Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.08.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
19.08.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
KMK

Rozpis:

   Rozpis jezdeckých závodů 819F1    
 
              KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ
 
1. Základní údaje:
 
1.1.        Pořadatel:                                          JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.        Datum konání:                                 19. srpna 2015
1.3.        Místo konání:                                   Jízdárna Suchá
1.4.1.     Kolbiště:                                             70 x 75 m písčité geotextilie
1.4.2.     Opracoviště:                                     30 x 60 m písčité geotextilie
1.5.        Ředitel:                        Jiří Skřivan
Sekretář:                                            Dana Brůnová
                Hlavní rozhodčí:                               Jaroslav Hupka
                Sbor rozhodčích:                             Zdeněk Jílek, Vladimír Zvěřina
Komisař KMK:                                  Karel Růžička /Jan Kubrický
                Autor parkuru:                                 Roman Falta
                Hlasatel:                                             Zdeněk Jílek
              Zpracování výsledků:                      Vladimír Zvěřina
              Dozor na opracovišti:                      MVDr. Luboš Řípa
           
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy : VP,PJS, jejich doplňky, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
       Zásady pro soutěže KMK v roce 2015
 
 
2.2. Soutěže:
 1. Parkur st. „ZL“     - KMK pro 4leté klisny                       
 2. Parkur st. „ZL“     - KMK pro 4leté hřebce a valachy                 
 3. Parkur st. „L*“      - KMK pro 5leté klisny                                     
 4. Parkur st. „L**“    - KMK pro 5leté hřebce a valachy
 5. Parkur st. „S*“      - KMK pro 6leté klisny
 6. Parkur st. „S*“      - KMK pro 6leté hřebce a valachy                               
    
 
Rozhodování všech soutěží PJS čl. 298.1.3.
Zahajovací trénink podle PJS čl. N9.5 a 202-NÚ v délce 90 sekund před každou soutěží
 
Časový rozvrh:
Středa 19.srpna 2015, prezentace7.00 - 8.00 hod., Vladimír Zvěřina mobil 777 907 039.
9 00 hod. zahajovací trénink pro KMK 4 letých klisen, následně ostatní soutěže.
 
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky do 16.srpna 2015 pouze prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz nebo v krajním případě manon@wo.cz. Rozpisy závodů a výsledky najdete na www.stajmanon.cz, jezdci.cz
3.2. Startovné: 400,- Kč za přihlášeného koně
3.3. Stížnosti a námitky v souladu s PJS
3.4. Ustájení: Na základě objednávky do 16.srpna 2015, max. 26 mobilní boxy, cena 500,-Kč/započatý       den, včetně steliva
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
 
 
 
 
 
 
4. Veterinární předpisy:
4.1. Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
        vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
 pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek      z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
 
5. Poskytované služby:
5.1.              Lékařskou službu zajišťuje pořadatel MUDr. Kristýna Novotná
5.2.             Veterinární službu zajišťuje pořadatel MVDr. Iva Benešová
5.3.              Podkovářská služba: na telefonním spojení za úhradu
 
 
 
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1.        Ceny nebudou udíleny
6.2.              Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
6.3.              Dekorování floty dle VP čl. 126
6.4.              Stravování v areálu závodů
 
Rozpis závodů byl schválen OV ČJF dne:    23.7.2015                               Jaroslav Hupka                                                                                                                                                                                                                                             

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski