Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.09.2015

Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
06.09.2015
Místo konání:
Dolní Přím

Discipliny:

Drezura:
Z-S + pony

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů
Č.z. 906F1
Kategorie C
Základní údaje:
 
Pořadatel:                                         JK Dolní Přím MF0168
Datum konání:                                                6.9.2015
Místo konání:                                                  Dolní Přím – areál jezdeckého klubu
Drezurní obdélník:                        písčitý povrch
Opracoviště:                                     písčitý povrch
Ředitel závodů:                               Ivo Dušek
Sekretář závodů:                            Jana Dušková
Hlavní rozhodčí:                             Jaromír Pour
Členové sboru rozhodčí:             Ing. Květa Krupková
                                                               Ing. Markéta Kvapilová
                                                               Václav Bohdaský
Dozor na opracovišti určí hlavní rozhodčí.
Hlasatel:                                            Jaroslav Houdek                                                                                              
Zpracování výsledků:                   Ing. Vladimír Zvěřina
 
Technické údaje:
Předpisy: VP, PJS, Veterinární předpisy a ustanovení tohoto rozpisu
 
SOUTĚŽE:                 
Soutěž č.1:   
Hobby soutěž drezura.st.“Z“- úloha Z1/2014
            O pohár jezdeckých potřeb EQUOS-DP
             Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
úloha je čtená
                
Soutěž č.2: 
Oblastní mistrovství v drezuře PONY, drezura stupně "Z" - drezurní úloha P4/2014
            - pro jezdce 8-12 let na pony S+A+B
hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
úloha je čtená
 
Soutěž č.3:
Oblastní mistrovství v drezuře PONY, drezura stupně "Z" - drezurní úloha P5/2014
            - pro jezdce 13-16 let na pony A+B
hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
úloha je čtená
 
Soutěž č.4:
Drezura st.“Z“-úloha DU-A/2015
O pohár Preminu
              Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
              hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 úloha je čtená
 
 
Soutěž č.5:    
 Drezura st.“L“-úloha L0/2013
 O pohár Jezdeckých potřeb EQUOS-DP
              Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
             hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 úloha se jede zpaměti
 
Soutěž č.6:
Drezura st.“L“-úloha DD/2015
O pohár MENFORSANU
             Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
úloha se jede zpaměti
 
Soutěž č.7:
              Drezura st. S – úloha JD/2009
 O pohár Jezdeckých potřeb EQUOS-DP
             Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 hodnocení dle čl.437-N.40, 3 rozhodčí
 úloha se jede zpaměti
 
 
 
Ceny a peněžité plnění:
 
 Startovné: soutěž č. 1, č. 4, č. 5                250,-Kč               
                                  č. 6, č. 7                             300,-Kč
Ceny:    Floty dle VP čl. 126.
                Pohár na prvním místě.
               
Předběžný časový harmonogram závodů
v 9.30h začátek soutěže č.1, ostatní následně. (V případě velkého počtu startů bude start první soutěže posunut)
Prezentace: V kanceláři závodů nebo na telefon 724 51 32 54 do 8:30.
Všeobecné údaje:
Přihlášky na adresu: JK Dolní Přím, Dolní Přím 46, 503 16, Pavlina.Duskova@JKDolniPrim.cz nebo online na http://www.cjf.cz/                                                                                       
Uzávěrka přihlášek: do 3.9.2015 do 20:00
                                  V přihlášce uvádějte, prosím, telefonní číslo.
 
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
Ustájení pořadatel nezajišťuje.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
 
Veterinární podmínky:
dle platných podmínek pro rok 2015.
Před vyložením koní nutno předložit platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015 (upozorňujeme na zpřísnění veterinárních podmínek, z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii;  vyšetření nesmí být starší 6 měsíců)
 
Poskytované služby
Zdravotní služba:            Eva Hrdličková
Veterinární služba:  MVDr. Alena Kolovratníková
Podkovářská službu:          nezajišťuje
 
 
Ostatní ustanovení:
Účastníci soutěží 1, 2, 3, 4 si zajistí svého čtenáře, úlohy jsou čtené.
Umístění: čl.434
Občerstvení zajištěno pořadatelem po celý den.
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2015
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.
                          Lékařská služba dle PJS pro rok 2015,veterinární dle PJS pro rok 2015
 
 
Sponzoři:
Jezdecké potřeby Equos-DP Hradec Králové (http://www.jkdolniprim.cz/jezdecke-potreby/ )
MENFORSAN
Obec DOLNÍ PŘÍM
PREMIN
pan Stanislav Stránský
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změnu časového programu.
Předběžné startovní listiny budou umístěny na www.jkdolniprim.cz
                 
V Dolním Přímu 10.8.2015
 Schválil za OV dne 18.8.2015 J. Hupka                             

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski