7.1.      Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem: MUDr. Petra Eliášová
7.2.      Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě zajištěným veterinářem, MVDr. Iva Benešová
 
8.         Ostatní ustanovení:
8.1.      Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS,
floty dle PJS č. 126
8.2.      Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Schválil Jaroslav Hupka dne: 27. 4. 2015                                             ředitel závodů
                                                                                            Pucher Miroslav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski