Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.07.2015

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
11.07.2015
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
Z-S**

Rozpis:

Jezdecké parkurové závody Jaroměř - Josefov    
číslo závodů:  711F1  
 (pořádané s podporou města Jaroměř)
  
1. Základní údaje:
    1.1. Pořadatel :                   Equicentrum - Fassati (MF 289)   ve spolupráci se SOKOL Jaroměř - Josefov
    1.2. Termín                         11.7. 2015         
    1.3. Místo konání :            jezdecký areál Equicentrum   Jaroměř - Josefov
    1.4. Kolbiště                       písčité             75 x 75 m kropené
    1.5. Opracoviště                 písčité 2x       30 x 70 m kropené

Funkcionáři závodů :
- Ředitel               :                 Miroslav Fassati             (608 811 109)
- Sekretář             :                  Marian Foltýn        
- Hlavní rozhodčí :                 Novotný Václav ml.
- Sbor rozhodčích :                 Balážová Dana, Káva Jiří, Václav Novotný st.
  Dozor na pracovišti:             určí hlavní rozhodčí
- Stavitel parkuru :                 Jan Veselý
- Hlasatel               :                Miroslav Fassati
-Zpracovatel výsledků :          Miroslav Fassati  
  
2. Technické údaje
     Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
   
 Soutěže Hobby      (omezený počet startujících)
                                                                                                                                                      
Soutěž  č.1  Hobby soutěž dvoufázové skákání 60cm / 70 cm  
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence
Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2                         startovné 250,-Kč                                                                                                              1- 3.Poháry,  flotydle VP čl. 126  
 
Soutěž  č.2  Hobby soutěž dvoufázové skákání 70cm / 80 cm  
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence
            Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2                       startovné 250,-Kč
1- 3. Poháry, flotydle VP čl. 126    
 
 
Soutěž  č.3   Hobby soutěž stupňovaná obtížnost do  90 cm  
            soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence.
            Rozhodování podle PJS  čl. 269 se žolíkem                       startovné 250,-Kč
            1. - 3. Poháry, flotydle VP čl. 126                           
 
                                                                                                                         
 
Závody -   předpokládaný  začátek -   v 11, 30  hodin
  
 Soutěž č.4Parkur   stupně ZZ  s návazným rozeskakováním 
             O pohár – podkovářství Marek Fassati                                                               startovné 300,-Kč
            Hodnocení dle stupnice A na čas s návazným rozeskakováním dle čl.298.2.4               
            poháry a věcné ceny 1. – 3. místo,  floty dle VP čl. 126

 
 
 
Soutěž č.5 - Parkur stupně ZM s návazným rozeskakováním 
O cenu firmy Equicentrum jezdecké potřeby Jaroměř                                     startovné 300,-Kč
 
Hodnocení dle stupnice A na čas s návazným  rozeskakováním dle čl.298.2.4               
poháry1. – 3 místo, věcné ceny 1. – 3 místo v celkové hodnotě min 2500,- Kč prodejna Equicentrum floty dle VP čl. 126
 
Soutěž č.6 - Parkur stupně Z na limitovaný čas 
           Hodnocení dle stupnice A čl.298.2.1.
O cenu firmy Equicentrum jezdecké potřeby Jaroměř                                          startovné 300,-Kč
Hodnocení dle stupnice A
poháry 1. – 3 místo,  věcné ceny 1. – 3 místo v celkové hodnotě min 3000,- Kč prodejna Equicentrum
floty dle VP čl. 126
 
 
Soutěž č7. Parkur stupně ZL s návazným rozeskakováním 
            O cenu firmy Falanx Patron s.r.o                                                                          startovné 300,-Kč
            Hodnocení dle stupnice A na čas s návazným rozeskakováním dle čl.298.2.4                                          
peněžité ceny na 1.- 5. místě v celkové hodnotě 3000,-(1000, 700, 500, 400, 400)
floty dle VP čl. 126
 
 
Soutěž č.8 - Parkur stupně L*     
            O pohár  města Jaroměř                                                                                           
startovné 350,-Kč
Pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
1. Místo pohár,  
peněžité ceny na 1.- 5. místě v celkové hodnotě 3300,-(1000, 800, 600, 500, 400)
 floty dle VP čl. 126
 
 
           3. Ceny a peněžité plnění
Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126, 127
 
4. Všeobecné údaje:
 Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:
 e-mail      parkury@equicentrum.com    nebo   stajparadiso@seznam.cz
(přihlášky - je možné i zkušební verzi on line na webu ČJF)
 jezdecký areál Equicentrum, 55 102   Jaroměř - Josefov           mobil: 608 811 309,  608 811 109

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 9. 7. 2015 do 18 hod.
U každé přihlášky je nutné uvést čísla licencí koní, jezdců, a mateřského klubu jezdce
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
                                              
5. Předběžný časový program
Prezentace – pod tribunou   7,30 - 8,00 pro soutěžě hobby 1 - 3   ( i telefonicky)   608811309
                                         do 9,30   prezentace pro soutěžě 3 až 7  ( i telefonicky) 608811309
Začátek hobby soutěže č.1 v 9,00 hod, (prohlídka parkuru v 8,50 pro první dvě hobby soutěže společně ) následně další   
 
           Začátek soutěže č.4 (ofic. závody)      nejdříve v  11,00 hod                                                   

6. Veterinární předpisy: 
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek
z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním   výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
 
 
 
            7. Poskytované služby
             Lékařská služba :       dle VP ČJF 2015       Bc Dis Monika Praunová       
Veterinární služba:     MvDr. Michal Novák
            Podkovářská služba: Marek Fassati mobil  774 811 309  - placená služba
 

8. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Pořadatel upozorňuje všechny účastníky, že po celou dobu závodů je v areálu zákaz vstupu se psy.
Stížnosti a námitky v souladu s PJS .
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt

Rozpis schválen dne 30. 6. 2015                  Hupka Jaroslav
 
 
            Poznámka.:    Areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech !
                                      Do areálu je zákaz vstupu se psy
 
V provozu je nově zbudované zavlažovací zařízení proti prašnosti povrchu na kolbišti i na pracovišti.
Dále je k dispozici pro účastníky zastřešený prostor pod tribunou pro cca 90 sedících osob.
Foto, informace, startky najdete na www.paradiso.7x.cz
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski