Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 22.08.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
22.08.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

        
     Rozpis jezdeckých závodůč. 822 F1 kat.B 
SRPNOVÉ jezdecké závody a OM VČO pony, dětí A juniorů
 
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                        Sobota 22.srpna 2015
1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.  Opracoviště:                           Pískový povrch 30 x 65 m
1.5.            Ředitel:                                   Jiří Skřivan
Sekretář:                                Dana Brůnová
            Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                                 Sylva Fendrychová, Magdalena Peterková, Vladimír Zvěřina
            Stavitel parkurů:              Oldřich Sojka
Hlasatel:                                 Magdalena Peterková
Zpracování výsledků:             Vladimír Zvěřina
Rozhodčí na opracovišti:         MVDr. Luboš Řípa
 
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: VP,PJS, jejich doplňky, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1.Soutěž č.1 Pony handicap „ZSP“ Mistrovství východočeské oblasti pony    
                              Pro jezdce pony děti 8 - 12 let.
                              Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
                                             Startovné : 0,- Kč
                              Ceny: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
 
2.2.2.Soutěž č.2 Pony handicap „ZLP“ Mistrovství východočeské oblasti pony    
                              Pro jezdce pony děti 13 - 16 let.
                              Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
                                             Startovné : 0,- Kč
                              Ceny: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
 
2.2.3.Soutěž č.3 Parkur stupně „Z“       
                              Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování
                                             Startovné : 300,- Kč
                                             Ceny: 2 400,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 300, 300)
 
2.2.4.Soutěž č.4 Parkur stupně „Z“ Mistrovství východočeské oblasti dětí     
                              Přístupná jen děti.
                              Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
                                             Startovné : 0,- Kč
                              Ceny: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
 
2.2.5. Soutěž č.5 Parkur stupně „ZL“
                              Rozhodování PJS tab. A na čas čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
                              Startovné : 300,- Kč
                                              Ceny : 3 300,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300,300, 300) 
               
2.2.6. Soutěž č.6 Parkur stupně „L**“ Mistrovství východočeské oblasti juniorů + otevřená soutěž
                              Rozhodování PJS čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                              Startovné : mistrovská soutěž 0,- Kč otevřená 350,- Kč
                              Ceny OM: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
                                             Ceny otevřená: 5 450,- Kč( 1 600, 1 300, 1 000, 800, 400, 350)
 
 
 
2.2.7. Soutěž č.7 Parkur stupně „S*“ 
                              Rozhodování dle PJS tab.A na čas čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
                              Startovné : 400,- Kč  
                                             Ceny : 6 600,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 300, 800, 500, 400)
 
 
 
Jezdec se smí OM účastnit maximálně se dvěma koňmi. OM bude hodnoceno, pokud se zúčastní min. tři různí jezdci ze dvou klubů.                                                                                                        
               
 
HODNOCENÍ PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ
Určené pro účastníky Oblastních mistrovství VČO ČJF v kategoriích - děti a junioři, čas bude upřesněn po prezentaci.
 
2.3. Časový rozvrh:
Sobota 22.srpna 2015 do 7.30 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky V.Zvěřina 777907039. Začátek soutěže č.1 v 8.30 hod., následně další
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky: do 19.8.2015 pouze prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz nebo v krajním případě manon@wo.cz.
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení pořadatel zajistí v omezeném množství 500,- Kč box
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
 
4. Veterinární předpisy:
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
        vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek      z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
 
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem-MUDr. Kristýna Novotná
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny a floty: dle VP čl. 126,127
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne   25. 7. 2015                                           Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski