Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 12.09.2015

Pořadatel:
MF365 (JS Dolní Jelení)
Datum konání:
12.09.2015
Místo konání:
Dolní Jelení

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů     
Číslo závodu 912F2
Kategorie C
 
                                                
 
1. Základní údaje:
1.1.        Pořadatel:                          JS Dolní Jelení MF365
1.2.        Datum konání:                  Sobota 12. 9. 2015
1.3.        Místo konání:                    Jezdecký areál JS Dolní Jelení
1.4.1.     Kolbiště:                             Pískové s Hiposafe textilií 
1.4.2.     Opracoviště:                     Pískový povrch 50 x 70 m
1.5          Ředitel:                                               Mgr. Leona Málková
                Sekretář:                            Kateřina Schillerová
                Hlavní rozhodčí:               Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                           Sylva Fendrychová, Jaroslav Fendrych
Komisař na opracovišti: Zdeněk Jílek
            Stavitel parkurů: Michal Mundil
                Výpočetní středisko:     Mgr. Leona Málková
Hlasatel:                              Jaroslav Fendrych                         
    2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1     Hobby parkur stupňovaná obtížnost do 80 cm
                                   Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle PJS čl. 269, 8 překážek bez žolíka na čas
2.2.2. Soutěž č.2     Hobby parkur stupňovaná obtížnost do 90 cm
                                  Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle PJS čl. 269, 8 překážek bez žolíka na čas
2.2.3. Soutěž č.3     Parkur stupně „Z“
                                   Rozhodování dle PJS tab. A na čas čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
2.2.4. Soutěž č.4     Parkur stupně „ZL“
                                   Rozhodování dle PJS tab. A na čas čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
2.2.5. Soutěž č.5     Stupňovaná obtížnost do 120 cm se žolíkem
                                  Pro jezdce a koně bez omezení. Rozhodování dle PJS čl. 269
2.2.7. Soutěž č.6     Parkur stupně „L**
                                  Rozhodování PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas
 
2.3. Časový rozvrh:
Sobota 12. září 2015, do 8.30 hod. ukončení prezentace
Začátek soutěže č. 1 v 9.30 hod., následně další soutěže
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky: do 10.9. 2015, na přihlášky online nebo e-mail: lmalkova@jezdeckastajdj.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
 
4. Ceny a peněžité plnění
4.3 Startovné: soutěž č.: 1,2: 250,-, č. 3, 4: 300,-, č. 5, 6: 350,-
4.4. Ceny:           soutěž č.: 1,2: floty dle VP. čl. 126 ceny věcné,
soutěž č. 3 peněžité ceny na 1. -5. místě v celkové hodnotě 2500,- (700, 600, 500, 400, 300)
soutěž č. 4 peněžité ceny na 1. -5. místě v celkové hodnotě 2700,- (800, 700, 500, 400, 300)
soutěž č. 5 peněžité ceny na 1. -5. místě v celkové hodnotě 3300,- (1000, 800, 600, 500, 400)
soutěž č. 6 peněžité ceny na 1. -5. místě v celkové hodnotě 4100,- (1200, 1000, 800, 600, 500)
Floty ve všech soutěžích dle VP. čl.126 ceny v soutěžích 3-6 dle VP čl. 127
 4.5.   Ustájení s podestýlkou 300 Kč/box/ započatý den
 4.6.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Veterinární předpisy:
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
 
6. Poskytované služby:
6.1. Lékařská služba je zabezpečena MUDr. Antonín Crha
6.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Richard Minařík
6.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
7. Ostatní ustanovení:
7.1. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne: 18. 8. 2015 Jaroslav Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski