Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.07.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
04.07.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů č. 704 F1 kat.B
                          
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                                JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                          Sobota 4. července 2015
1.3.      Místo konání:                           Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.    Kolbiště:                                  Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.    Opracoviště:                            Pískový povrch 30 x 65 m
1.5.      Hlavní rozhodčí:                       Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                                 Sylva Fendrychová, Jaroslav Fendrych
                                                     MVDr. Luboš Řípa
      Stavitel parkurů:                       Oldřich Sojka
Hlasatel:                                  Jaroslav Fendrych 
Zpracování výsledků:               J. Urban
 
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: VP,PJS, jejich doplňky, veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1.Soutěž č.1   Parkur stupně „Z“       
                              Rozhodování dle PJSt čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování
                                           Startovné : 300,- Kč
                                           Ceny : 2 400,- Kč( 600, 500, 400, 300, 300,300)
 
2.2.2. Soutěž č.2   Parkur stupně „ZL“
                             Rozhodování PJS tab. A na čas čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním
                              Startovné : 300,- Kč
                                          Ceny : 3 300,- Kč( 1 000, 800, 600, 300,300,300)                           
 
2.2.4. Soutěž č.4   Parkur stupně „L**“
                              Rozhodování PJS čl.238.2.2
                              Startovné : 350,- Kč
                                           Ceny : 5 450,- Kč ( 1 600, 1 300, 1 000, 800, 400,350,)
 
2.2.5. Soutěž č.5   Parkur stupně „S**“ 
                              Rozhodování dle PJS tab. A na čas čl. 298.2.4. s návazným rozeskakováním
                              Startovné : 400,- Kč  
                                           Ceny : 6 600,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 300, 800, 500,400,)                                                                                                             
           
2.3. Časový rozvrh:
Sobota 4.července 2015 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky J.Urban 604210941. Začátek soutěže č.1 v 9.00 hod., následně další
3. Všeobecné údaje:
3.1. Přihlášky (včetně č. licencí) pouze prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz nebo v krajním případě manon@wo.cz.
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení pořadatel zajistí v omezeném množství 500,- Kč box
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu a svod koní.
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba – MUDr. Novotná
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: dle PJS, floty dle VP čl.126
6.2. Pořadatel nezodpovídá a neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 19.6.2015                                            - Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski