Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.07.2015

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
18.07.2015
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZM - S*

Rozpis:

 Jezdecký klub Sobotka
ROZPIS
Jezdecké závody Sobotka, 18.7. 2015, č. 718F1 kategorie B

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 1.1     pořadatel                                  Jezdecký klub Sobotka MF 072
 1.2     datum konání                           18.7. 2015
 1.3     místo konáni                            kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                                    pískové 85 x 53 m (dříve opracoviště)
 1.5     opracoviště                              travnato-písčité            110 x 70 m ( dříve kolbiště)
 
 1.6     funkcionáři závodů      
            ředitel závodů                                    Alena Brixová
tajemník závodů                     Alena Brixí
hlavní rozhodčí                                  Danuše Balážová
sbor rozhodčích                                  Václav Novotný ml., ing. Ivo Brixí,
rozhodčí na pracovišti                Tereza Ječná, Alena Brixí
autor parkuru                          ing. Libor Jakubal
            výpočetní středisko                 Kateřina Brixí 
hlasatel                                               Václav Novotný ml.
                                   
2. TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1 Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu.
 
3. SOUTĚŽE
Soutěž č. 1
CenaMarcely Šilhánkové Liberec, distribuce krmiv Energys – De Heus a.s.
Parkur stupně ZM
PJS článek 298.2.1, na limitovaný čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 250 Kč
15 minut před začátkem soutěže prohlídka a společné opracování na kolbišti.
Věcné ceny na 1 – 5. místě věnuje Marcely Šilhánkové Liberec, distribuce krmiv Energys – De Heus a.s.
 
Soutěž č. 2 Cena Restaurace na Syrovandě
Dvoufázové skákání 100/110cm,
PJS článek 274.5.3
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 250 Kč
Peněžité ceny v vyplacené v Kč 3.100,-  na 1 -5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/300,-)
 
Soutěž č. 3 VI. ročník Blond Cup - Mistrovství blondýnek Cena Sklopísek Střeleč a.s.
Parkur stupně ZL, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas, v případě většího počtu startujících článek
PJS 298.2.4. následné rozeskakování
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Soutěž je zároveň hodnocena jako Mistrovství blondýnek. – nezáleží na pohlaví a barvě vlasů.
Startovat může každý, kdo bude mít na startu vizáž blondýnky.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  5.000,- na 1.– 5. místě (1500,-/1300,-/1000,-/700,-/500,-)
Mistrovství blondýnek - věcné ceny na 1.-3. místě věnuje JK Sobotka
 
Soutěž č. 4  Cena Města Sobotky
Parkur stupně L**, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč 10.000,-na 1.– 5. místě ( 3200,-/2600,-/1700,-/1400,-/1100,-)
                                       
 
Soutěž č. 5  XIII. ročník MEMORIÁL VLADIMÍRA HAVRÁNKA   Cena JK Sobotka
Parkur stupně S*, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 350 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  15.000,- na 1.– 5. místě (5000,-/ 4000,-/3000,-/ 2000,-/1000,- )
Věcné ceny – poháry věnuje Jezdecký klub Sobotka
          
 
4. ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 18. července 2015
Prezentace: v pátek 17. července 2015 do 20.00 hodin,
telefonicky na tel.  604 103 493, 603 895 369
 
!!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí, že startovat nebudou. 
                                               Předem děkujeme.
 
          Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.

           Začátek soutěži: sobota v 9 hodin soutěž č. 1, následně 2, 3 , 4 , 5
 
Časový rozvrh a předběžné startovní listiny budou upřesněny v pátek 17.7. 2015 večer na internetových stránkách  www.jezdci.cz  

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu : Brixí Alena, Osek 74, 507 43 Sobotka
                                                meil : 
alena.brixi@seznam.cz             telefon 604 103 493
                                                      nebo přes centrální systém přihlašování

Do přihlášek uveďte čísla všech licencí a telefonický kontakt.
Uzávěrka přihlášek je 16.7. 2015 ve 22 hodin , případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících vlastním výběrem z došlých přihlášek.
 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.
            5.2       Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
            5.3       Ustájení neposkytujeme
5.4                   Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodů   nebo koně.
            5.5      Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
            5.6      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
            5.7      Ve všech soutěžích floty dle VP čl. 126

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1       Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené všemi  náležitostmi pro rok 2015

7.          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1       Lékařská služba MUDr. Monika Červinková
7.2       Veterinární služba MVDr. Miroslava Menclová


            Schváleno Oblastním výborem ČJF                                                      Za JK Sobotka Alena Brixí
 
 
 
             Rozpis schválil:    Jaroslav Hupka                                                       Dne 29. 5. 2015
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski