Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 12.09.2015

Pořadatel:
MF280 (Malá jezdecká společnost)
Datum konání:
12.09.2015
Místo konání:
Lohenice

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY V LOHENICÍCH U PŘELOUČE
Číslo závodů: 912F1
kategorie B
Pořadatel: Malá jezdecká společnost MF 0280
Datum: 12. 9. 2014
Místo: Lohenice u Přelouče
Kolbiště: travnaté 80 x 120
Opracoviště: travnaté 80 x 100
Funkcionáři: ředitel závodů – Václav Vančura
                      tajemník závodů – Jana Hutlová
                      autor parkuru – Oldřich Sojka
                      hlavní rozhodčí – Ing. Vladimír Zvěřina
                      sbor rozhodčích – Diana Houdová, Mgr.Martina Malinská, Ing. Markéta Kvapilová
                      zpracování výsledků – Zuzana Zvěřinová
                      hlasatel – Kamila Bulušková
                      správce opracoviště – stanoví hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
                      výpočetní středisko – Zuzana Zvěřinová
 
Technické údaje:
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla platná pro rok 2015 a ustanovení tohoto rozpisu.


Soutěže:
Soutěž č. 1: HOBBY Dvoufázové skákání 80/90
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
Hodnocení dle čl. 274 odstavec 5.3.
Startovné - 200Kč
Věcné ceny pro 1.- 3. Místo v celkové hodnotě 1200,-Kč
Soutěž č. 2: HOBBY Dvoufázové skákání 90/100
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
Hodnocení dle čl. 274 odstavec 5.3.
Startovné - 200Kč

Věcné ceny pro 1.- 3. Místo v celkové hodnotě 1200,-Kč
 ______________________________________________________
Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně „Z“
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 250Kč
Věcné ceny pro 1.- 5. místo v celkové hodnotě 2.500Kč
Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně „ZL“
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab.A , čl.238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Startovné - 300Kč
Ceny vyplacené v korunách v hodnotě 3.000Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 1.000 – 700 – 600 – 400 – 300

Soutěž č. 5: Skoková soutěž stupně „L*“
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 4.000Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 1.400 – 1.000 – 700 – 500 – 400


Soutěž č. 6: Skoková soutěž stupně „S*“
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 4.000Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 1.400 – 1.000 – 700 – 500 - 400
V případě dostatečného počtu startujících v soutěži budou ceny odpovídajícím způsobem navýšeny


Předběžný časový harmonogram závodů:
7:30 – 8:00 hod. – prezentace č. 1, 2
do 9:00 hod – prezentace č. 3 - 6
9:00 hod. – start soutěže č. 1 – ostatní návazně
Telefonická prezentace na č. Tel. 776 783 966
Jmenovité přihlášky

Přihlášky přes on-line systém na www.cjf.cz nebo zasílejte na e-mailmala2711@seznam.cz
Tel.: 776 783 966 (p.Malá)

Uzávěrka přihlášek 10.9.2015 , 21,00 hod

Veterinární předpis:
Dle platných směrnic o přesunu sportovních koní 2015. Před vyložením koní předložte platné veterinární doklady                požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015(upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek, z důvodů rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
Poskytované služby:
Lékařská služba – Dita Jahelka
Veterinární služba – MVDr. Kateřina Musílková
Podkovářskou službu – pořadatel nezajišťuje


Ostatní ustanovení:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce.
Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Námitky a stížnosti dle PJS.
Dekorování: Floty dle VP čl. 126
Za pořadatele:                  Václav Vančura
Schváleno dne: 4.8.2015 Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski