Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.07.2015 - 05.07.2015

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
03.07.2015 - 05.07.2015
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
ZP CNC*

Rozpis:

KOLESA -   číslo závodu 703F1 .
 
KVALIFIKACE ZLATÉ PODKOVY - 50. ročník
pod záštitou firmy SCHAUMANN ČR s.r.o.
 
1. ZÁKLADNÍ   ÚDAJE:
 
1.1. Pořadatel:                  ČJF o.s., Soutěže podkovy o.p.s., JS Kolesa o.s.
1.2. Technické zajištění: Jezdecký spolek Kolesa, o.s. - MF 153
1.3. Termín:                       3.7. až 5. 7. 2015
1.4. Místo konání:            KOLESA
1.5. Kolbiště:                    Travnaté, terén – rovina
1.6. Opracoviště:              Písčité
 
1.7. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ:
 
     • Ředitel závodů:         Jaroslava Sůrová
     • Tajemník závodů:    Věra Sůrová
     • Hlavní rozhodčí:       Ing.Markéta Kvapilová
     • Sbor rozhodčích:      Ing. OtakarVondrouš, Matoušková Ilona,
 Marek Pawlowicz/POL/     
                                            Ing.Antonín Klauz, Diringerová Daniela, Ing.Krupková Květa                                  Kotvová Jana, Tvarůžek Jan,       
     • Technický delegát:   JUDr.Ing.Jaroslav Staněk CSc.
     • Autor tratí/parkuru:  Sůrová Pavlína
         Komisař na opracovišti: Moudrý Michael
     • Hlasatel:                    Mgr. Sabina Široky
2. TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
2.1. Předpisy: dle pravidel PJS, jejich doplňky pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu.
2.2. Postupové soutěže:  
     2.2.1. ZLATÁ PODKOVA, CNC 1* Oblastní mistrovství VČO ČJF „S a Y“                                  
 
               Drezurní zkouška: FEI 1* 2015 A (obdélník 20 x 60 m)
               Terénní zkouška:    2600-3120m, 520m/min,25-30sk./100cm
               Skoková zkouška:  max.500m,350m/min,př./sk.10-11/13, do 115cm
          
      2.2.2. STŘÍBRNÁ PODKOVA, "L" ,Oblastní mistrovství VČO ČJF „J“                                                                
                
               Drezurní zkouška:   CN 6/14, (obdélník 20 x 60 m)
               Terénní zkouška:     2200-3000m, 500m/min,25sk./105cm
               Skoková zkouška:    max.500m,350m/min,př./sk.9-10/12, do 110 cm
        
     2.2.3. BRONZOVÁ PODKOVA, "ZL",Oblastní mistrovství VČO ČJF „D“                         
 
                Drezurní zkouška: CN 4/14, (obdélník 20 x 60 m)
                Terénní zkouška :   2000-2500m,480m/min, max.20sk./100cm
                Skoková zkouška:   max.500m,350m/min,př./sk.9/10, do 100 cm
 
 
 
 2.2.4. SOUTĚŽ NADĚJÍ, "ZL"                                                                
 
                Drezurní zkouška: CN 4/14 (obdélník 20 x 60 m)
                Terénní zkouška:    2000-2500m,480m/min.,max.20sk./100 cm
                Skoková zkouška:   max.500m,350m/min,př./sk.9/10, do 100 cm     
 
2.2.5. SOUTĚŽ PONY, "LP"
 
                 Drezurní zkouška: CN 2/14 (obdélník 20 x 60 m)
                 Terénní zkouška:    1000-1600m, 450m/min.,max.15sk./80cm
                 Skoková zkouška:   max.500m, 350m/min.,př./sk.8-9/8-9,do 80 cm
 
2.2.6. SOUTĚŽ – všestrannosti „Z“ – nepostupová
                  Drezurní zkouška: CN 2/14 (obdélník 20x 60m)
                  Terénní zkouška : 1200-1800m, 450m/min.,max.15sk./90cm
                  Skoková zkouška: max.500m,350m/min.,př/sk.8-9/8-9 do 90cm  
 
2.2.7. SOUTĚŽ – všestrannosti „ZL“ – nepostupová
                   STP.totožné se soutěží 2.2.4
 
2.2.8. SOUTĚŽ – HOBBY- „Z“ – nepostupová
                   STP. Totožné se soutěží 2.2.6. 
 
2.2.9. SOUTĚŽ -HOBBY – „ZK“ – nepostupová
                  Drezurní zkouška: CN2/14 (obdélník 20x60m)
                  Terénní zkouška: 1000-1600m, max.450m/min, 15sk. do 80cm
                  Skoková zkouška: max.500m, 350m/min, př./sk. 8-9/8-9do 80 cm
 
3.0.0. SOUTĚŽ – PONY –„Z“ Oblastní mistrovství VČO ČJF „pony D“   
                  Drezurní zkouška : CN1/14 (obdélník 20x40m)
                  Terénní zkouška: 1000-1400m, max.300-350m/min,10sk.do 60cm
                  Skoková zkouška: max.500m,325m/min.,př/sk.8/8 do 60cm
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HODNOCENÍ  PŘEDVÁDĚNÍ  KONÍ
Určené pro účastníky Oblastních mistrovství VČO ČJF v kategoriích - děti, junioři a mladí jezdci.
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
                               
      3.1. Přihlášky:                  JS KOLESA, o.s., Miloslav Semelka, 535 01 Přelouč
                                                  E-mail: miloslav.semelka@elektrovasury.cz
                                                  Telefon: 466 937 113, Fax: 466 937 191
                                                   V přihlášce uvádějte své kontaktní telefonní číslo!
      3.2. Uzávěrka přihlášekJmenovitých do -21. 6. 2015.
                                                   Konečných do - 28.6.2015   
             Zápisné:                         * ZP    -    700 Kč
                                                    *   SP    -    600 Kč
                                                    *   BP    -    500 Kč
                                                    *   SN    -    500 Kč
                                                    *   PONY - 500 Kč
                                                         HOBBY+NEPOSTUPOVÉ -500 Kč
                                                  Zápisné se nevrací.
                                                  Zápisné se zvýší o 50 % v případě nedodržení termínu
                                                  jmenovité přihlášky.
     3.3. Prezentace:                Pátek, 3. 7. 2015   17.00 - 19.00 hodin !!!                                                                                                                                                                                                                                                          
     3.4. Technická porada:    Pátek, 3. 7. 2015   v 20.00 hodin.
     3.5. Ustájení:                     Od 2. 7. Do 5. 7. 2015 - požadavek uvést v přihlášce.
                                                  Box 1600 Kč/koně a pobyt
-          Podestýlka piliny/sláma, seno v ceně
-          Elektrická přípojka 200 Kč/ uhradit při prezentaci                                           
                                                
                                                 V případě objednání boxu a neúčasti koně na závodech    nutno uhradit boxové ustájení. Box možno bezplatně odhlásit do 25.6.2015.
                          
     3.6. Ubytování:                 Dle závazné objednávky, cca 400 až 650Kč osoba/noc.
     3.7. Stravování:                V areálu.
     3.8. Úhrady:                      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí
                                                  vysílající složka.      
     3.9.   Odpovědnost:            Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a
                                                  diváků.
     3.10. Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
     3.11. Kancelář závodů:      Budova ředitelství Elektrovasury, při závodech věž  
                                                  rozhodčích.
 
4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
 
        4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekipu platné veterinární doklady
               požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015.
 
      4.2.   Přejímka koní:          Pátek, 3. 7. 2015 od 17.00 do 19.00 hodin !!!!
 
        Veterinární lékař provede přejímku všech koní, kontrolu průkazů a záznamů o 
        předepsané vakcinaci a vyšetření. Koně nesplňující podmínky nebudou moci startovat.
         Přejímka po uvedeném termínu - pouze proti úhradě !!!
 
UPOZORNĚNÍ:           Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován. Průvodce
                                        psa na vodítku předloží na požádání platný očkovací průkaz psa.
 
5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
      5.1. Lékařská služba:           Zdravotní záchranná služba Pardubice.
      5.2. Veterinární dozor:         Určí KVS.
      5.3. Veterinární služba:        MVDr. Rostislav Hyksa - proti úhradě.
      5.4. Podkovářská služba:     Karel Kysilka - proti úhradě.
 
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
      6.1. Peněžité ceny:                 ZP      -   10.000 Kč (3300 - 2500 - 1900 - 1400 - 900)
                                                       SP       -   10.000 Kč (3300 - 2500 - 1900 - 1400 - 900)
                                                       BP      -     5.000   Kč (1600 - 1300 - 1000 - 600 - 500)
                                                       SN      -     5.000   Kč (1600 - 1300 - 1000 - 600 - 500)
                                                       PONY, -   věcné ceny od sponzorů
                       HOBBY/ NEPOSTUPOVÉ – 3.600 Kč (1000,- 800,- 700,- 600,- 500,-
 
7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ   PROGRAM:
 
Pátek     3. 7. 2015       17.00 - 19.00 hod.       přejímka koní
                                      17.00 - 19.00 hod.       prezentace
                                                     20.00 hod.       technická porada vedoucích ekipů
 
Sobota   4. 7. 2015                         08.00 hod.       drezurní zkoušky                                               
                                          následně                       skokovézkoušky
Neděle  5. 7. 2015                        08.00 hod.         terénní zkoušky
 
                                              
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.V případě velkého počtu závodníků, bude soutěž 2.2.5. a 3.0.0. přesunuta na 3.7.2015 při soutěžích KMK.
 
 
8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
 
      8.1.   Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti!
      8.2.   Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně !!!
      8.3. Každý účastník závodů,bude mít své pouzdro na crossové číslo,možno zde zakoupit!!! 
 
     
 
                                                                                                        Ředitel závodů
                                                                                                   Jaroslava Sůrová v.r.
V Kolesách, dne 10. 05. 2015.
Schválil: dne 14. 5. 2015 za OV VčO Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski