Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.07.2015

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
19.07.2015
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

        Rozpis skokových závodů
Číslo závodů:719F1
kategorie C
 
 
Základní údaje:
 
Pořadatel:           JK Kunčice MF 071
Datum konání:    19. 7. 2015
Místo konání:      Kunčice
Kolbiště:              Pískové
 Opracoviště:      Travnatý povrch
Ředitel závodů:   ing. Divíšek Otakatr
Sekretář závodů: Šildebergrová Kateřina
Hlavní rozhodčí:  ing. Zvěřina Vladimír
Členové sboru:    Káva Jiří   
                      Ing. Radek Zavadil  
                      Josef Volf
Hlasatel závodů: Houdek Jaroslav
Dozor na pracovišti určí hlavní rozhodčí
Stavitel parkuru:      Veselý Jan                          
Zpracování výsledků: Zvěřinová Zuzana
 
Technické údaje:
Předpisy: VP, PJS, Veterinární předpisy pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu
                                                               
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015
 
Soutěže Hobby:

Hobby 1 - dvoufázové skákání 70/80cm,  startovné 150,-Kč, věcné ceny do 3 místa
Rozhodování čl. 274.5.3

Hobby 2 - dvoufázové skákání 90/100 cm, starovné 150,-Kč, věcné ceny do 3 místa
             Rozhodování čl. 274.5.3     
 
Soutěž č.1: Parkur st. ,,Z“
                    Hodnocení čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                    koně bez omezení
 
Soutěž č.2: Parkur st. ,,ZL“Cena Janákova sboru Selské jízdy Nechanice
                    Hodnocení čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                    koně bez omezení
 
Soutěž č.3: Parkur st.,,L*“Cena města Nechanice
                   Hodnocení čl.238.2.2. s jedním rozeskakováním
                   koně bez omezení
 
                                                                                                                                     Startovné: soutěž č.1  250,-Kč
                             č.2  250,-Kč
                             č.3  300,-Kč
                            
 Všeobecné údaje:
 
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15
                                     glaserovaveronika@seznam.cz,
Informace na tel.   607220961 p.VolfJosef                                                    
Uzávěrka přihlášek: jmenovitých do 16.7.2015 ve 20.00h.                                      
Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
                                   V přihlášce uvádějte své tel. číslo,popřípadě e-mail!!!
Od 17. 7. 2015 bude na web.str. ČJF-VčO /novinky,aktuality/, umístěny předběžné starty soutěží.
Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
                    
Předběžný program:
hobby soutěžě - prezentace do 8,00, začátek 9,00h
národní soutěže - prezentace do 11,00 začátek v 12.00h začátek  č.1,ostatní následně.
 
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků,
                       Veterinární služba proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
 
 
Ceny a pněžité plnění
            Flotů dle ustanovení všeobecných pravidel čl.126,
           Věcné ceny za umístění 1-3.místo v soutěži.
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
 
 
Veterinární podmínky: 
Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015(upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek, z důvodů rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců)
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski