Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.09.2015

Pořadatel:
MF052 (SJK ŠS Chrudim - Vestec)
Datum konání:
19.09.2015
Místo konání:
Zrušeno Vestec

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

 

!!! ZRUŠENO !!!

R O Z P I S

 
podzimních jezdeckých závodů
                                                           v Chrudimi
číslo závodů : 919 F1
Kategorie C
Základní údaje:
 
     Datum konání:                    19, září 2015
     Pořadatel:                           SJK při Školním statku Chrudim – Vestec MF 052
     Místo konání:                       ve Vestci - u stájí
     Kolbiště:                             pískové 75 x 45m
     Opracoviště:                       travnaté + pískové)
     Ředitel závodů:                    Ing. Stanislav Valášek
     Sekretář závodů.                   Iva Kopřivová
     Hlavní rozhodčí:                   Jaroslav Hupka
     Rozhodčí :                           František Slavík, Ing.Markéta Kvapilová, Oldřich Sojka
     Komisař na opracovišti:       Určí hlavní rozhodčí
     Autor parkurů:                      Luděk Horký
     Správce parkurů:                 Josef Mošner
     Výpočetní středisko:            Ing. Jindřich Urban
     Hlasatel:                              Jiří Soukup
 
Technické údaje:
 
     Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
 
 
     Soutěže:
 
      č.1. postupná obtížnost     pro všechny koně a jezdce –rozhodování: tab.A čl. 269
             do 100 cm                  8 překážek se žolíkem
                                                1 – 5 místo věcné ceny v cekové hodnotě 2000.- Kč                                      startovné 150,- Kč 
    
     č.2.   skok Z                       pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.2.2.
                                               s jedním rozeskakováním na čas
                                                   3.000,-Kč (1.000,- 800,- 600,- 400,- 200,-) startovné 200,- Kč
 
    Č.3. volba překážek             pro všechny koně a jezdce, 90 – 110 cm, rozhodování tab.A.
                                                   Čl. 270 čas 60 sec. Překážky 10 – 120 bodů
                                                   3.000,-Kč (1.000,- 800,- 600,- 400,- 200,-) startovné 200,- Kč
 
 
     č.4. skok ZL                       pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab A čl.238.2.2.
                                               s jedním rozeskakováním na čas            startovné 250,- Kč
                                               4.000,-Kč (1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-)
 
     č.5. skok L**                      pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238. 2.2.
                                               s jedním rozeskakováním na čas             startovné 350,- Kč
                                                   6.000,-Kč (2.000,- 1.600,- 1.100,- 800,- 500,-)
    
 
Ve všech soutěžích ceny a floty dle VP čl. 126, 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časový program:
 
 
     Prezentace                          do 9,00                   pro soutěže č. 1, 2, 3
                                              
                                               do 11,00                 pro soutěže č. 4 + 5
 
     Časy startů                         10,00                        skok postupná obtížnost do 100 cm
 
                                               v návaznosti           skok ZM„ Z
 
                                               13,00                       skok „ZL „
                                              
                                               v návaznosti           skok „ L** „      
 
Veterinární předpisy:
                                                               Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR
                                              pro přesun sportovních koní v roce 2015 ( upozorňuje na zpřísnění     
                                                        veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24     
                                                        měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s  negativním výsledkem;                                                                              na infekční anémii,vyšetření nesmí být starší 6 měsíců                                           
 
 
Poskytované služby:
     Lékařská služba.:                 MUDr. Jiřina Chocová
     Veterinární služba :               MVDr. Pavel Cykrit
     Podkovářskou službu:        nezajištěna     
    
Všeobecné údaje:
     Veškeré náklady spojené s účastí na závodech nese vysílající složka, pořadatel neodpovídá
     za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
     Námitky a stížnosti v souladu s PJS
     Pořadatel má právo úpravy časového programu závodů.
 
Uzávěrka přihlášek:                 16. září 2015
     Adresa pro přihlášky:         e-mail: jbelohlav@seznam.cz   tel. 777750936                 
     Kancelář závodů:                 závodiště od 7,00 hod
     Prezentace:                         19.9.2015 7,00 – 9,00 hod.soutěže 1,2,3, do 11,00 soutěže 4,5          
     Startovné:                           splatné při prezentaci
    
Různé:
     U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní a oddílů, kontaktní telefonní číslo, jinak    nebude možné přihlášku akceptovat.          
    
 
Chrudim dne 10.8.2015
 
 
     Za SJK při ŠS Chrudim :
 
     Ing. Stanislav Valášek – ředitel závodů                                  Jiří Soukup – předseda SJK
 
 
     Za OV ČJF schválil dne:   17.8.2015 Jaroslav Hupka   
 
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski