Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 02.07.2015

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
02.07.2015
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
KMK

Rozpis:

KOLESA -   číslo závodu 702F1 .
 
KMKC/2015
 
1. ZÁKLADNÍ   ÚDAJE:
 
1.1. Pořadatel:                  ČJF o.s., Soutěže podkovy o.p.s., JS Kolesa o.s.
1.2. Technické zajištění: Jezdecký spolek Kolesa, o.s. - MF 153
1.3. Termín:                       3.7. 2015
1.4. Místo konání:            KOLESA
1.5. Kolbiště:                    Travnaté, terén – rovina
1.6. Opracoviště:              Písčité
 
1.7. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ:
 
     • Ředitel závodů:         Jaroslava Sůrová
     • Tajemník závodů:    Věra Sůrová
     • Hlavní rozhodčí:       Ing.Kvapilová Markéta
     • Sbor rozhodčích:       Ing.Otakar Vondrouš,
Matoušková Ilona,
Marek  Pawlowicz/POL/     
                                             Diringerová Daniela
     • Technický delegát      JUDr.Ing.Staněk Jaroslav CSc.
     • Autor tratí/parkuru:  Sůrová Pavlína
         Komisař na opracovišti: Moudrý Michael
     • Hlasatel:                    Mgr. Sabina Široky
 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky,platné zásady KMK pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu.
 
2.2.7. SOUTĚŽ KMK 4 letí „ZK“
                  STP a hodnocení dle schválených pravidel KMK 2015
                  Drezurní zkouška : DU pro všestrannost 4-letí 2015
                  Terénní zkouška: 1200-1600m, 450m/min.,max.10sk.do 80cm
                  Skoková zkouška: 450m, 325m/min., př./sk.8-9/8-9, do 90cm
                 
2.2.8. SOUTĚŽ KMK 5 letí „ZL“
                  STP a hodnocení dle schválených pravidel KMK 2015
                  Drezurní zkouška: DU pro všestrannost 5-letí 2015
                  Terénní zkouška: 1300-1800m, 450-480m/min.,max.14sk.do 100cm
                  Skoková zkouška: 500m, 350m/min.,př./sk.9/10 do 100cm   
 
2.2.9. SOUTĚŽ KMK 6 letí „L*“
                  STP a hodnocení dle schválených pravidel KMK 2015
                  Drezurní zkouška: DU pro všestrannost 6-letí 2015 
                  Terénní zkouška: 1400-2200m, 480-500m/min, 18sk. do 110cm
                  Skoková zkouška: max.500m, 350m/min, př./sk. 10-11/13 do 110 cm 
                  
                         
 
3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
                               
      3.1. Přihlášky:                  JS KOLESA, o.s., Miloslav Semelka, 535 01 Přelouč
                                                  E-mail: miloslav.semelka@elektrovasury.cz
                                                  Telefon: 466 937 113, Fax: 466 937 191
                                                   V přihlášce uvádějte své kontaktní telefonní číslo!
      3.2. Uzávěrka přihlášekJmenovitých do -28. 6. 2015.
                                                  
             Zápisné:                       KMK – 400,- Kč 
 
                                                  Zápisné se nevrací.
                                                  Zápisné se zvýší o 50 % v případě nedodržení termínu
                                                  jmenovité přihlášky.
     3.3. Prezentace:                Čtvrtek, 2. 7. 2015   17.00 - 19.00 hodin !!!                                                                                                                                                                                                                                                          
     3.4. Technická porada:    Čtvrtek 2. 7. 2015   v 20.00 hodin.
     3.5. Ustájení:                     Od 2. 7. do 3. 7. 2015 - požadavek uvést v přihlášce.
                                                  Box 300 Kč/koně a pobyt pro účastníky KMK za 1 noc
-          Podestýlka piliny/sláma/  
                                                 Elektrická přípojka 200,- Kč
     3.6. Ubytování:                 Dle závazné objednávky, cca 400 až 650Kč osoba/noc.
     3.7. Stravování:                V areálu.
     3.8. Úhrady:                      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí
                                                  vysílající složka.      
     3.9.   Odpovědnost:            Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a
                                                  diváků.
     3.10. Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
     3.11. Kancelář závodů:      Budova ředitelství Elektrovasury, při závodech věž  
                                                  rozhodčích.
 
 
4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
 
        4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekipu platné veterinární doklady
               požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2014.
 
      4.2.   Přejímka koní:           Čtvrtek, 2. 7. 2015 od 17.00 do 19.00 hodin !!!!
 
        Veterinární lékař provede přejímku všech koní, kontrolu průkazů a záznamů o 
        předepsané vakcinaci a vyšetření. Koně nesplňující podmínky nebudou nebudou  moci startovat.
       Přejímka po uvedeném termínu - pouze proti úhradě !!!
 
UPOZORNĚNÍ:           Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován. Průvodce
                                        psa na vodítku předloží na požádání platný očkovací průkaz psa.
 
5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
      5.1. Lékařská služba:           Zdravotní záchranná služba Pardubice.
      5.2. Veterinární dozor:        Určí KVS.
      5.3. Veterinární služba:       MVDr. Rostislav Hyksa - proti úhradě.
      5.4. Podkovářská služba:     Karel Kysilka - proti úhradě.
 
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
      6.1. Peněžité ceny: KMK – floty a peněžní ceny od SCHČT
                                                     
 
7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ   PROGRAM:
      
Čtvrtek 2. 7.2015          17.00 – 19.00 hod.       - prezentace
                                                     20.00 hod.       - technická porada vedoucích ekipů
 
Pátek   3. 7. 2015                         09.00 hod.      - drezurní zkoušky                                               
                                                                              - skokové zkoušky                  
                                                                              - terénní zkouška
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
 
8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
 
      8.1.   Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti!
      8.2.   Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně !!!
      8.3. Každý účastník závodů,bude mít své pouzdro na crossové číslo,možno zde zakoupit!!! 
     
 
                                                                                                        Ředitel závodů
                                                                                                   Jaroslava Sůrová v.r.
V Kolesách, dne 10. 05. 2015.
Schválil: dne 14. 5. 2015 za OV VčO Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski