Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.08.2015

Pořadatel:
MF214 (JO Dvůr Králové n/L.)
Datum konání:
08.08.2015
Místo konání:
Hvězda

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

Rozpis Závodů č 808 F1
„ Pohár Podzvičinska „
Kategorie C
 
Základní údaje :
1.1. Pořadatel : Jezdecký oddíl Dvůr Králové nad Labem
         Se sídlem : Tylova 515,pošta 544 01 Dvůr Králové n.L.
Číslo registrace ČJF : MF 0214
 
1.2. Datum konání: 8.8 2015
1.3. Místo konání : kolbiště areálu Hvězda č. p. 1 Hřibojedy ,
Královehradecký kraj
1.4. Kolbiště :        písčité 60 x 80 m
1.5. Opracoviště : písčité travnaté 85x 100 m
 
2.1 funkcionáři závodů :
Ředitel:                                 Antonín Martin
Sekretář závodů:                Babora Pilařová
Hl. Rozhodčí :                      Václav Novotný ml.
Rozhodčí :                            Václav Novotný st, Ing. Vladimír Zvěřina,
Stavitel parkuru:                 Horký Luděk
Dozor na opracovišti:          Dana Balážová
Zpracování výsledků:          Vladimír Zvěřina
Hlasatel:                               Václav Novotný
Veterinární služba:               Martina Taslerova
Lékařská služba:                 Barbora Pilařová
 
3.1Technické údaje:
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
 
Soutěže:
1. Hobby soutěž:Dvoufázové skákání 70-80cm-přístupné jezdcům s licencí i bez licence(nutný průkaz člena ČJF) -omezený počet startujících rozhodování čl.274.5.3
 
2. Hobby soutěž:Dvoufázové skákání 80-90cm-přístupné jezdcům s licencí i bez licence(nutný průkaz člena ČJF)-omezený počet startujících rozhodování čl.274.5,3.
 
 
3. soutěž:                                 Parkur stupně „ZM“-na limitovaný čas
Rozhodování dle PJSt čl. 298.2.1. bez rozeskakování
 
4. soutěž:                                 Parkur stupně „Z“
Rozhodování PJS čl.238.2.2 (v případě velkého počtu startujících bude soutěž na limitovaný čas) čl.298.2.1.
5.soutěž:                                  Parkur stupně „ZL“
                                                 Rozhodování PJS čl.238.2.2  (s jedním rozeskakováním)
 
6.soutěž:           Parkur stupně „L*“
Rozhodování PJS čl.238.2.2  (s jedním rozeskakováním)
 
Hobby soutěž 1 a 2-startovné 200kč(1-4 místo věcné ceny v hodnotě min 2000 , 1místo v soutěži bude ohodnoceno bederní dekou či dečkou)
 
Soutěž číslo 3 a 4-startovné 250kč(1-5 místo věcné ceny)v hodnotě min 3000
 
Soutěž číslo 5:startovné 300kč ceny vyplacené v korunách 3000Kč(1000,700,600,400,300)
 
Soutěž číslo 6:startovné 300kč ceny vyplacené v korunách:4000Kč(1300,1100,800,500,300)
 
4.1. Předběžný časový program soutěží
4.2. Prezentace: 8.8.2015 od 7:30 do 8: na věži rozhodčích(pro hobby soutěže)-začátek hobby soutěží v 9:00
prezentace pro soutěž 3 a 4 do 10:30
prezentace pro soutěž 5a 6 do 12:00
 
4.3. Jmenovité přihlášky na tel. č. 732366909 nebo lenkiii@seznam.cz
 
4.4. Konečné přihlášky do 6.8 2015                                                               
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a omezení počtu startujících (dle přihlášek ) .
 
5.1. Ceny a peněžitá plnění :
Ceny: dle VP, floty dle VP čl.126
     ceny ve všech hobby soutěžích dekorováni floty VP čl. 126 a věcné ceny
 
 
 
6.1. Všeobecné údaje:
Jezdci soutěžící v hobby soutěžích ústroj dle PJS.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy jezdců a koní a za případné ztráty a poškozenívěcí
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
Občerstvení zajištěno v areálu závodů
 
7.1.Veterinární předpisy:
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
 
 
8.1. Poskytované služby :
        Veterinární služba: Martina Taslerova za úhradu
        Lékařská služba: Barbora Pilařová
Podkovářskáza úhradu:        Miroslav Janecek
 
 
Dvůr Králové dne 28. 6. 2015     Lenka Pelíšková
 
 
Schválil dne10.7.2015 Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski