Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 22.08.2015

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
22.08.2015
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
1.1. Název závodu:                                        Drezurní závody Hnanice
1.2. Číslo závodu:                                          822F2
1.3. Pořadatel závodu:                                   JK Mira Hnanice (F0036)
1.4. Datum závodu:                                       22. 8. 2015 (sobota)
1.5. Místo konání závodu:                             Hnanice 24, Hrubá Skála - Hnanice                         
1.6.1. Kolbiště:                                              pískové 60x20m
1.6.2. Opracoviště:                                        travnaté 120x60m
 
2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
2.1. Ředitel:                                                   Martina Hrdličková
2.2. Sekretář závodů:                                     Vlasta Šormová
2.3. Hlavní rozhodčí:                                     Jan Tvarůžek
2.4. Členové sboru rozhodčích :                    Jaroslava Haškovcová, Ing.Otakar Vondrouš
2.5.Komisař na opracovišti:                           Určí hlavní rozhodčí
2.6. Hlasatel:                                                  Lucie Bartošová
2.7.Zpracovatel výsledků:                             Pavlína Fenclová
 
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
3.1. Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla, aktuální nařízení SVS a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže: 
 
A) Hobby soutěže - pro členy ČJF
1. Drezurní úloha stupně Z – Z0/2014
hodnocení dle čl. 432-N.34
Věcné ceny na 1.-3. místě
Zápisné: 250 Kč
2. Drezurní úloha stupně Z – Z1/2014
hodnocení dle čl. 432-N.34
Věcné ceny na 1.-3. místě
Zápisné: 250 Kč
 
B) Oficiální soutěže
3.Drezurní úloha stupně Z - Z2/2014
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně
hodnocení dle čl. 432-N.34
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-5. Místě
 
4. Drezurní úloha stupně L – L0/2013
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně
hodnocení dle čl. 432-N.34
Zápisné: 400 Kč
Peněžité ceny na 1.-3. místě (900,- 700,- 500,- ) věcné ceny na 4.-6. místě
 
 
Všechny úlohy jsou hodnoceny zkráceným rozhodováním – to jest jednou známkou z jednoho místa.
 
4. CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ
4.1.Ve všech soutěžích bude vítěz a umístění dekorování floty dle VP čl. 126
 
5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
5.1. Prezentace se koná dne 22. 8. 2015 od 8:00 na věži rozhodčích nebo na tel. Čísle 721 756 252
( p. Fenclová)
5.2. Technická porada se nekoná
5.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy 22. 8. 2015 od 8 do 16 hod. na věži rozhodčích
5.4. Začátek soutěže č. 1 v 9:00, ostatní v návaznosti
 
6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
6.1. Jmenovité přihlášky do dne 20. 8. 2015 do 20:00
Na tel. 721 756 252(p.Fenclová) email: satirka@seznam.cz
6.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci
6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
6.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje
6.6. Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555     (p. Sehnalová)
6.7. Parkování vozidel – v areálu a na označených parkovištích
6.8. Připojení na el. proud – pořadatel nezajišťuje
6.9.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
6.10. Všechny úlohy jsou čtené, každý účastník si musí obstarat vlastního čtenáře!
7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle aktuálních vet. směrnic pro rok 2015
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu
 
8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
8.1 lékařskou službu zabezpečuje: Veronika Egrtová
8.2.veterinární službu zabezpečuje MVDr. Věra Samohýlová
8.3.podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
8.4. Občerstvení zajištěno
                                                          
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.
9.2. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
 
Zpracoval:                  Sehnalová Radka                                                      3. 6. 2015
Schválil dne:11. 6. 2015     Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski