Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 25.07.2015

Pořadatel:
MF183 (O.S.Apolenka)
Datum konání:
25.07.2015
Místo konání:
Pardubice - Spojil

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY
Kategorie B
Rozpis:
Základní údaje:
Číslo závodů: 725F1
Pořadatel: O. S. Apolenka
Datum:25.7.2015
Místo: Spojil – areál bývalého ZD
Kolbiště: travnaté
Opracoviště: písčité
Funkcionáři: ředitel závodů –  Štěpánková Jolana
                      
sekretář závodů – Hájková Lada
                       hlavní rozhodčí – Ing. Vladimír Zvěřina
                       sbor rozhodčích – Diana Houdová, Mgr. Martina Malínská, Jana Kotvová
                      zpracování výsledků – Tereza Břízová
                       hlasatel – Jiří Soukup
           autor parkuru - Oldřich Sojka
           komisař na opracovišti – určí hlavní rozhodčí
Technické údaje:
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla pro rok 2015a ustanovení tohoto rozpisu
Veškeré soutěže jsou přístupné pro jezdce a koně s licencí

Soutěže:
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015
Soutěž č. 1: „ZLP“ - handicap
Soutěž otevřena pro všechny jezdce na pony. Rozhodování st.A čl. 238.2.2.
 Startovné 200,- Ceny věcné na 1.-3.místě v hodnotě 600,- , floty dle PJS
 
Soutěž č. 2: Skoková soutěž „LP“ - handicap
Soutěž je přístupná pro pony.
Rozhodování dle stupnice A.čl.238.2.2
Ceny: za 1. – 3. místo věcné ceny v hodnotě 600,-, floty dle PJS. Startovné 200,-
 
Soutěž č. 3:Skoková soutěž stupně „SP“ - handicap
Soutěž je přístupná pro pony. Rozhodování dle stupnice A.čl. 238.2.2
Ceny: za 1. – 3. místo věcné ceny v hodnotě 600,-, floty dle PJS. Startovné 200,-
 
Soutěž č. 4 :Skoková soutěž stupně „STP“ - handicap
Soutěž je přístupná pro pony. Rozhodování dle stupnice A.čl. 238.2.2
Ceny: za 1. – 3. místo věcné ceny v hodnotě 600,-, floty dle PJS. Startovné 200,-
 

Soutěž č. 5: Stupňovaná obtížnost do 90cm bez žolíka.                                                                   
Rozhodování čl. 269
1.-3. místo věcné ceny v hodnotě 1500,-Kč                                                                     Startovné - 250Kč
 
 
Soutěž č. 6: Skoková soutěž stupně „Z“
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 250Kč
1.- 3. Místo věcné ceny v hodnotě 1.500Kč
 
Soutěž č. 7: Skoková soutěž stupně „ZL“
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 300Kč
Ceny vyplacené v korunách v hodnotě 2.300Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen:
650 – 500 – 450 – 400 – 300


Soutěž č. 8: Skoková soutěž stupně „L*“
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 300Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 3 000Kč pro 1.- 5. Místo
Rozdělení cen: 1.000 – 700 – 600 – 400 – 300
 
Soutěž č. 9: Skoková soutěž stupně “S*“ po záštitou obce Spojil
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 5.000Kč pro 1.-3. Místo
Rozdělení cen: 2.500 – 1.500 – 1000
 

Ceny a peněžité plnění:
Ve všech soutěžích bude vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126
 
Předběžný časový harmonogram závodů:
8:30 – 9:00 hod. – prezentace č. 1, 2, 3
do 11:00 hod – prezentace č. 4 - 9
10:00 hod. – start soutěže č. 1 – návazně další
 
Telefonická prezentace na č. tel. 775614618
Jmenovité přihlášky zasílejte na e-maildiana.apolenka@seznam.cz
Tel.: 775614618

Uzávěrka přihlášek dne 23.7.2014 do 21,00 hod
Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců a koní
 
Všeobecné údaje:
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Námitky a stížnosti dle PJS.
 
Poskytované služby:
zdravotní služba      –              Zezuláková Daniela   
veterinární služba   – MVDr. Pavel Cikryt
podkovářská služba – pořadatel nezajišťuje
 
Veterinární podmínky: 
Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015(upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek, z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců)

Ostatní ustanovení:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce.
Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
 
Zpracoval dne: 25. 6. 2015 Diana Houdová
Schválil dne: 1.6.2015 Jaroslav Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski