Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.07.2015 - 05.07.2015

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
04.07.2015 - 05.07.2015
Místo konání:
Hradišťko

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

Skokové závody
„ Champions Tour 2015 “
CENA     John Deere Cup
4. - 5. červenec   2015    Hradištko
Kategorie: B
 
ROZPIS JEZDECKÝCH SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ:   č.   704 F2
 
Základní údaje
 
Pořadatel:           
TJ   Equus   Kinsky
Datum konání :
4. – 5. červenec 2015
Místo konání:    
Areál Jezdecké školy EquusKinsky - Hradištko u Sadské
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
 
Funkcionáři závodů :
 
Ředitel závodů              
Petr Půlpán ml.
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
Hlavní rozhodčí
Ing. Marcela Šímová
Rozhodčí
Klára Damborská, Ing. Jiří Gotvald, Šárka Kytnerová
dozor na opracovišti určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
 
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
Stavitel parkurů
Ing. Jan Šíma
 
 
Ozvučení
Miroslav Huk
Hlasatel
Aleš Suchánek
Zdravotní služba
Dana Švejdová
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
 
Technické údaje
 
 
 
 
 
 
 
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla
 
 
 
 
a ustanovení tohoto rozpisu
 
 
 
 
SOUTĚŽE :      Do  parkurů od stupně „L“ bude použit vodní příkop se kterým se setkáte za týden při MČR na Ptýrově, je možné si ho od úterý 30.6. 2015 přijet vyzkoušet.
 
 
Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
 
 
Sobota 4. 7. 2015
č. 1.
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A na čas, návazné rozeskakování čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny pro 1. až 5. místo věnuje firma Sedlářství Libich
 
č. 2.
Skoková soutěž „ZL“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Rozhodování dle PJS tab. A na čas, návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny pro 1. až 5. místo věnuje firma Sedlářství Libich
 
č. 3.
Skoková soutěž 115/120 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 274.5.3 – dvoufázové skákání 
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 4.
Skoková soutěž S* 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
 
 
 
 
 
Neděle 5. 7. 2015
 
č. 5.
Stupňovaná obtížnost do 110 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 6.
Stupňovaná obtížnost do 120 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 7.
Skoková soutěž L**  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600)
 
 
č. 8.
Skoková soutěž S** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas  
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 7.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.300 - 2.000 - 1.300 – 900 – 500)
 
č. .
Skoková soutěž ST*
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním
Startovné: 450,- Kč 
Ceny: 10.000,-Kč pro 1. až 5. místo (3.300 - 2.500 – 2.000 – 1.500 – 700)
 
 
Předběžný časový harmonogram závodů
Sobota   4. 7. 2015      8:00 hod. začátek soutěže č. 1, následují soutěže č. 2, 3 a 4
Neděle   5. 7. 2015      8:00 hod. začátek soutěže č. 5, následují soutěže č. 6 až 9
 
 
 
 
 
Prezence mailem je možná:
-          v pátek 3.7. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze:
-          v pátek    3.7. od   16.00 - do   22.00   hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
-          v sobotu 4.7. od   14.00 - do   19.00   hod. na neděli 776 057 706
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
Ceny a peněžité plnění
Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126
 
Všeobecné údaje :
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF:prihlasky.cjf.cz
ve výjimečných případech jmenovité přihlášky (včetně čísel licencí, telefonního kontaktu)
 zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: středa 1.7. 2015 ( do 24.00 hod. )
 
Jak na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
Podmínky účasti při závodech
Platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
 
Ustájení - objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ustájení v turnajových boxech:
Cena za box včetně slámy a sena za každý započatý den ustájení: 350,- Kč + 21 % DPH
 
Ubytování – objednání na js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + 15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší.
Elektrické připojení karavanu/kamionu - 200,- Kč/den.
 
Veterinární předpisy
Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015 ( viz. www.cjf.cz).
 
Poskytované služby
Zdravotní služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
 
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
Ostatní ustanovení
Sázky nejsou povoleny
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
 
Za pořadatele: Petr Půlpán                                                Rozpis schválil dne 8. 6. 2015 J. Hupka
 
Partneři:
 
 
 
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski