Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 24.07.2015 - 26.07.2015

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
24.07.2015 - 26.07.2015
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Spřežení:
CAN3* - 1,2,4,2P , ZP

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY VE SPŘEŽENÍ
Cena hejtmana Pardubického kraje
-      kvalifikace na Zlatou podkovu
číslo závodů: 724F1
 
1.    Základní údaje:
 
1.1. Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2. Termín :                  24.7. - 26.7.2015
1.3. Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4. Kolbiště :                 Travnaté (100 x 40 m ) )
1.5. Opracoviště :           pískovo-hlinité (110 x 65 m)
1.6. Funkcionáři závodů :
·         Čestný ředitel – JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
·         Ředitel – Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
·         Hlavní rozhodčí – Hrdličková Ila
·         Sbor rozhodčích – Bouzková J., Ing. Regner, Ing. Gotthardová,CSc.
·         Komisař – Hrdlička Heřman
·         Technický delegát - Josef Trojanec
·         Stavitel - Petr Vozáb
·         Asistent stavitele – František Slavík
·         Hlasatel – Jiří Soukup
·         Tajemník – Sylva Novotná
·         Výsledky - Jaroslav Kosař
 
2.    Technické údaje
2.1. Předpisy : platná PJS a tento rozpis
2.2. Soutěže :  
 
2.2.1.                 Čtyřspřeží: H4 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška:   FEI č 8 A (Test 3* C H4), obd. 100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 3000-5000m, 15 km/hod
                                 : TRANSFER(800-1500m)
                                 B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 240 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       branky 190 cm.
              
  
 
2.2.2.                 Dvojspřeží: H2 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška:   FEI č.8 B ( Test 3* C HP2), obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 3000-5000m, 15 km/hod
                                 : TRANSFER(800-1500m)
                                 B:cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                        branky 170 cm.
 
  
2.2.3.                 Jednospřeží: H1 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška:   FEI č.9 ( Test 3* C HP1), obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 3000-5000m, 15 km/hod
                                  TRANSFER(800-1500m)
                                 B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       branky 160 cm.
 
2.2.4.                 Dvojspřeží PONY: P2 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška:   FEI č.6 A (Test 2* C), obd. 100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 3000-5000m, 14 km/hod
                                 : TRANSFER(800-1500m)
                                 B cca 4000-6000m, 13 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       branky 160 cm.
 
2.2.5.                 Hobby dvojspřeží: H2 – obtížnost – CAN1*
Drezurní zkouška:   FEI č.8 B, zpaměti, obd.100 x 40 m.
Kombinovaný maratón:    8-10 kuželů+ 2 maratonové překážky
Drezura as kombinovaný maraton bude vyhodnoceno každé zvlášť.            
 
  
2.2.6.                 Hobby jednospřeží: H1 – obtížnost – CAN1*
Drezurní zkouška:   FEI č.7A, zpaměti, obd.100 x 40 m.
Kombinovaný maratón:    8-10 kuželů+ 2 maratonové překážky    
Drezura as kombinovaný maraton bude vyhodnoceno každé zvlášť.                    
 
3.          Všeobecné údaje:
 
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : Kateřina Mandysová
                                                         tel: +420 777 750 922
                                                         e.mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
                                                                               
3.2.    Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 15.7.2015 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány. Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce, pokud bude přijata – penalizační sazba 100,- Kč
 
3.3.    Peněžitá plnění: splatné při prezentaci soutěže č. 1      1000,- Kč/start
                                                                      soutěže č. 2       1000,- Kč /start
                                                                      soutěž č. 3           800,- Kč /start
                                                                       soutěž č.4           800,- Kč/start
                                                                       soutěž č.5           600,- Kč/start
                                                                       soutěž č.6           600,- Kč/start
 
                                                                                                                                     
3.4.    Prezentace: 23. 7. 2015 dle časového programu v sekretariátu závodů ve stájích
3.5.    Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.    Ustájení : boxové od  23.7. – 26. 7. 2015 – Kateřina Mandysová - tel.: 777 750 922
Vnitřní box - 1500,- Kč /pobyt
Venkovní box – 1300,- Kč/pobyt
V ceně ustájení je zahrnuto :  piliny, sláma, voda, elektrická přípojka.
Seno bude možné zakoupit na místě.

3.7.    Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
 
4.          Předběžný časový harmonogram
 
Čtvrtek: 23.7.2015          15,00 - 18.00 hod prezentace
                                                 20,00 hod – technická porada
         Pátek:     24.7.2015          9,00 hod – drezura P2, H1,H2, H4, hobby drezura
         Sobota: 25.7.2015           9,00 hod – maratón P2, H1,H2, H4, kombinovaný maraton hobby soutěží
         Neděle: 26.7.2015           9,00 hod – kondiční zkouška
                                                11,00 hod – parkur – P2, H1,H2, H4
 
5.          Veterinární předpisy:
        Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
        vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
        pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek
        z důvodů rozšíření infekční anémie: „
kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem
         na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců
)
.
 
 
6.          Poskytované služby:
6.1.    Lékařská služba :     MUDr. Tomáš Brož
6.2.    Veterinární služba : MVDr. Petr Přikryl
6.3.    Podkovářská služba: Ing. Ráliš
 
7.          Ostatní ustanovení:
 
7.1.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty a ceny dle VP čl. 126  vždy po skončení příslušné soutěže.
 
7.3.    Čestné ceny budou uděleny podle čl.127 VP.
 
 
Hobby H2 – 4.000,- Kč vyplacené ve věcných cenách (1000-900-800-700-600)
Hobby H1 – 3.500,- Kč vyplacené ve věcných cenách (800-750-700-650-600)
P2 –      6.000,- Kč. (2000-1300-1000-900-800)
H1 –   8.000,- Kč. (2600-2000-1500-1100-800)
H2 – 12.000,- Kč. (4000-3000-2500-1500-1000)
H4 – 14.000,- Kč. (4500-3500-2500-2000-1500)
 
 
 
7.4.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.5.    Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek. A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.
 
 
 
1.6.2015
 
 
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
 
Schválil dne 15. 6. 2015 Jaroslav Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski