Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 15.08.2015

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
15.08.2015
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ č. 815F1
Kategorie C
           
POŘADATEL:                JK Zálesí z. s. – MF 091
DATUM KONÁNÍ:         Sobota 15. 8. 2015
MÍSTO KONÁNÍ:           Zálesí u Dvora Králové nad Labem
KOLBIŠTĚ:                   Písčité 50 x 80 m
OPRACOVIŠTĚ:            Travnaté cca 60 x 80 m z toho 20x40 písčité
 
FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
ŘEDITEL ZÁVODŮ:                Ilona Sedláčková
SEKRETÁŘ:                                    Ing. Libor Sedláček
ROZHODČÍ HLAVNÍ:              Dana Balážová
SBOR ROZHODČÍCH:             Novotný Václav ml, Ing. Vladimír Zvěřina
STAVITEL PARKURU:             Luděk Horký 
HLASATEL:                           Václav Novotný ml.
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ:      Ing. Vladimír Zvěřina
KOMISAŘ NA OPRACOVIŠTI: Jiří Káva
VETERINÁRNÍ SLUŽBA:         MVDr. Michal Novák
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA:              MUDr. Jiří Štefáček 
 
PŘEDPISY:   Platná VP,PJS, Veterinární pravidla, ustanovení tohoto rozpisu a pokyny pořadatele.
 
SOUTĚŽE:
 1. Hobby soutěž – Parkur do 70 cm na limitovaný čas
Rozhodování čl. 298.2.1
Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
Startovné 200,- Kč. Floty dle VP čl. 126, 1.– 5. místo věcné ceny v min. hodnotě 1500.- Kč.
2. Hobby soutěž – Parkur do 90 cm na limitovaný čas
Rozhodování čl. 298.2.1
Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
Startovné 200,- Kč. Floty dle VP čl. 126, 1.– 5. místo věcné ceny v min. hodnotě 2000.- Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
      3. Parkur st. Z, O cenu Jezdeckých potřeb Pro Hippo, s následným rozeskakováním,
            rozhodování st. A čl. 238.1.2, následné rozeskakování čl. 245.3
            Startovné 250,- Kč.
            Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 3000,- Kč.
 
 4. Parkur st. ZL, O cenu JK Zálesí,s následným rozeskakováním
       Rozhodování  st. A čl. 238. 1. 2., následné rozeskakování čl. 245.3
       Startovné 250,- Kč.
            Floty dle VP čl. 126, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 4000,- Kč.
 
       5. Stupňovaná obtížnost do 115 cm, O cenu NTG AGRI
      rozhodování čl. 269, se žolíkem.
      Startovné 350,- Kč.
      Floty dle VP čl. 126, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 5000,- Kč.   
                      
6. Parkur st. L**, O cenu pivovaru Tambor, s jedním rozeskakováním, rozhodování 
      st. A čl. 238 2. 2.
      Startovné 350,- Kč.
Floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích,
 v hodnotě 4 000 Kč - (1300 – 1100 – 700 – 500 – 400,-Kč) a věcné ceny v hodnotě min. 2000,- Kč.
 
ČASOVÝ ROZVRH
Prezentace:             Hobby soutěže č. 1, 2   – do 8.00 hod.
                               Soutěže č. 3, 4               – do 10.00 hod.
                               Soutěže č. 5, 6               - do 12.00 hod.         
Začátek soutěže Hobby č. 1 -  9.00 hod., následně ostatní (2, 3, 4, 5, 6)                              
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:                            
 
Přihlášky zasílat na adresu: email: Ilonasedlackova@seznam.cz
                                              telefon: 603 999 274 – Sedláčková Ilona
                                              nebo http://prihlasky.cjf.cz
Informace k jezdeckým závodům budou průběžně aktualizovány na www.jkzalesi.tym.cz.   
                                                                                      
Uzávěrka přihlášek: - čtvrtek 13. 8. 2015  
Veterinární podmínky:  
Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015(upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek,  z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
 
SLUŽBY:
PODKOVÁŘ ZA ÚHRADU
VETERINÁRNÍ SLUŽBA:         MVDr. Michal Novák
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA:              MUDr. Jiří Štefáček 
Ostatní služby pořadatel nezajišťuje.
 
OSTATNÍ:
Námitky a stížnost v souladu s PJS
Pořadatel nezodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
Pořadatel žádá majitele psů, aby je měli v celém areálu pouze na vodítku!  
Vyhrazuje si právo na změny v programu a omezení počtu startujících dle došlých přihlášek.
Za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba.
Veškeré náklady spojené s účastí hradí přihlašovatel.
Nezapomeňte na povinná čísla na koně i pro hobby soutěže, bezpečnostní vesta pro děti
 do 16 let.
 
V Zálesí :   25. 6. 2015 za JK Zálesí z. s. Ilona Sedláčková

Schválil dne 26. 6. 2015 J. Hupka        

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski