Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.09.2015 - 20.09.2015

Pořadatel:
MF057 (JK Bohuslavice nad Metují)
Datum konání:
18.09.2015 - 20.09.2015
Místo konání:
Bolehošť - Lipiny

Discipliny:

Spřežení:
MČR + OM 1,2,4,2P

Rozpis:

                 R O Z P I S
Mistrovství České republiky spřežení 2015
 Bolehošti – Lipinách, A1, A2, A4, P2
číslo závodů 918F1 
Pořadatel: Jezdecký klub Bohuslavice nad Metují - MF 057 z pověření České jezdecké federace 
Místo konání: Bolehošť - Lipiny
Datum konání: 18. - 20.9.2015
Kolbiště: travnaté 100 m x 70 m
Opracoviště: travnaté 100 m x 80 m
Funkcionáři
Ředitel závodů: Miroslav Máslo st.
Sekretář závodů: Jana Řeháková 
Hlavní rozhodčí: ing. Jiří Kunát
Sbor rozhodčích: Alena Jiroušová, Jana Bouzková, Ila Hrdličková,ing. Karel Regner 
Technický delegát: Josef Trojanec
Hlasatel: ing. Lenka Gotthardová, Jana Kosařová
Autor tratí: Jaroslav Kosař 
Komisař: Blanka Trojancová, Josef Prokeš
Výpočetní středisko: Jana Kosařová
Technické údaje
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla, STP pro MČR 2015 a ustanovení tohoto rozpisu
Soutěže:
1. Mistrovství České republiky jednospřeží CAN3*
   - pro jezdce starší 14 let a koně 4 leté a starší
   - peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 10 500,-- (6000,3000,1500)
Drezúra:  - drezurní úloha Test 3* C HP1 (dříve FEI č.9)  - obdelník 100 m x 40 m
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 2000,-- (1000, 700, 300)
Maraton:  - úsek A libovolný chod - 6 000 m, rychl. 12 km/h
 - úsek B libovolný chod - 7 500 m, rychl. 14 km/h, 7 překážek
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 2000,-- (1000, 700, 300)
Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min.
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 2000,-- (1000, 700, 300)
2. Mistrovství České republiky dvojspřeží CAN3*
   - pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší
   - peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 18 000,-- (10000,6000,2000)
Drezúra:  - drezurní úloha Test 3* B HP2 (dříve FEI č.11)  - obdelník 100 m x 40 m
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 3000,-- (1500, 1000, 500)
Maraton:  - úsek A libovolný chod - 6 000 m, rychl. 12 km/h
 - úsek B libovolný chod - 7 500 m, rychl. 14 km/h, 7 překážek
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 3000,-- (1500, 1000, 500)
Parkur: 20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250 m/min.
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 3000,-- (1500, 1000, 500)
3. Mistrovství České republiky čtyřspřeží CAN3*
   - pro jezdce starší 18 let a koně 4 leté a starší
   - peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 18 000,-- (10000,6000,2000)
Drezúra:  - drezurní úloha Test 3* B HP4 (dříve FEI č.11)  - obdelník 100 m x 40 m
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 3000,-- (1500, 1000, 500)
Maraton:  - úsek A libovolný chod - 6 000 m, rychl. 12 km/h
 - úsek B libovolný chod - 7 500 m, rychl. 14 km/h, 7 překážek
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 3000,-- (1500, 1000, 500)
Parkur: 20 překážek, šířka branek 190 cm, rychlost 240 m/min.
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 3000,-- (1500, 1000, 500)
4. Mistrovství České republiky dvojspřeží pony CAN3*
   - pro jezdce starší 14 let a koně 4 leté a starší
   - peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 10 500,-- (6000,3000,1500)
Drezúra:  - drezurní úloha Test 2* C (dříve FEI č.6A) - obdelník 100 m x 40 m
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 2000,-- (1000, 700, 300)
Maraton:  - úsek A libovolný chod - 6 000 m, rychl. 11 km/h
 - úsek B libovolný chod - 7 500 m, rychl. 13 km/h, 7 překážek
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 2000,-- (1000, 700, 300)
Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min.
 - peněžité ceny pro umístěné na 1. - 3. místě - Kč 2000,-- (1000, 700, 300)
5. Kompletní soutěž jednospřeží CAN2* 
   - pro jezdce starší 14 let a koně 4 leté a starší
   - peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 6 000,-- (3000,2000,1000)
Drezúra:  - drezurní úloha FEI č.7A - obdelník 100 m x 40 m
Maraton:  - úsek A libovolný chod - 6 000 m, rychl. 12 km/h
 - úsek B libovolný chod –4000m, rychl. 14 km/h, 3 překážky
Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min. 
6. Kompletní soutěž dvojspřeží CAN2* 
   - pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší
   - peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 6 000,-- (3000,2000,1000)
Drezúra:  - drezurní úloha Test 3* C HP2 (dříve FEI č.8B) - obdelník 100 m x 40 m
Maraton:  - úsek A libovolný chod - 6 000 m, rychl. 12 km/h
 - úsek B libovolný chod –4000m, rychl. 14 km/h, 3 překážky
Parkur: 20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250 m/min. 
7. Mistrovství Východočeské oblasti - jednospřeží
 - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 1 
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti 
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 5.místě - Kč 8.000,-- (2500,2000,1500,1100,900)
8. Mistrovství Východočeské oblasti - dvojspřeží
 - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 2
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti 
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8000,-- (3500,2700,1800)
9. Mistrovství Východočeské oblasti - dvojspřeží pony
 - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 4
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti 
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 6000,-- (2500,2000,1500)
10. Mistrovství Východočeské oblasti - čtyřspřeží
 - vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 3
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti 
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8000,-- (3500,2700,1800)
Ceny a peněžité plnění
Startovné: soutěž č.1,2,3,4,7,8,9,10 - soutěžící neplatí , soutěž č. 5,6 - Kč 800,--
Ostatní platby: elektrická přípojka Kč 400,--, seno velký balík - Kč 500,-- (nutno objednat s přihláškou)
Ceny: čestné floty dle VP čl. 126, peněžité ceny a věcné ceny dle popisu v jednotlivých soutěžích
celková hodnota peněžitých cen v soutěžích: Kč 129.000,--  
  soutěž č.1 - Kč 16.500,--, č.2 - Kč 27.000,--, č.3 - Kč 27.000,--, č.4 - Kč 16.500,--
č.5 - Kč 6.000,--, č.6 - Kč 6.000,--, č.7 - Kč 8.000,--, č.8 - Kč 8.000,--, č.9 - Kč 6.000,--
č.10 - Kč 8.000,--
Časový rozvrh:
Čtvrtek 17.9.2015 12.00 - 14.00 hodin - prezentace
15.00 hodin - 1.kondiční zkouška
18.00 hodin - prohlídka maratonu
20.00 hodin - technická porada
Pátek 18.9.2015  10.00 hodin - drezurní zkouška P2, 1, 2, 4
Sobota 19.9.2015 10.00 hodin - maraton spřežení P2, 1, 2, 4
Neděle 20.9.2015  9.30 hodin - prohlídka parkuru
11.00 hodin - parkur spřežení P2, 1, 2, 4
                   - slavnostní nástup
Prohlídka trati maratonu ve čtvrtek 17.9.2015 v 18,00 hodin od věže rozhodčích
Prezentace: čtvrtek 17.9.2015 od 12,00 do 14,00 hodin na věži rozhodčích 
Technická porada: čtvrtek 17.9.2015 od 20,00 hodin na kolbišti Pod Lípou
Kancelář závodů: věž rozhodčích na kolbišti od 8,00 hodin - do 18,00 hodin
Kontaktní osoba: Jaroslav Kosař - 603 859 131
Všeobecné údaje
Adresa pro přihlášky: Jaroslav Kosař, Bohuslavice nad Metují čp. 123, 549 06, tel. 603859131
nebo e-mailem na adresu: kosar.jaroslav@tiscali.cz. Na přihlášku uvádějte 
zpětnou adresu, telefonní číslo a čísla licencí (jezdec,spolujezdci, koně, subjekt)!!!
Uzávěrka přihlášek: 07.09.2015
Oprávněnost k účasti: jezdci a koně platné licence pro rok 2015 + splnění kvalifikačních podmínek dle STP pro MČR
námitky a stížnosti v souladu s PJS 
Ubytování: pořadatel zajišťuje na základě písemné objednávky nebo telefonické dohody 
(uzávěrka do 7.9.2015) v přibližné ceně Kč 300,-- za osobu a den (Opočno).
Ustájení: Zajištěno na základě objednávky na přihlášce a úhrady poplatku za ustájení !!!!!. 
Uzávěrka přihlášek a úhrady poplatku je 7.9.2015.!!!!!!!!
Poplatek za jeden box ve výši Kč 1700,-- za pobyt. 
Číslo účtu - 8195500297/0100          IBAN: CZ8601000000008195500297
Ustájení zajištěno od 16.9.2015 - 20.9.2015.
V případě neuhrazení poplatku pořadatel ustájení nezajistí.
Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednavatelem využit.
Krmivo: pořadatel zajišťuje slámu. Seno velký balík - Kč 500,-- (nutno objednat s přihláškou)
Parkování vozidel: Areál Agrospolu Bolehošť a.s.
Stravování: zajištěno po celou dobu konání závodů na kolbišti
Odpovědnost a záruky: Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody, nemoci nebo úrazy,
které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel
nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Sázky nejsou povoleny
Veterinární předpisy: vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat
záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření 
na infekční anemii ne starší 6 měsíců
Poskytované služby
Lékařská služba: Oblastní nemocnice Náchod a.s., MUDr. Végsö Miroslav
Veterinární služba: MVDr. Herzig Jiří (proti úhradě za provedené výkony)
Podkovářská služba: SOU Jaroměř (proti úhradě za provedené výkony)
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
                                                     Jaroslav Kosař
                                            JK Bohuslavice nad Metují
Rozpis schválen dne: 7.8.2015 Jaroslav Hupka                      

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski