Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.09.2015

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
13.09.2015
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis závodů
Mistrovství Východočeské oblasti v drezúře 2015
č.z. : 816F1
Kategorie C
 
Pořadatel:       JK Kunčice MF 071
Datum konání: 13.9.2015
Místo konání:   Kunčice
Kolbiště:          písčitý povrch ,
Opracoviště:  travnatý povrch ,písčité 20X40m
 
Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:          Šildbergerová Kateřina
Sekretář závodů:       Glaserová Lucie
Hlavní rozhodčí:       Ing.Vondrouš Otakar
Členové sboru:           Haškovcová Jaroslava
                                   Tvarůžek Jan
                                   Kejklíčková Jana
Zpracování výsledků: Ing. Zvěřina Vladimír
Hlasatel:                      Volf Josef
Komisaře na pracovišti určí hlavní rozhodčí
Veterinární služba:    MUDr. Okrouhlík Vítek
Zdravotní služba:     MVDr.Novák Michal
 
Technické údaje
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015, v soutěžích hobby platné
členství v ČJF pro rok 2015.
 
Veterinární podmínky: .
Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015(upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek, z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců)
 
Soutěže
 
Soutěž č.1:Hobby soutěž  Drezura st.,,Z“ Pony ,,P1“2014
   Soutěž přístupná pro pony a jezdcům s licencí i bez.
   Úloha je čtená, hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.2:Hobby soutěž drezůra.st.“Z“-úloha Z1/2014
   Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
   Úloha je čtená, hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.3: Drezura st.,,Z“ Pony ,,P3“2014
   Soutěž je přístupná pro pony
   Úloha je čtená -hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.4:Drezůra st.“Z“-úloha DU-A /2015
Soutěž stupně „Z“ vyhodnocená samostatně ve dvou kategoriích:
a) Otevřená soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
b) Mistrovství dětí Východočeské oblasti
    Úloha je čtená- hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.5:Drezůra st.“L“-úloha DD/2015
a) Otevřená soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
b) Mistrovství juniorů Východočeské oblasti
    Úloha je čtená- hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.6:Drezůra st. ,,L “-úloha DJ/2015
a) Otevřená soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
b) Mistrovství mladých jezdců Východočeské oblasti
    Úloha je čtená- hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
 
Soutěž č.7:Drezůra st.“S“-úloha JD 2009
a) Otevřená soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
b) Mistrovství seniorů Východočeské oblasti
    Úloha se jede z paměti. - hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
 
Peněžité plnění:
Startovné:    soutěž č.1- 250,-Kč 
                                 č.2- 250,-Kč
                                 č.3- 250,-Kč
                                 č.4- 300,-Kč
                                 č.5 -300,-Kč
                                 č.6 -300,-Kč
                                 č.7 -350,-Kč
Jezdci v mistrovských soutěží neplatí startovné
Každý účastník si zajistí svého čtenáře.
Umístění čl. 434
Neplatící závodníci přihlášení pouze do Oblastního mistrovství nebudou hodnoceni v otevřené soutěži
 
 
Předběžný program:
Prezentace: V kanceláři závodů do 8,00h,popřípadě na tel. 725 841 104 v den konání závodů
v 9.00h začátek drezurní soutěže č.1,ostatní následně.
Při velkém počtu startujících bude začátek soutěže č.1 v 8.00h. Ostatní pak následně
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15, tel.725 841 104
glaserovaveronika@seznam.cz,
Uzávěrka přihlášek:jmenovitých do10.9 .2015 ve 20.00h.
Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!
12.9.2015 bude na web.str.CJF-Vco /novinky,aktuality/, umístěn předběžný časový rozpis startu soutěží
 
 
Všeobecné údaje:
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků,
Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
 
Poskytované služby
Veterinární služba: MUDr. Okrouhlík Vítek proti úhradě
Zdravotní služba: MVDr.Novák Michal
Podkovářská služba: zajišťuje nebo nezajišťuje
 
Ostatní ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek votevřených soutěžícha změn časového programu.
 
Stravování
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den v areálu.
 
V Kunčicích 14.7. 2015 za JK Kunčice Volf Josef
Rozpis schválen dne: 21.7.2015 Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski