Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.07.2015

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
30.07.2015
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
KMK

Rozpis:

 Závodiště Pardubice, číslo závodů 730 F1
KMK – C/2015
 
1.Základní údaje
1.1. Pořadatel: Dostihový spolek a.s., ČJF o.s., Soutěže podkovy o.p.s.
1.2. Technické zajištění: Dostihový spolek a.s. Pardubice
1.3. Termín: 30.7.2015
1.4. Místo konání: závodiště Pardubice
1.5. Kolbiště: travnaté 88x64 – parkur, pískové 70x70 – drezura
1.6. Opracoviště:  travnaté, pískové 90x45
1.7. Funkcionáři závodů:
        Ředitel závodů – Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
        Tajemník závodů – Sylva Novotná
        Hlavní rozhodčí – Ing. Markéta Kvapilová
        Sbor rozhodčích – Ing. Otakar Vondrouš, Antonín Klauz, Daniela Diringerová
        Steward: Jan Tvarůžek
        Technický delegát – Dr., Ing. Jaroslav Staněk
        Autor tratí – Petr Veselovský
        Asistent – František Slavík
        Hlasatel -   Jiří Soukup
        Výpočetní středisko – Ing. Vladimír Zvěřina, Jana Bambuchová

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: VP,PJS, jejich doplňky, veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Postupové soutěže:


2.2.1.  KMK 4-letí „ZK“
Hodnocení dle pravidel KMK 2015
Drezurní zkouška: DU pro všestrannost 4letí 2015
Terénní zkouška: 1200-1600m, 450m/min., max.10 skoků do 80 cm
Skoková zkouška: 450m, 325m/min, př./skoky, 8-9/8-9, výška 90cm

2.2.2.  KMK 5-letí „ZL“
Hodnocení dle pravidel KMK 2015
Drezurní zkouška: DU pro všestrannost 5letí 2015
Terénní zkouška: 1300-1800m, 450-480m/mim., max.14 skoků do 100 cm
Skoková zkouška: 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
 
 

 2.2.3.  KMK 6-letí   „L“
Hodnocení dle pravidel KMK 2015
Drezurní zkouška: DU pro všestrannost 6letí 2015
Terénní zkouška: 1400-2200m, 480-500m/max., 18 skoků do 105 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm

3.Všeobecné údaje

3.1.Přihlášky: Kateřina Mandysová, +420 777 750 922, e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
                         V přihlášce uvádějte telefonní číslo a požadavek na ustájení – nutné!!!

3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých – 26.7. 2015
Zápisné:

KMK – 400,- Kč
Zápisné se nevrací.
Zápisné se zvýší o 50 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 40% startovného.

3.3 Prezentace:  ve středu 29.7.2015 – kancelář závodů  (od 14 – 18 hod)
3.4.Ustájení: boxové: od 29.7. do 28.7.2015, piliny, sláma,voda, elektrická přípojka - 500,-Kč za pobyt, seno bude možné zakoupit přímo na místě
3.5.Stravování: v prostorách závodiště
3.6.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Sázky nejsou povoleny
3.10. Kontaktní osoba po celou dobu závodů Kateřina Mandysová, +420 777 750 922
3.11. Kancelář závodů: prostor dostihové vážnice ve stájích
3.12. Parkování vozidel v areálu závodiště
3.13. Ubytování dle nabídky Pardubice:
          http://www.pardubice-racecourse.cz/editor/filestore/File/HOTELY%20A%20PENZIONY
.pdf
 
 
4.Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun   
        sportovních koní v roce 2015 ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek
        z důvodů rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s
         negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců
)

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Tomáš Brož
5.2. Veterinární dozor: určí KVS
5.3.Veterinární služba: MVDr. Petr Přikryl
5.4.Podkovářská služba: Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
6. Ostatní ustanovení
6.2. Floty dle VP čl. 126
6.3. KMK – Floty a peněžní ceny od SCHČT
7. Předběžný časový program

Středa - 29.7.2015
14.00 – 18.00 hod přejímka koní a prezentace
20.00 – technická porada
Čtvrtek - 30.7.2015
9.00 hod  - drezurní, skokové, terénní zkoušky
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti
8.2. Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.
8.3. Zákaz volně pobíhajících psů – pouze na vodítku – bude kontrolovat městská policie
V Pardubicích 1. 6. 2015

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski